Grønnere Grønnegade

Nu går ombygningen af Gråbrødre Skole i centrum af Roskilde i gang, og i prospektet er der lagt op til et spændende grønt miljø i gården, den nuværende parkeringsplads.

Vi er en række borgere i Grønnegade og området omkring, som ønsker at det grønne miljø bredes ud i området. Vi ser gerne at der tænkes på biodiversitet, og skabes grønne pletter i gaderne, som sammen med at vi får mere liv til små-dyr og planter, måske vilde blomster, og får skabt et hyggeligt miljø i gaden, så er der den bonus at vi får bragt hastigheden ned på gennemkørslen fra biler.

Beboerne i gaden er klar til at give en hånd med, i pasning af det grønne miljø. Det vil være godt for lokalmiljøet – både dyr og mennesker. Det Konservative Folkeparti i Roskilde ønsker i det hele taget, at bidrage til at skabe gode nærmiljøer, hvor de lokale borgere inddrages i planlægning og evt. vedligeholdelse af de grønne områder.

Jesper Kejlhof

Grønnegade 4

Kandidat til KV21 for Det Konservative Folkeparti – Roskilde

Mange skrig, og kun lidt uld

Jeg kan i store træk følge Rune Nørgaard, når han i Roskilde Avis skriver, at udviklingen med hensyn til ny infrastruktur går Roskildes næse forbi. Rune Nørgaard spørger med rette, og med henvisning til Matador, om det er Damernes Magasin. Mit svar er: Ja, det er det, og det handler ikke kun om infrastruktur, men også om andre projekter.

Tag Røde Port projektet, hvor arkitekt Claus B. Hansen i en årrække har brugt tid og penge på at realisere projektet, hvorefter kommunen i 2019 ”fyrede” Claus B. Hansen og overtog projektet. Siden da har der været total radiotavshed om dette.

Moderniseringen af Idrætsparken i Rådmandshaven gik der også kage i. Her havde en privat investor ellers tilbudt at finansiere byggeriet mod til gengæld at få sine penge hjem gennem erhvervslejemål. Nu har kommunen overtaget projektet, og det bliver en omgang lapperier frem for fornyelse.

De storstilede planer om Risø Park med 5.000 arbejdspladser indenfor Green Tech blev heller ikke til noget. Det stødte ind i centralt bureaukrati, og det formåede kommunen ikke at gøre noget ved.

Det starter med store planer, der ender i ingenting. Eller mange skrig og kun lidt uld, som bondemanden konstaterede, da han klippede sin gris.

Så går det anderledes stærkt i Køge. Her besluttede man at modernisere Køge Idrætspark i 2017, og i 2018 gik man i gang med at virkeliggøre planerne. Her får man smæk for skillingen.

Hvorfor går det skævt i Roskilde? Har vi et vrangvilligt byråd og en fodslæbende forvaltning? Eller er det blot sådan, at vi roskildedensere har en selvopfattelse, der bygger på, at vi har Domkirken, og så skal det nok gå alt sammen? Et er sikkert. Fortsætter vi som hidtil, ender Roskilde med at være en halvdød og trist soveby.

På et punkt er jeg uenig med Rune Nørgaard, der vil have en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Jeg ser et meget større perspektiv i at forbinde Holbækmotorvejen ved Roskilde med E47/E55 ved Køge. Den vil give hurtigere adgang til hovedsygehuset i Køge og til Køge Nord Station, der er koblet på fjerntrafikken til Jylland.

En motorvej Roskilde-Køge vil også delvist overflødiggøre Ring 5 projektet, og så er den væsentligt billigere i anlæg end en motorvej Roskilde-Ringsted.

Keld Holm

Det Konservative Folkeparti – Roskilde

Kildehusvej 31

4000 Roskilde

Flere ældre har brug for lokale seniorboliger 

Der bliver stadigt flere seniorer i Danmark. Det er ikke ny viden. Faktisk har vi vidst i årtier, at vi bliver flere og flere seniorer – også i Roskilde Kommune. 

Ifølge kommunens egne beregninger vil der fra 2020-2024 re en stigning på 22% af indbyggerne over 80 år svarende til 919 flereDet betyder, at om fem år er flere end 5.000 beboere i Roskilde over 80 år. Samtidig viser beregningerne, at der i samme periode vil komme 1.900 flere indbyggere mellem 60-67 år, hvilket er 10% flere end nu. Faktisk betyder det, at hver fjerde indbygger vil være over 60 år i 2024. 

