Erhvervslivet finansierer velfærden for os alle

 

Per Kristensen kommer i Roskilde Avis den 20.01.21 med den bandbulle over de lokale undersøgelser om kommunens erhvervsklima, hvor alle peger på, at vi kan gøre det bedre på en række områder som kommune. Herudover anklager han erhvervslivet og mig for at mangle samfundssind. Tak for kaffe. Så er der serveret

Men vi kan blive bedre. At have en selvtilfreds tilgang vil da være uambitiøst. Især, når den lokale erhvervsforening og de store brancheorganisationer påpeger konkrete muligheder for forbedring.

Godt 4.500 CVR-numre er blevet spurgt i Erhvervsforum Roskildes undersøgelse. Heraf ligger en række hvilende selskaber og enkeltmandsvirksomheder, holdingselskaber mm. 550 virksomheder har besvaret undersøgelsen. Det er det hidtil største grundlag at vurdere på. Kun godt 100 er fx med i Dansk Industris årlige undersøgelse, og den trækker ellers store overskrifter. Så der er faktisk et godt grundlag at vurdere ros og ris på.

Dernæst synes jeg ikke, at man kan tillade sig at kalde godt 60 millioner kroner, som erhvervslivet bidrager til i den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, for minimale. Mange butikker og erhvervslejemål får dermed ekstraordinære byrder, som man ikke får i andre kommuner. Hverken Høje-Taastrup, Lejre eller Solrød Kommuner er mig bekendt faldet sammen i velfærdsmodellen ved at opkræve det halve eller slet ingenting. Vi ved fra talrige undersøgelser, at skatter og afgifter betyder noget for virksomhedernes valg af placering, og dermed for investeringer i arbejdspladser og beskæftigelse.

Den offentlige og den private sektor er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Medarbejderne i den offentlige sektor løser uvurderlige samfundsopgaver og vi har meget at takke dem for. Samtidig skal vi huske, at det er de private virksomheder, der skaber finansieringen og fundamentet for, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag. Og det ønsker jeg som konservativ at bevare og udvikle.

Virksomhederne i Roskilde Kommune tager mange lærlinge, og de tilbyder mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet voksenlærlingepladser, flexjobs og opretter jobs med løntilskud. Det ligger dokumenteret i vores beskæftigelsespolitik og -planer. Det har intet med erhvervsklimaundersøgelserne at gøre, så her skyder Per Kristensen igen helt forbi.

Men ja, jeg vil gerne have flere private virksomheder til at løse opgaver for fællesskabet. Undersøgelser viser, at Roskilde Kommune kunne spare 60-70 mio kroner årligt på at lade private udføre en række opgaver, der i dag løses af kommunen. Penge, som vi kunne bruge på velfærd.

Jeg finder det helt forkert, at kommunale enheder skal tage brødet ud af munden på de lokale virksomheder. Eksempelvis som Beredskabet, der nu vil drive el- og VVS-installationsforretning. Kommunen skal vel heller ikke drive et landbrug og en gårdbutik for at producere mad til skoler og plejehjem? Hvis dét er Per Kristensens tilgang til den private sektor, ja så må vi være enige om at være uenige.

Lars Lindskov

Byrådsmedlem, gruppeformand Konservative

Formand, Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering

Lad os købe julegaverne lokalt i år

Af Naser Khader, beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti

Dagene er kolde og korte, men heldigvis inviterer december til hygge med varme drikke, familie og venner og masser af stearinlys. Det er sæsonen for gløgg, adventskranse og gaver, der skal pakkes ind.

Vi går en mørk tid igennem her om vinteren, og i år er den ekstra hård med restriktioner og corona. Det har ikke været et let år, og vi har brug for hinanden mere en nogensinde. Nedlukningen tidligere i år minder os om, at vi mennesker er sociale væsener, og vi har brug for fællesskabet. Julen er hjerternes fest. 

