Borgerlige aftryk fik Konservative og LA med i bredt budgetforlig

Efter borgmesterens farvel til alle de borgerlige partier ved sidste års budgetforhandlinger og et stigende underskud, lå det ikke i kortene, at der kunne opnås enighed om næste års budget. Men syv af byrådets otte partier er med trods stærk kritik over processen

Tirsdag aften kunne forhandlerne fra syv af byrådets otte partier underskrive et budgetforlig for de kommende to år. Sidste år smed borgmesteren de borgerlige partier på porten uden forhandlinger på trods af, at Venstre, Liberal Alliance og Det konservative folkeparti havde udfærdiget et gennemregnet budgetudspil.

Det fik rystet de borgerlige partier sammen, og der har henover året været holdt flere workshops og fælles gruppemøder, hvor idéer er gået på kryds og tværs. Medlemmerne fra de fire borgerlige partier har således netop været inviteret til en fælles budgetcafé sammen med byrådsgrupperne, og LA har tilsluttet sig det Konservative budgetudspil, så de to partier kunne forhandle med syv mandater bag sig.

Fokus på velfærdsområderne

Derfor var det nogle særdeles velforberedte forhandlere fra de to borgerlige partier, der mandag morgen mødte op på rådhuset for at drøfte rammer og indhold for kommunens kommende budget med de øvrige partier. Fokus for begge partier var de store velfærdsområder inden for børne- og ældreområderne samt et stabilt overskud, så der skabes ro for medarbejdere og borgere

Vi er særdeles bekymrede for den stigende mistrivslen hos vores unge og har i flere år ønsket at investere massivt i børneområdet. Nu kommer der endelig et øget fokus på den tidlige indsats, som vi mener er altafgørende, siger byrådsmedlem Trine Borre som sammen med gruppeformand Lars Lindskov udgjorde det konservative forhandlerteam.

LA: Mindre bureaukrati og sund økonomi

Hos LA var det især effektiviseringen på rådhuset og i den administrative organisation, der vakte tilfredshed.

Roskilde Kommune er en stor kommune med et godt skattegrundlag. Det er simpelthen uværdigt, at vi skal tale om besparelser på velfærdsområderne, når midlerne kan tilvejebringes ved at drive kommunen mere effektivt. Det er pinligt, at en rig kommune skal tigge om flere penge fra andre kommuner gennem udligningsordning, når man kan levere en god velfærd til egne borgere ved at have styr på sin økonomi. Derfor var et ufravigeligt krav fra vores side, at der skulle være fornuftige overskud i budgettet også i overslagsårene, siger gruppeformand Lars-Christian Brask, der til forhandlingerne var ledsaget af Ketil Petersen fra LA’s bestyrelse og som har en fortid som viceborgmester for Venstre i Lejre Kommune.

Konservative fodaftryk

De konservative kunne notere sig tilslutning til indsatser forbekæmpelse af den invasive japansk pileurt, der spreder sig voldsomt i hele landet samt genoptagelse af initiativet med juniorpædagoger i børneinstitutionerne. Herudover fik de konservative opbakning til et hurtigt arbejdende udvalg, der med bred inddragelse skal se på, hvordan man kan forbedre den kollektive trafik.

En god kollektiv trafik er en af forudsætningerne for, at mange menneskers hverdag kan hænge sammen. Den bevidstløse nedlægning af busruter og togafgange kan ikke fortsætte. Herudover bøvler vi med trængsel og vi skal også tænke på miljøet. Derfor er jeg glad for, at vi fik flertal for nedsættelse af et ad hoc-udvalg med inddragelse af eksterne repræsentanter til belysning af forbedring af den kollektive trafik. Anbefalingerne skal afleveres til byrådet i løbet af næste år, siger Lars Lindskov.

Trækker flertallet i borgerlig retning

Blandt en række spareforslag, som de to partier ønskede fjernet, kunne de to borgerlige partier også notere sig en række ønsker som øget inddragelse af private aktører i opgaveløsningen samt flere midler til Erhvervsudvalget, så der blandt andet kan sættes øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser i forbindelse med DM i Skills, der kommer til Roskilde næste år.

De to partier kunne konstatere, at der fortsat er rødt flertal i Roskilde byråd, og at de derfor ikke får sat en borgerlig retning for Roskilde Kommune, som hvis de selv havde flertal.

Men trods en række tidsler i budgetbuketten var det vores vurdering i forhandlingsteamet, at vi fik en række nødvendige indrømmelser og forslag igennem. Herudover er der med et to-årigt budgetforlig for 2024-2025 en større mulighed for at præge udmøntningen inden for forligskredsen end ved at stå udenfor, lyder det fra Lars-Christian Brask og Lars Lindskov.