Selvom vi alle er raske længere, vil der logisk set være en stigende efterspørgsel efter plejehjem og ældrepleje – og for ældreegnede boliger. Det ved vi fra kommunens egne tal. Alligevel er der kun planlægt 121 nye senior- og plejeboliger i Roskilde Kommune, heraf 12 i den sydlige del af kommunen, 29 i Roskilde Vest/Svogerslev og slet ingen i den nordlige del af kommunen. Det er åbenlyst for få seniorboliger i forhold til behovet. 

Vores ældre bør have mulighed for at købe eller leje seniorvenlige boliger, der er indrettet til deres fysiske formåen. Det vil sige tæt/lav – og med elevator, hvis der er tale om etagebyggeri. Men vigtigst af alt; at de er tilgængelige i det lokalsamfund, hvor mange har boet i hele eller store dele af deres liv. 

Det er vigtigt, at boligerne opføres til rimelige penge, så også de seniorer med små indkomster og pensioner kan være med. Når man har betalt skat i et helt liv, er det kun rimeligt, at der også er mulighed for at blive boende i sit lokalsamfund – i en god og tidssvarende bolig, der passer til fysisk og økonomisk formåen. Det skylder vi vores seniorer. 

Den konservative byrådsgruppe i Roskilde Byråd

Pierre Kary, Mogens Hallager og Lars Lindskov 

Et lægehus i Svogerslev. Ja, selvfølgelig. Men hvordan?

Svogerslevs manglende tiltrækning af et lægehus til Svogerslev er et symptom på et underliggende problem. Svogerslev er en vidunderlig landsby, der har en af landets bedste boldklubber, en af landets bedste spejdergrupper og et vidunderligt menighedsråd. Der er en 3-spors folkeskole, gode børneinstitutioner, en god SFO og klub m.m. Byen har god offentlig transport og nem adgang til motorvejen og vores lokale veje er nu mere sikre for cyklister, ældre og børn. Børnefamilierne er glade her.

Hvorfor er der ikke oprettet et lægehus i Svogerslev? Det er ikke fordi vi mangler et bibliotek eller en svømmehal. Læger ville blive tiltrukket af Svogerslev, hvis det var en mere dynamisk by med vækst og et aktivt handelsliv. Svogerslevs erhvervsliv kæmper. Både kroen og bodegaen gik konkurs. Svogerslev har et problem med sit boligudbud. Boligmarkedet er næsten stillestående. Der er næppe huse til salg. De ældre ønsker ikke at forlade Svogerslev, men der er ingen ledige seniorboliger i Svogerslev. Svogerslev skal have tilstrækkelig lokale seniorboliger, for at fasthold de ældre i Svogerslev mens deres parcelhuse er til salg til børnefamilier. Både de ældre og småbørnsfamilier er en stor patientgruppe i et lægehus.

Svogerslev har en ny Helhedsplan. Svogerslevs Helhedsplan er det værktøj, vi kan bruge til at skabe en dynamisk landsby. Jeg vil foreslå, at der tilføjes et dagsordenspunkt til et kommende PTU-møde for at se, hvilke dele af Helhedsplanen der kan fremskyndes inden for det nuværende budget, hvilke dele der kan bringes videre til næste års budget, og at se om dele, der ikke har budgetmæssige konsekvenser, såsom ændringer til lokale planer, kan prioriteres. Jeg tænker særlig på om by fortætning og udvikling i centrum. Jeg tror, at hvis vi kan tilbyde seniorboliger og genoplive vores boligmarked med nye børnefamilier, mens vi beholder vores ældre, vil vi være attraktivt for et lægehus.

Så vil læger eller regionen ringe til os snarere end os, der tigger og klager over mangel på lokale sundhedstjenester. Jeg vil sætte fokus på problems årsag i stedet fra symptombehandling.

Pierre Kary

Medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Medlem af Klima-og Miljøudvalg

Medlem af Plan-og Teknikudvalg

Vildere haver – vildere natur – vild natur hvor du bor.

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at være Danmarks vildeste kommune.

Kommunerne skal sende deres vildeste natur- og biodiversitetsprojekt, og og vinderen kåres i slutningen af 2022.