Det fællesskab er presset på grund af den økonomiske krise, vi har fået efter corona. Mange butikker har det hårdt, og butiksejere i Roskilde kæmper for livet. Men det er nu, at vi kan støtte hinanden ved at hjælpe de erhvervsdrivende ved at handle hos dem. 

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi køber vores julegaverne i de lokale butikker i kommunen i år. På den måde sikrer vi, at folk ikke mister deres jobs, samtidig med at det skaber mere arbejde. Vi går en lang mørk vintertid i møde, og selv om der er lys for enden af tunnelen i form af en vaccine, har vi stadig brug for at få skubbet gang i økonomien indtil da. 

Danskerne har fået udleveret tre ugers feriepenge, så vi kan gøre netop det. Den bedste måde vi kan hjælpe hinanden på i år, er nemlig at handle hos de erhvervsdrivende. 

I Det Konservative Folkeparti kæmper vi for, at resten af feriepengene udleveres til borgerne. Det er god konservativ politik, at folk skal kunne bestemme over deres egne penge – og nu er der virkelig brug for, at pengene kommer ud og arbejde. Desværre holder regeringen på danskernes egne penge i år, selv om der er hårdt brug for, at de bliver udløst. 

Selv om regeringen har glemt, hvor vigtigt erhvervslivet er for dansk økonomi, så har vi ikke. Økonomien holder hånden under os alle, så den skal vi passe på. Vi inviterer derfor alle til at handle hos de både store og små butikker i hele Roskilde kommune for på den måde tager vi os af hinanden og af fællesskabet. Det er den bedste måde vi kan fejre sæsonens lyspunkt. 

Glædelig jul.

Vi kræver erstatning til minkavlerne!

Det var en historisk og ufattelig trist dag, da regeringen fremlagde, at den vil aflive alle mink i Danmark. Mange familier stod pludselig med meldingen om, at hele deres livsværk og virksomhed var lagt i graven. Hvordan skal de nu forsørge deres familie, må mange have tænkt? Hvad skal de bruge deres arbejdsliv på? Og kan de komme igennem denne økonomiske krise?

Jeg forstår udmærket, hvorfor regeringen ønsker at sætte en stopper for coronavirussen og mindske smitten så meget som muligt. Selvfølgelig skal vi holde styr på COVID19 situationen – og det er selvfølgelig dybt alvorligt, når der eksisterer en trussel mod en vaccine. Uanset hvilken form for trussel, der er tale om.

Men her udraderer regeringen gør et helt erhverv. Man tager minkavlernes levebrød og sender adskillige familier ud i en stor økonomisk krise. De her familier står midt i en tragedie, og der er vores pligt at kompensere dem. Det vil vi i Det Konservative Folkeparti holde regeringen op på.

Det er svært at beskrive med ord hvilken situation, som de mange berørte familier står i. For os er det først og fremmest vigtigt at sikre, at minkavlerne ikke blot bliver tilbudt en nytteløs hjælpepakke, som de ikke kan bruge til noget. Eksempelvis ville et forslag om lønkompensation jo ærlig talt være helt på månen.

Minkavlerne skal have den økonomiske hjælp, som sikrer, at de kan komme på rette fod – og som kan gøre, at de kommer sikkert videre i deres liv. Det er dét, som vi kommer til at kæmpe for de forhandlinger, som der snart vil komme.

Jeg er utrolig ked af det på vegne af de her familier og minkavlere, og det mindste vi kan gøre, at da at få kompenseret dem, så de ikke lider unødig stort økonomisk tab.

Vi står overfor en krise – både sundhedsmæssigt og erhvervsmæssigt. Tingene skal hænge sammen, og derfor er det endnu vigtigere, at vi sørger for, at vores arbejde går hånd i hånd. Det er afgørende for os

Naser Khader, udenrigsordfører, Det Konservative Folkeparti

Farvel til en stor historisk stemme

Klaus Aare Bang, formand og Lars Lindskov, gruppeformand    

Den Konservative Vælgerforening og byrådsgruppe i Roskilde 

Ved Lotte Fangs død har vi mistet en kær partifælle, og Roskilde har mistet en betydningsfuld historisk stemme. Lotte Fang var en ildsjæl, der interesserede sig for alt med tilknytning til Roskildes historie, og hun er nok mest kendt for de mange byvandringer, hvor hun levende og engageret fortalte om stort og småt fra Roskildes lange historie.  

