Indlæg af Klaus Bang

Bondefangeri og vælgerbedrag

  Regeringen indledte sit udspil til en udligningsreform med at fastslå, at de rige i Gentofte skulle betale mere, hvorimod de fattige i Kalundborg skulle have mere. Med denne opdeling i rige og fattige båret af misundelse over, at nogen har mere end andre, indledtes udligningsreformen med et ordentligt dunk i fordomstrommen. Efterfølgende viste det sig, at 38 kommuner (de rige) skal betale mere til udligningen, mens 60 kommuner (de fattige) vil modtage flere penge. Med en argumentation om mere retfærdighed og ensartet service i alle kommuner. Hvilket stiller spørgsmålstegn ved det kommunale selvstyre, der netop må resultere i forskelle, for i modsat fald giver selvstyret ingen som helst mening. […]

“Almindelige danskere lønmodtagere vil ikke opleve skattestigninger” siger regeringen – passer det?

Under valgkampen sidste år lovede Socialdemokratiet, at ”almindelige danske lønmodtagere ikke vil opleve skattestigninger”, hvis Socialdemokratiet fik magten. Nu har Socialdemokratiet fået magten, og nu lægger man i den foreslåede udligningsreform op til skattestigninger. Skatteminister Morten Bødskov siger ganske vist, at det ikke er regeringens valg, at skatten stiger. Det er op til kommunerne, om skatten skal stige, men man kan også tilrettelægge øvelsen på en anden måde inden man kommer til at hæve skatten, udtaler skatteministeren. OK. Den tager vi lige. Fire kommuner i Region Sjælland – Greve, Lejre, Roskilde og Solrød – skal til lommerne og hoste op med yderligere 173 millioner kroner, hvis regeringens udligningsreform gennemføres. Hvad […]

Sorggrupper – en vigtig konservativ sag

Alle, der har prøvet at miste et nært familiemedlem eller en nær ven ved hvor smertefuldt det er. Endnu værre er det når et barn eller ungt menneske mister en far eller en mor. Danmarks statistik opgør årligt hvor mange børn og unge, der har mistet en eller begge forældre ved dødsfald. For Roskilde Kommune viser denne opgørelse at 6 børn og unge i alderen 0-16 år i 2018 mistede en eller begge forældre ved dødsfald. I 2017 mistede 16 børn og unge i alderen 0-16 år en eller begge forældre ved dødsfald og i 2016 mistede 24 børn og unge i alderen 0-16 år en eller begge forældre ved […]

Den konservative byrådsgruppe – udvider igen

Konservative i Roskilde Byråd vokser igen Efter sonderinger med flere partier i Roskilde Byråd har Pierre Kary meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti. Gruppeformand Lars Lindskov byder den tidligere canadiske borgmester velkommen og ser meget frem til samarbejdet Det var budgetaftalen for 2020, der blev dråben, som efter længere tids overvejelser fik byrådsmedlem Pierre Kary fra Svogerslev til at trække en streg i sandet. Kort efter den endelige budgetvedtagelse i byrådet meddelte Kary, at han havde besluttet sig for at melde sig ud af Socialdemokratiet. Den politisk erfarne Kary har i en årrække været borgmester i en kommune uden for Montreal i Canada, hvor han oprindeligt kommer fra. I […]

Unødvendige skattestigninger

Roskilde er en rig kommune. Eller snarere: kommunen burde være det. Roskilde har et solidt beskatningsgrundlag. Skatteprocenten udgør 25,2 og grundskyldspromillen 24,31. Det flugter nogenlunde gennemsnittet af danske kommuner. Hertil kommer, at kommunen som en af de få kommuner i Region Sjælland opkræver en dækningsafgift på 7,54 promille. Den påfører det lokale erhvervsliv en udgift på ca. 45 mio. kr. om året. Den absolut højeste afgift i Region Sjælland til skade for erhvervsudviklingen i Roskilde. Det burde derfor være muligt at drive kommunen uden at skulle ty til yderligere skattestigninger gennem en forhøjelse af grundskyldspromillen, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har vedtaget i budgetforliget for 2020. Vedtaget med […]

Landsrådet 2019

Delegeret m.fl. fra den konservative vælgerforening i Roskilde – deltog i Det Konservative Folkeparti’s Landsråd som blev afholdt 28. – 29. september i MCH i Herning. Her er de fremmødte fra Roskilde fotograferet sammen formanden for Det Konservative Folkeparti – Søren Pape Poulsen. Et par fantastiske dage med fremrangende talere – af bl.a. Søren Pape Poulsen og folketingsgruppe m.fl. – og en helt utrolig god stemning ovenpå de to flotte valg tidligere i år.

Flere kommuner om at betale? Som det er de fleste bekendt er sikringsarbejdet mod vand i Jyllinge Nordmark gået i stå. Dette skyldes klager, juridiske spidsfindigheder og berøringsangst i klagenævn. Nu skal der formentlig en anlægslov til at sætte arbejdet i gang igen. Mens vi venter på denne anlægslov var det måske en ide at kigge lidt på betalingen af projektet. Som det er lige nu betaler Roskilde Kommune 50% og de berørte beboere betaler 50% Men man burde måske tale med alle kommuner, der ligger opstrøms åen. Værebro Å  udspringer i Smørmosen Nord for København- en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber […]

Religion må aldrig styre

Roskildes konservative kandidat Naser Khader er optaget af folkestyre og demokrati – Religioner med præster og øvrige repræsentanter må aldrig bestemmeover et samfund. Det skal befolkningen selv gennem demokratiske valg. Sådan forklarer den lokale konservative kandidat, da Roskilde Avis møder ham til et interview i Baptistkirken på Vindingevej. – Alle skal selvfølgelig have lov til at tro på den Gud, som de vil, og de forskellige religioner må kunne arbejde for deres budskab indenfor demokratiets spilleregler. – Men ingen af trosretningerne må bestemme, hvad andre skal mene og gøre, fordi de tror, at de selv sidder inde med en højere sandhed. – Her går den helt afgørende grænse, hvor den […]

Danmarks bedste statsminister – Poul Schlüter – 90 år.

Poul Schlüter fylder 90 år i dag den 3. april Kære Poul – du ønskes et stort tillykke med fødselsdagen og den runde dag. Tak fordi du tog ansvaret som Danmarks statsminister i 1982-1993. Du er ubetinget den bedste statsminister Danmark nogensinde har haft. Med venlig hilsen Roskilde Vælgerforening