Lokale indsatser politiske temagrupper

Har du lyst til at engagere dig i politiske diskussioner? Så har du muligheden for at diskutere politik i vores temagrupper, der omfatter syv forskellige temaer: Børn og unge, sundhedspolitik, ældrepolitik, kulturpolitik, miljøpolitik, erhvervspolitik og økonomi. Vi kræver ikke, at du er medlem af vælgerforeningen eller partiet, blot at du udviser interesse og engagement i faglige og politiske spørgsmål indenfor ét eller flere af emneområderne.

Erhverv & Turisme

Erhverv & Turisme

Tovholder:

Hvad skal kommunen leve af? Handel, industri, uddannelse, turisme? En debat om hvordan vi tiltrækker flere job til kommunen.

Børn & Unge

Børn & Unge

Tovholder: Jesper Kejlhof

Debat om børn og unges vilkår. Om kommunens institutionstilbud, dagpleje, folkeskolen og fritidstilbud til børn og unge.

Kultur & Idræt

Kultur & Idræt

Tovholder: Jesper Kejlhof

Hvilke kulturaktiviteter skal kommunen støtte? Idræt, musik, billedkunst, folkeoplysning, biblioteker, frivilligindsats, m.v. En debat om prioritering og valg.

Sundhed & Forebyggelse

Sundhed & Forebyggelse

Tovholder: Jane Lerke

Debat om forebyggelse og helbredelse, handicappedes vilkår, misbrugsproblemer, psykiatrien og sygehusvæsenet.

Ældre

Ældre

Tovholder:

Hvilken tilværelse ønsker vi i alderdommen? Hvad bør kommunen tilbyde af ældreaktiviteter, hjemmepleje, madordninger og plejehjem?

Økonomi & Udvikling

Økonomi & Udvikling

Tovholder:

Få indsigt i kommunens økonomi. Hvad bruges pengene til, og hvorledes sikrer vi en sund økonomi på længere sigt?

Miljø

Miljø

Tovholder:

Vi ønsker alle en ren natur og et godt miljø. Det kræver bl.a. en miljøvenlig energipolitik. Men hvordan sikrer vi naturen, og hvilke valg skal vi foretage?