I 2001 stillede Lotte Fang op til byrådsvalget for Det Konservative Folkeparti, og sad i byrådet i de næste fire år. Det var især kulturområdet, der havde hendes interesse. Men Lotte Fang stillede sig også beredvilligt til rådighed ved medlemsarrangementer med lokalhistorie på programmet. Senest i august i år, hvor Lotte engageret og med kant fortalte om Gråbrødre Kloster og Vor Frue kirke.  

Lotte Fang var en flittig skribent, og hun har skrevet over 40 bøger, hæfter og skrifter om Roskildes historie. Mest kendt er nok bøgerne om Roskildes gader og stræder. I 2015 i en opdateret udgave, der omfatter gader og stræder i hele Roskilde Kommune. Et fornemt opslagsværk, hvis man er nysgerrig på kommunens gade- og vejnavne. 

Roskildes mange kilder havde også Lotte Fangs bevågenhed. I 1993 skrev hun en bog om kilderne i Roskilde, og i de senere år var hun optaget af at få opbakning til forbinde kilderne med rindende vand, for derved at give kilderne en mere markant placering som en vigtig del af byens historie. Der blev med Lotte som initiativtager etableret et uformelt kildelaug, og vi vil fortsat arbejde på at realisere de tanker og idéer, som Lotte Fang stod for. 

Vi har mistet en kær partifælle, men først og fremmest har Roskilde mistet en flittig, engageret og stor historiefortæller. Tak til Lotte Fang. Tak for din ildhu, din flid og dit store engagement.  

Æret være dit minde. 

Det koster, men det er det værd

Salig Winston Churchill blev under anden Verdenskrig spurgt om man ikke skulle spare på kulturen? Han svarede: ”Nej, hvad skal vi så kæmpe for”? Og det var et klogt svar, fordi kulturen er sammenhængskraften i vores samfund.

Nu dukker diskussionen op i Roskilde, fordi det viser sig at Roskilde Kommune er den kommune i landet der bruger 3. mest pr. indbygger på området kultur og idræt.

Er det et mål at vi skal bruge mange penge på området? Nej, det er det ikke. Men det er et mål. at vi skal have god kvalitet i idræts- og kulturudbud.

Området er meget bredt, og tilfredsstiller mange borgere i kommunen. Det gælder lige fra børn, over voksne til seniorer.

Det dækker aftenskoler, foredrag, folkeoplysning, bibliotek (og vi er endda udvalgt til at være centralt bibliotek), bredde idræt, elite idræt, museer, musik, teater, sang etc.

Der er tilbud til enhver, og der er meget glæde forbundet hermed.

Roskilde vil gerne fremstå som en attraktiv kommune, og her hjælper det store udbud meget til at nå dette mål.

Desuden har kommunen fået lavet en analyse af hvad borgerne i kommunen har af interesser i området, både nu – men også fremtidige ønsker. Analysen indeholder også en tilfredshedsundersøgelse, og den viste generelt meget stor tilfredshed.

Så med analysen i hånden er vi klædt godt på til at imødekomme fremtidens ønsker – og gøre Roskilde Kommune endnu bedre.

Mogens Hallager

Konservative i Roskilde

Næstformand i Kultur- og idrætsudvalget

Kom med på holdet

Hvis du allerede i dag stemmer konservativt – eller går med overvejelser om at gøre det ved et af de kommende valg, så kunne et medlemskab af Det Konservative Folkeparti være en god chance for, at være med i et fællesskab – der ud over det politiske, også rummer mange gode og berigende relationer – og tætte venskaber.