De vilde projekter vil bl.a. blive vurderet på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter eller kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om den vilde naturs evner og egenskaber.

Og Roskilde skal naturligvis være med, for vi er allerede godt i gang, og vi arbejder med at realisere de fantastiske projekter, som medarbejdere, borgere, frivillige organisationer og oplevelseserhvervene har identificeret rundt om i kommune.

I den danske natur er biodiversiteten faldende. Det skyldes blandt andet, at den vilde natur har for lidt plads. Der er derfor brug for, at vi alle sammen gør noget aktivt, så vi kan slå benene op og nyde synet af naturen, som passer sig selv, og står i sin reneste og mest krogede form. Kort sagt – vi skal give plads til og tage hensyn til vores vilde naboer.

Vi tror på, at alle er interesserede i, at vi skal genoprette en balance i naturen, hvor der er bedre plads til bier og insekter, som dermed giver et mere rigt naturliv.

Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for slået græs myldrede det frem med sommerfugle og bier. Helt konkret 10 x så mange svirrefluer. Næsten 4 x så mange sommerfugle. Og mere end dobbelt så mange bier. I Roskilde har vi sat hele eller dele af vores parker mere fri, og vi begynder at se resultaterne med en naturrigdom, der begynder at pible frem.

Dansk natur har brug for mere plads. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse.

Vi skal have alle områder med, hvis vi virkelig skal rykke – lige fra vores egne private haver til offentlige områder såsom rundkørsler, grøftekanter, skolegårde og parker.

Der findes allerede mange steder, hvor man kan få råd om omlægning af haven, og selv hvis man er glad for en velfriseret græsplæne, så behøver man jo ikke inddrage hele haven til vild natur, men hvis bare en del af haven bliver vild, så gør det en forskel.

Vi håber, at vi kan være med til at inspirere til, at man går i gang med sit eget haveprojekt, og så skubber vi politisk på, for at vi får endnu flere kommunale projekter realiseret.

 

Mogens Hallager

Medlem af byrådet for Konservative

Karim Arfaoui

Medlem af byrådet for Socialdemokratiet

Mange ønsker senior andelsboliger i Jyllinge

På en kold og blæsende dag overrakte Jørgen Aare en buket blomster til medlem nummer 200, Margit Meisner, i Facebookgruppen ”Andelsboliger med elevator til Jyllinge”. Billedet er taget på Baunegårdsvej, lige i svinget ved hjemmeplejen. På denne mark kunne bygges et spændende senior-byggeri.

Der er ingen tvivl – interessen er enorm. Over 200 medlemmer har på lidt over en måned meldt sig ind i gruppen, og vurderingen er at ca. 150 af medlemmerne søger en senior bolig. Carit Pedersen, næstformand i Ældre Sagen Gundsø har udtalt, at seneste nyhedsbrev om dette emne er det mest læste i over et år.

Roskilde Nord mangler i den grad senior-boliger. Mange kvarterer i byerne er beboet af personer plus 60, og rigtig mange af dem ønsker en mindre bolig uden en have – eller med minimal have. Og de fleste ønsker ikke at flytte fra Jyllinge og Gundsømagle, da de har boet i området i det meste af deres liv og har deres netværk her.

Og det er vigtigt, at den næste bolig er etplans bolig eller bolig med elevator. Knæene bliver ikke bedre med alderen.

Det er grotesk, at der mangler omkring 150 senior boliger alene i nord, og det er endnu mere grotesk, at der ikke er nogen planer om at bygge dem.

Fordelene ved senior byggeri er mange:

Man hjælper hinanden i et sådant byggeri, og det gør at der kan spares på kommunens plejeressourcer.

Analyser her i Corona tiden viser, at ældre, der bor i senior fællesskaber, er langt mindre ensomme, og dermed har højere livskvalitet.

Så lad os få kigget på det, og lad os komme videre. Seniorerne i Nord er klar.

Carit Pedersen, Næstformand for Ældre Sagen Gundsø

Jørgen Aare, Ildsjæl og initiativtager

Mogens Hallager, medlem af Byrådet for de Konservative.

Forkert brug af sportens midler

Anlægsbudgettet til sport og idræt er reduceret til lidt under 15 millioner om året. Nu bliver det foreslået at nogle af pengene skal bruges til vedligehold og renovering af bestående anlæg, og det går bare ikke.

