Mange skrig, og kun lidt uld

Jeg kan i store træk følge Rune Nørgaard, når han i Roskilde Avis skriver, at udviklingen med hensyn til ny infrastruktur går Roskildes næse forbi. Rune Nørgaard spørger med rette, og med henvisning til Matador, om det er Damernes Magasin. Mit svar er: Ja, det er det, og det handler ikke kun om infrastruktur, men også om andre projekter.

Tag Røde Port projektet, hvor arkitekt Claus B. Hansen i en årrække har brugt tid og penge på at realisere projektet, hvorefter kommunen i 2019 ”fyrede” Claus B. Hansen og overtog projektet. Siden da har der været total radiotavshed om dette.

Moderniseringen af Idrætsparken i Rådmandshaven gik der også kage i. Her havde en privat investor ellers tilbudt at finansiere byggeriet mod til gengæld at få sine penge hjem gennem erhvervslejemål. Nu har kommunen overtaget projektet, og det bliver en omgang lapperier frem for fornyelse.

De storstilede planer om Risø Park med 5.000 arbejdspladser indenfor Green Tech blev heller ikke til noget. Det stødte ind i centralt bureaukrati, og det formåede kommunen ikke at gøre noget ved.

Det starter med store planer, der ender i ingenting. Eller mange skrig og kun lidt uld, som bondemanden konstaterede, da han klippede sin gris.

Så går det anderledes stærkt i Køge. Her besluttede man at modernisere Køge Idrætspark i 2017, og i 2018 gik man i gang med at virkeliggøre planerne. Her får man smæk for skillingen.

Hvorfor går det skævt i Roskilde? Har vi et vrangvilligt byråd og en fodslæbende forvaltning? Eller er det blot sådan, at vi roskildedensere har en selvopfattelse, der bygger på, at vi har Domkirken, og så skal det nok gå alt sammen? Et er sikkert. Fortsætter vi som hidtil, ender Roskilde med at være en halvdød og trist soveby.

På et punkt er jeg uenig med Rune Nørgaard, der vil have en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Jeg ser et meget større perspektiv i at forbinde Holbækmotorvejen ved Roskilde med E47/E55 ved Køge. Den vil give hurtigere adgang til hovedsygehuset i Køge og til Køge Nord Station, der er koblet på fjerntrafikken til Jylland.

En motorvej Roskilde-Køge vil også delvist overflødiggøre Ring 5 projektet, og så er den væsentligt billigere i anlæg end en motorvej Roskilde-Ringsted.

Keld Holm

Det Konservative Folkeparti – Roskilde

Kildehusvej 31

4000 Roskilde