Med et medlemskab, så har du også mulighed for at være en del af en vælgerforening, eller blive valgt til bestyrelsen m.v. – og dermed være med til at forme de politiske beslutninger i din kommune – eller region med gode konservative budskaber, samt have mulighed for at samarbejde med en folketingskandidat eller folketingsmedlem, på det landspolitiske – eller EU-politikken sammen med vores EU politiker i parlamentet.
Jeg har haft fornøjelsen i mit 11 årige medlemskab af partiet, at være en del af det lokalpolitiske, med start som alm. medlem, bestyrelsesmedlem, næstformand og nu formand for den lokale vælgerforening i Roskilde.
Uanset hvor man befinder sig i vælgerforeningen, så bliver du hørt og inddraget i dialogen.
Du er naturligvis altid velkommen til at være et helt almindelig medlem, som bare ønsker at støtte Det Konservative Folkeparti og dets værdier – og gerne som en god ambassadør for partiet.
Uanset hvilken niveau du ønsker at være medlem på, så er du hjertelig velkommen.
Så derfor håber jeg – at du har lyst til at benytte dig af medlemstilbuddet, som betyder at det først års medlemskab – kun koster 100 kr.
Jeg håber, at vi mødes et eller andet sted derude – og meget gerne – hvor vi begge er medlem af Det Konservative Folkeparti.
Tilmelding sker via dette link: www.konservative.dk/bliv-medlem
Klaus Are Bang – Formand – Det Konservative Folkeparti’s Vælgerforening i Roskilde 

Mere for penge for Roskildes skolebørn. Kvaliteten skal løftes

 

Roskilde Kommune havde i 2019 en samlet udgift til folkeskolen på knap 945 mio. kr. Udgifterne pr. barn udgør kr. 81.674, og det er 12 % mere end Hovedstaden og kommuner vi kan sammenligne os med bruger. Det svarer til ca. 100 mio. kroner mere om året af skatteborgernes penge.

En kvalitetsrapport forsøger at tegne et positivt billede af situationen af vores folkeskole i Roskilde med åbningserklæringen om at generelt placerer Roskilde Kommune sig over landsgennemsnittet på alle parametre for elevernes faglighed.

Men en nærlæsning af Kvalitetsrapporten viser, at vores børn ikke klarer sig så godt som før, og at ting generelt går i den forkerte retning på vores skoler i Roskilde.

Det er rigtigt at nogle skoler klarer sig godt med elever, der både trives og lykkes fagligt, og disse få skoler trækker gennemsnittet op. Men sandheden er at mange skoler i Roskilde ikke er i nærheden af landsgennemsnittet på mange parametre.

Roskildes skole størrelse og klassekvotient i 2019 er både under gennemsnittet for Hovedstaden og sammenlignelige kommuner. Trods en relativt lav klassekvotient og høje udgifter, ser vi et fald i resultaterne inden for indikatorerne for faglig trivsel.

Fra 2016/2017 til 2018/2019 var der fald i social trivsel i 7 af 17 skoler, et fald i faglig trivsel i 9 af 17 skoler, et fald i støtte og inspiration i undervisningen i 14 af 17 skoler, og et fald i ro og orden i 10 af 17 skoler her i kommunen. Fra 2016/2017 til 2018/2019 er der også et fald i Indikatoren ’Generel trivsel’. Det er tankevækkende at under en tredjedel af vores børn nu mener at de trives godt i folkeskolerne i Roskilde.

Der er ingen årsag til et større udgiftsbehov i Roskilde. Det svarer til at vi bruger ca. 100 mio. kroner mere af vore skattepenge om året – uden at få bedre trivsel eller karakterer. Konservative i Roskilde mener at for de 100 mio kr. skal vi have en bedre skole med gladere børn og lærere som trives godt.

Lad os støtte vore børn, forældre og dygtige lærere og pædagoger i at få en bedre skole.