Normalt hører vedligeholdelse og renovering ellers ind under kommunens ejendomsforvaltning, der skal sørge for at bygninger og andre anlæg holdes i rimelig stand.

Det kniber lidt nogle gange – og en del af kommunens bygninger er i miserabel stand. Man bør kigge grundigt på de 550.000 kvm. bygninger kommunen ejer, og måske få frasolgt nogle af dem, så der er råd til at vedligeholdelse af de tilbageværende. Alle, der arbejder lidt med dette område ved at det er billigere at vedligeholde end at reparere forfald.

Hvis Roskilde Kommune skal være attraktiv og blive ved med at tiltrække nye beboere er det vigtigt at infrastrukturen er i orden, og det gælder faciliteter, veje, pasningsmuligheder etc.

Jeg må medgive Roskilde Idræts Union, der repræsenterer de mere end 30.000 idrætsudøvere i byen, at der skal kigges på området, så vi har faciliteter, der er up to date.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem og næstformand i Idræts- og kultur-udvalget.

Roskilde Konservative.

Erhvervslivet finansierer velfærden for os alle

 

Per Kristensen kommer i Roskilde Avis den 20.01.21 med den bandbulle over de lokale undersøgelser om kommunens erhvervsklima, hvor alle peger på, at vi kan gøre det bedre på en række områder som kommune. Herudover anklager han erhvervslivet og mig for at mangle samfundssind. Tak for kaffe. Så er der serveret

Men vi kan blive bedre. At have en selvtilfreds tilgang vil da være uambitiøst. Især, når den lokale erhvervsforening og de store brancheorganisationer påpeger konkrete muligheder for forbedring.

Godt 4.500 CVR-numre er blevet spurgt i Erhvervsforum Roskildes undersøgelse. Heraf ligger en række hvilende selskaber og enkeltmandsvirksomheder, holdingselskaber mm. 550 virksomheder har besvaret undersøgelsen. Det er det hidtil største grundlag at vurdere på. Kun godt 100 er fx med i Dansk Industris årlige undersøgelse, og den trækker ellers store overskrifter. Så der er faktisk et godt grundlag at vurdere ros og ris på.

Dernæst synes jeg ikke, at man kan tillade sig at kalde godt 60 millioner kroner, som erhvervslivet bidrager til i den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, for minimale. Mange butikker og erhvervslejemål får dermed ekstraordinære byrder, som man ikke får i andre kommuner. Hverken Høje-Taastrup, Lejre eller Solrød Kommuner er mig bekendt faldet sammen i velfærdsmodellen ved at opkræve det halve eller slet ingenting. Vi ved fra talrige undersøgelser, at skatter og afgifter betyder noget for virksomhedernes valg af placering, og dermed for investeringer i arbejdspladser og beskæftigelse.

Den offentlige og den private sektor er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Medarbejderne i den offentlige sektor løser uvurderlige samfundsopgaver og vi har meget at takke dem for. Samtidig skal vi huske, at det er de private virksomheder, der skaber finansieringen og fundamentet for, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag. Og det ønsker jeg som konservativ at bevare og udvikle.

Virksomhederne i Roskilde Kommune tager mange lærlinge, og de tilbyder mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet voksenlærlingepladser, flexjobs og opretter jobs med løntilskud. Det ligger dokumenteret i vores beskæftigelsespolitik og -planer. Det har intet med erhvervsklimaundersøgelserne at gøre, så her skyder Per Kristensen igen helt forbi.

Men ja, jeg vil gerne have flere private virksomheder til at løse opgaver for fællesskabet. Undersøgelser viser, at Roskilde Kommune kunne spare 60-70 mio kroner årligt på at lade private udføre en række opgaver, der i dag løses af kommunen. Penge, som vi kunne bruge på velfærd.

Jeg finder det helt forkert, at kommunale enheder skal tage brødet ud af munden på de lokale virksomheder. Eksempelvis som Beredskabet, der nu vil drive el- og VVS-installationsforretning. Kommunen skal vel heller ikke drive et landbrug og en gårdbutik for at producere mad til skoler og plejehjem? Hvis dét er Per Kristensens tilgang til den private sektor, ja så må vi være enige om at være uenige.

Lars Lindskov

Byrådsmedlem, gruppeformand Konservative

Formand, Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering

Lad os købe julegaverne lokalt i år

Af Naser Khader, beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti

Dagene er kolde og korte, men heldigvis inviterer december til hygge med varme drikke, familie og venner og masser af stearinlys. Det er sæsonen for gløgg, adventskranse og gaver, der skal pakkes ind.

