De borgerlige partier klar til budgetforhandlinger i Roskilde Byråd

Et robust budget for Roskilde Kommune

Budgetforhandlingerne begynder for alvor i den kommende uge, hvor byrådets partier sætter sig sammen for at prioritere penge og indsatser i det 7,6 milliarder store husholdningsregnskab i Roskilde Kommune.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er ikke med i dette års budget. Ikke fordi, vi ikke gerne ville være med til at tage ansvar, men fordi borgmesteren sidste år valgte at indgå forlig til venstre for midten. Det har desværre medført et større millionunderskud, der nu skal findes finansiering til. Men vi bidrager meget gerne konstruktivt for at få budgettet i balance igen – og helst at levere et robust budget for de kommende år med et stabilt overskud, så usikkerhed om medarbejdernes jobs og service til borgerne helt fjernes i budgetperioden.

De borgerlige partier har hen over sommeren været i dialog med hinanden og byrådets øvrige partier for at forberede os til årets budgetforhandlinger, der som altid kræver mod og fordomsfri tilgang for at få pengene til at slå til.

Selvom vi som partier har forskellige indgangsvinkler og ambitioner for forskellige områder, så er der en række overordnede temaer, som vi gerne vil arbejde for i forhandlingerne.

En god start på livet

Vores pasningstilbud for de mindste skal være så tæt på familiernes bolig som muligt. Folkeskolens faglige og økonomiske udfordringer skal vi håndtere bedre i forhold til almen- og specialområdet. Alle børn skal have en tryg og god skolegang, hvor der er plads til den enkelte.

Trivslen blandt vores borgere skal højnes

Alt for mange kæmper med ensomhed og dårlig trivsel i hele landet. Det er selvsagt også et problem i Roskilde. Vi skal finde nye metoder til at forebygge og imødekomme den problemstilling så vi styrker vores børn, unge og ældre så de får en bedre livskvalitet. Her skal vi have relevante og gode tilbud til borgere gennem livet. Det behøver ikke kun at være sociale og psykiatriske tilbud, men også kultur- og idrætstilbud, aftenskoler – og alle de andre tilbud, der styrker fællesskabet og det enkelte menneskes behov.

En værdig alderdom

Det er vigtigt for os at vise respekt og værdighed for vores seniorer. Uanset, om de bor i eget hjem eller bor på plejehjem, skal kærlig omsorg og praktisk bistand efter den enkeltes behov være tilstrækkelig og i god, oplevet kvalitet. At diskutere besparelser på hårvask og rengøring finder vi uværdigt, og den slags forslag bør slet ikke drøftes i et moderne velfærdssamfund.

Roskilde Kommune er en stor kommune med 90.000 indbyggere og 4.500 virksomheder, et væld af uddannelses- og forskningsinstitutioner og flere end 900 foreninger. Hvis kommunen drives godt og effektivt, så er den et smørhul for både borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere.

Vi er forskellige partier med forskellige holdninger til finansieringen – men vi er alle parate til at prioritere kernevelfærden. Det fortjener borgerne.

Lars-Christian Brask, gruppeformand Liberal Alliance

Merete Dea Larsen, gruppeformand Dansk Folkeparti

Lars Lindskov, gruppeformand Det Konservative Folkeparti