Borgerne fortjener mere for pengene.

Pierre Kary og Mogens Hallager

Medlemmer af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti

Budget i balance, men uden visioner

 

Efter sammenbruddet i forhandlingerne med Socialdemokraterne sidste år er Det Konservative Folkeparti igen med i forligskredsen om budgettet for det kommende år. Det blev ikke så visionært og ambitiøst, som den konservative byrådsgruppe havde lagt op til sammen med Venstre, men De Konservative har noteret en række vigtige elementer i budgettet for 2021. Sorggrupper for børn er blandt et af de vigtigste

Det Konservative Folkeparti har traditionelt taget medansvar for budgetterne i Roskilde Kommune, men kunne sidste år ikke nå til enighed med Socialdemokraterne om retningen for den kommunale økonomi. Men tirsdag aften skrev de konservative under på det syv milliarder store budget for Roskilde Kommune.

 • Efter et økonomisk katastrofeår, hvor borgmesterpartiet med Dansk Folkeparti ved rorpinden har styret direkte mod afgrunden, har vi igen valgt at træde ind på scenen for sammen med andre ansvarlige partier at bidrage til genopretningen af Roskilde Kommunes økonomi, hvor kassebeholdningen på grund af løbske driftsbudgetter er faretruende lav.

Gode konservative fingeraftryk

Sådan lyder det fra gruppeformand Lars Lindskov, som sammen med partifællerne Mogens Hallager og Pierre Kary har stået fast på en række initiativer, der trods den udfordrede økonomi skulle gennemføres.

 • En city manager til styrkelse af detailhandelen, etablering af sorggrupper for børn og unge, investering i flere grønne områder inden for fritid og idræt, flere penge til ældreområdet samt genopretning af de kommunale bygninger er sammen med genopbygning af kassebeholdningen nogle af de eksempler fra næste års budget, som har gjort, at vi er med i forliget for det kommende år, siger Lars Lindskov.

Tæring efter næring

De konservative undrer sig over, at Socialdemokraterne som borgmesterbærende parti bare har taget forvaltningens administrative udspil som forhandlingsgrundlag, frem for at tænke mere visionært.

 • Siden kommunernes barndom har der manglet penge i kommunerne. Borgernes forventninger og ønsker er generelt større end de penge, der er til rådighed. Og selvom venstrefløjen altid er parate til at opkræve højere skatter, så mener vi fra konservativ side, at man godt kan tænke mere visionært samtidig med, at man sætter tæring efter næring.
 • Det kan eksempelvis være ved at inddrage private investorer og civilsamfundet i en række opgaver, for både virksomheder og borgere vil jo gerne inddrages og bidrage, siger Lars Lindskov og påpeger samtidig vigtigheden af, at kommunerne arbejder mere smart og serviceminded i hverdagen.

Mere kvalitet for pengene

De konservative havde sammen med Venstre set på en række andre kommuner, der kan sammenlignes med Roskilde, og hvor man kan få samme eller bedre service for færre penge. Samtidig ønskede De Konservative at udbyde flere opgaver til private virksomheder, fordi sammenligninger med andre kommuner viser, at der er store gevinster at hente både i øget kvalitet og til færre penge.

Med dét afsæt gik de to store borgerlige partier til budgetforhandlingerne, men blev afvist af Socialdemokratiet, der i stedet ønskede at øge den slunkne kasse beholdning gennem en såkaldt ”grønthøster”, der med en fast procentsats skal køres bredt henover kommunens forskellige sektorområder.

 • Vi var ikke enige i den model, der blev lagt frem. Men vi må jo respektere, at vi ikke har flertal uden om Socialdemokratiet. Så vi valgte i stedet at bide os fast i bordkanten og forhandle gennem hele forløbet, indtil vi nåede et resultat, lyder det fra Lars Lindskov, Mogens Hallager og Pierre Kary

De konservative glæder sig over, at det lykkedes at få fjernet påtænkte skattestigninger i kommunens budget og altså holde skatterne i ro – og at der nu skal igangsættes såkaldte ”benchmark”-analyser over, hvordan man kan få mere service for pengene.