Vi går en mørk tid igennem her om vinteren, og i år er den ekstra hård med restriktioner og corona. Det har ikke været et let år, og vi har brug for hinanden mere en nogensinde. Nedlukningen tidligere i år minder os om, at vi mennesker er sociale væsener, og vi har brug for fællesskabet. Julen er hjerternes fest. 

Det fællesskab er presset på grund af den økonomiske krise, vi har fået efter corona. Mange butikker har det hårdt, og butiksejere i Roskilde kæmper for livet. Men det er nu, at vi kan støtte hinanden ved at hjælpe de erhvervsdrivende ved at handle hos dem. 

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi køber vores julegaverne i de lokale butikker i kommunen i år. På den måde sikrer vi, at folk ikke mister deres jobs, samtidig med at det skaber mere arbejde. Vi går en lang mørk vintertid i møde, og selv om der er lys for enden af tunnelen i form af en vaccine, har vi stadig brug for at få skubbet gang i økonomien indtil da. 

Danskerne har fået udleveret tre ugers feriepenge, så vi kan gøre netop det. Den bedste måde vi kan hjælpe hinanden på i år, er nemlig at handle hos de erhvervsdrivende. 

I Det Konservative Folkeparti kæmper vi for, at resten af feriepengene udleveres til borgerne. Det er god konservativ politik, at folk skal kunne bestemme over deres egne penge – og nu er der virkelig brug for, at pengene kommer ud og arbejde. Desværre holder regeringen på danskernes egne penge i år, selv om der er hårdt brug for, at de bliver udløst. 

Selv om regeringen har glemt, hvor vigtigt erhvervslivet er for dansk økonomi, så har vi ikke. Økonomien holder hånden under os alle, så den skal vi passe på. Vi inviterer derfor alle til at handle hos de både store og små butikker i hele Roskilde kommune for på den måde tager vi os af hinanden og af fællesskabet. Det er den bedste måde vi kan fejre sæsonens lyspunkt. 

Glædelig jul.

Vi kræver erstatning til minkavlerne!

Det var en historisk og ufattelig trist dag, da regeringen fremlagde, at den vil aflive alle mink i Danmark. Mange familier stod pludselig med meldingen om, at hele deres livsværk og virksomhed var lagt i graven. Hvordan skal de nu forsørge deres familie, må mange have tænkt? Hvad skal de bruge deres arbejdsliv på? Og kan de komme igennem denne økonomiske krise?

Jeg forstår udmærket, hvorfor regeringen ønsker at sætte en stopper for coronavirussen og mindske smitten så meget som muligt. Selvfølgelig skal vi holde styr på COVID19 situationen – og det er selvfølgelig dybt alvorligt, når der eksisterer en trussel mod en vaccine. Uanset hvilken form for trussel, der er tale om.

Men her udraderer regeringen gør et helt erhverv. Man tager minkavlernes levebrød og sender adskillige familier ud i en stor økonomisk krise. De her familier står midt i en tragedie, og der er vores pligt at kompensere dem. Det vil vi i Det Konservative Folkeparti holde regeringen op på.

Det er svært at beskrive med ord hvilken situation, som de mange berørte familier står i. For os er det først og fremmest vigtigt at sikre, at minkavlerne ikke blot bliver tilbudt en nytteløs hjælpepakke, som de ikke kan bruge til noget. Eksempelvis ville et forslag om lønkompensation jo ærlig talt være helt på månen.

Minkavlerne skal have den økonomiske hjælp, som sikrer, at de kan komme på rette fod – og som kan gøre, at de kommer sikkert videre i deres liv. Det er dét, som vi kommer til at kæmpe for de forhandlinger, som der snart vil komme.

Jeg er utrolig ked af det på vegne af de her familier og minkavlere, og det mindste vi kan gøre, at da at få kompenseret dem, så de ikke lider unødig stort økonomisk tab.

Vi står overfor en krise – både sundhedsmæssigt og erhvervsmæssigt. Tingene skal hænge sammen, og derfor er det endnu vigtigere, at vi sørger for, at vores arbejde går hånd i hånd. Det er afgørende for os

Naser Khader, udenrigsordfører, Det Konservative Folkeparti