Kontaktinformation:

Plads til udvikling – også i en krisetid

 

Det konservative folkeparti går til budgetforhandlingerne med opfordring til at tænke i udvikling og fremtid med fokus på den gode historie om Roskilde Kommune som et godt sted at leve og virke hele livet. Herudover står borgernes frie valg højt på det konservative budgetprogram på linje med sårbare grupper, kultur og miljø.

På trods af Corona-pandemiens påvirkning af mange erhverv, så viser de seneste beskæftigelsestal en vækst i lokale jobs. Op til sommerferien steg beskæftigelsen i Roskilde Kommune med næsten 900 til over 33.000 fuldtidsansatte. Derfor maner de konservative til besindighed med krisestemningen, når byrådets partier mødes til de årlige budgetforhandlinger, der i år starter mandag morgen på rådhuset.

 • Indbyggerne og virksomhederne i Roskilde Kommune betaler meget i skat. Derfor skal vi levere en god service i høj kvalitet, siger Lars Lindskov, der er gruppeformand og chefforhandler for de konservative.

Kvalitet i byudviklingen

I det konservative budgetudspil er der en række markeringer, hvor fokus er på helheder og udvikling. Det gælder blandt andet bolig- og byudvikling, hvor de konservative vil væk fra politiske diskussioner om enkeltbygninger og projekter, der trækker i langdrag.

 • Nu skal vi i gang med at udvikle det smukke Sankt Hans. Og vi skal have besluttet rammerne og placeringen for et besøgscenter til Domkirken, der jo sammen med Vikingeskibsmuseet er internationale turistmagneter. Dem skal vi fra kommunal side have rykket meget hurtigere på. Det må ikke tage lige så lang tid som Musicon, stadion og svømmehal, der jo er ved at udvikle sig til farcer.
 • Derfor skal vi have private udviklere med finansiel tyngde og erfaring ind langt tidligere i forløbet, siger Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe i den forgangne uge spillede ud med et visionært forslag om en komplet og fuldt finansieret idrætsby, der skal erstatte det nedslidte stadion i Rådmandshaven tæt på Kildegården og Kongrescentret.

På plan- og udviklingsområdet har de konservative endvidere et ønske om flere erhvervsarealer, så de lokale virksomheder ikke risikerer at flytte ud af kommunen, når de vokser.

 • Og så koster høflighed og service jo som bekendt ikke noget. Vi ser gerne en højere grad af smidighed i den kommunale forvaltning. Især inden for private byggesager, hvor ventetiden er urimeligt lang, siger Lars Lindskov, som til gengæld fremhæver, at erhvervsbyggesager generelt ekspederes hurtigt og godt.

Sårbare grupper

Men der er også små budgetønsker, hvor de konservative især har øje for de udsatte befolkningsgrupper.

 • Der sker ikke nok på området for vores veteraner, selvom vi tidligere har fået sat penge af i budgettet til det ukendte antal hjemvendte soldater, der bor i kommunen. Også sorggrupper for børn og unge bør vi se på igen. Og endelig skal vi se på vores botilbud, hvor især de psykiatriske tilbud ikke er målrettet nok efter alder og diagnose, påpeger Mogens Hallager fra den konservative byrådsgruppe.

Frit valg gennem hele livet

De konservative ønsker flere valgmuligheder mellem offentlige og private tilbud til borgerne.

 • Blot fordi man bliver ældre, får man jo ikke nødvendigvis samme behov og ønsker til hverdagen. Derfor foreslår vi, at et af de kommende plejehjem opføres som friplejehjem eksempelvis som dét, der blev opført i Frederikssund sidste år og som også er på vej i Helsingør, siger Mogens Hallager og fortsætter:
 • Vi er ikke tilfredse med den forskelsbehandling, som socialdemokraterne har udøvet over for børnefamilierne de seneste år. Der er forskellige takster og tilskud til SFO, ligesom der er forskel på institutioner og private dagplejere. Vi ønsker at mindske forskellene. Man skal ikke straffes, fordi man vælger et alternativ til det kommunale tilbud, fastslår Mogens Hallager, som også ønsker at få større anerkendelse til de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel i mange foreninger og organisationer.

Miljø og grønne oaser

For de konservative forhandlere står grøn trivsel højt på dagsordenen. Det gælder eksempelvis fritlægning af en eller flere af Roskildes mange kilder og etablering af grønne oaser i både Roskilde og flere landsbyer samt forskønnelse af indfaldsvejene til både Roskilde, Svogerslev og flere landsbyer.

 • Vi skal værne om miljøet og naturen. Derfor skal vi anvende færre pesticider i kommunen, så vi ikke forurener vores grundvand flere generationer frem, siger Pierre Kary, som er konservativ repræsentant blandt andet i Klima- og Miljøudvalget. Han ønsker også at fremme den grønne dagsorden inden for genanvendelse:
 • Nu har vi muligheden for at få et af de mest moderne anlæg til behandling af plastaffald placeret i kommunen. Den slags skal vi fremme, ligesom vi skal fastholde og tiltrække virksomheder, der kan omdanne affald til ressourcer, som kan indgå i nye produkter, understreger Pierre Kary, som også ønsker fokus på solceller og ladestandere til el-biler flere steder i kommunen.

Pengene er i systemet

Byrådets partier har forud for budgetforhandlingerne fået tilsendt en række informationer fra forvaltningen, så de sammen med nøgletal fra Kommunernes Landsforening og en række organisationer har kunnet sammenligne med andre kommuner med inspiration til, hvordan man kan få bedre service og højere kvalitet for skattekronerne.

 • Tallene viser eksempelvis, at hvis vi gjorde tingene lige så effektivt som de kommuner, som vi sammenligner os med, så ville vi kunne levere den samme service som eksempelvis Herning og Næstved for 400 millioner kroner mindre end vi bruger i dag, fortæller Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe peger på andre muligheder for at finansiere både nye ønsker og en genopretning af kassebeholdningen, der er under pres:
 • Roskilde Kommune ejer flere end 500.000 kvadratmeter bygninger. Forvaltningen har peget på, at hvis vi kan styre dem mere effektivt, så kan vi hente 30 millioner årligt. Og ifølge Dansk Industri kan vi hver eneste år hente mellem 60 og 70 millioner kroner ved at lade vores virksomheder løse flere af kommunens opgaver. Så pengene er altså i systemet. Vi skal bare bruge dem mere effektivt, understreger Lars Lindskov, som sammen med Pierre Kary og Mogens Hallager udgør det konservative forhandlerteam på rådhuset, når budgetdrøftelserne går i gang mandag morgen på Roskilde Rådhus.

Borgerlige stemmer, der arbejder

Det konservative folkeparti har sammen med Venstre beregnet et borgerligt budgetudspil og har også været i dialog med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

 • Jeg skal ikke foregribe forhandlingerne i de kommende dage, men det er absolut min opfattelse, at vi har en række fælles standpunkter, som vi bør kunne samles om. Eksempelvis at holde skatterne i ro og ikke at låne til drift. Men der er mange fælles elementer på tværs af byrådets partier, som vi plejer at kunne fodslag om. Vi er i hvert fald fra konservative indstillet på at finde løsninger og bidrage, hvor det er muligt, siger Lars Lindskov.

Hæv ambitionerne og byg en idrætsby

Det konservative i Roskilde byråd hilser Venstres planer om at få udarbejdet en helt ny plan for stadion-projektet velkommen. Men fra konservativ side vil man gerne gå længere end et stadion for fodbolden og i stedet bygge en helt ny idrætsby.

I forrige byrådsperiode var et af de konservative krav for at gå med i et budgetforlig med socialdemokraterne, at et nyt stadion blev udfærdiget som et offentligt-privat partnerskab. Altså, at det ikke var kommunen, der skulle stå for opførelsen, men en erfaren og professionel udvikler, der både med kapital og styrke kunne stå for opførelsen, så risikoen blev løftet af kommunens skuldre.

 • Opførelsen af svømmehallen viser med al tydelighed, at en kommune ikke skal lege bygherre og udvikler, men i stedet stille krav i forbindelse med projekteringen og herefter være en aktiv medspiller under opførelsen og den efterfølgende drift, lyder det fra Mogens Hallager, der er konservativ næstformand i kultur- og idrætsudvalget.

Han er selv stor fodboldfan, men mener, at det nye stadion skal rumme mere end fodboldbaner og at man skal turde tænke visionært i forbindelse med et nyt stadionkompleks, der skal afløse det nuværende og nedslidte i Rådmandshaven.

 • Venstres forslag indeholder mange elementer, som vi fra konservativ side varmt kan støtte. Vi er enige om, at stadion skal være kommunens og at det skal ligge i Rådmandshaven. Og vi glæder os over, at Venstre har genfremsat vores eget gamle forslag om at forandre den kedelige og kønsløse parkerings­plads ved Kongrescentret. Fra konservativ side forestiller os et grønt parkeringshus som ved Sortebrødre Plads og gerne suppleret med et grønt område, siger Mogens Hallager og fortsætter:
 • Vi har fået et fantastisk område ved Kildegården med indendørs gymnastik og idræt. I forbindelse med et nyt stadion, bør vi tænke nyt og eksempelvis placere det anderledes på området, så det hænger sammen med Kildegården. Samtidig skal det udformes, så der bliver plads til andre idræts- og sportsgrene og et sportel, der også vil kunne fungere som overnatningsfaciliteter for kongrescentret i forbindelse med koncerter og stævner, mener næstformanden i kultur- og idrætsudvalget.

Mogens Hallager opfordrer til, at byrådet tænker stort og visionært, så kommunen kan få en idrætsby, hvor alle aldre kan mødes og dyrke holdsport og udvikle sociale relationer. Om finansieringen siger han:

 • Den oprindelige konservative model med salg af byggeretter, så kommunen ikke har udgifter ved et nyt stadion, skal vi fastholde. Der skal nok bare en større skala til, end Venstre lægger op til, hvis vi skal have et stadion til 1. division eller endda Superliga. Vi mener, at man også bør se på arealet ved Ringstedgade og ud mod Møllehusvej, så det hele kan tilrettelægges og indrettes bedre, siger Mogens Hallager og påpeger et overset element:
 • Nu har vi to gange i foråret prøvet at sælge et område ved Kildegården uden held. Lad os få indtænkt de boliger i projektet, så en investor kan se sig selv i en model, hvor stadion er udgiftsneutralt for kommunen. Hvis der er for få byggeretter, så får vi ikke tiltrukket de rigtige investorer. Og så ender vi med en kommunal udgift. Det var jo netop dét, vi skulle undgå, understreger Mogens Hallager.

De konservative er enige med Venstre i, at et nyt kommunalt stadion skal være for alle fodboldklubber, ligesom Roskilde Garden skal kunne bruge det til tattoos og at Gimle og kongrescentret eksempelvis kan afvikle større koncerter og events.

 • Med en gennemtænkt løsning vil vi kunne bruge stadion til kultur- og musikevents. Faktisk kan vi få en af de største areaner uden for København, hvilket også vil understøtte vores tiltrækningskraft som turist- og oplevelsesdestination, understreger Mogens Hallager.

Ligesom Venstre er De Konservative klar til at drøfte visioner og projekt med de andre partier under de forestående budgetforhandlinger i håbet om, at potentialet i Rådmandshaven kan forløses til gavn for flere foreninger og borgere.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem – Det Konservative Folkeparti – Roskilde