Indlæg af Klaus Bang

Høringssvar – Værdigt seniorliv – værdige boliger til ældre

Høringssvar Ros Drøm – planstrategi 2023-2027 Værdigt seniorliv – værdige boliger til ældre Der bliver flere og flere ældre borgere i Roskilde Kommune. Derfor undrer det os, at senioregnede boliger næsten intet fylder i den fremlagte planstrategi. Der tales om senior bofællesskaber, med et ønske om at udbygge det. Men hvad med dem der blot […]

Seniorboliger bekæmper ensomhed

Kommunen har et ansvar for at forebygge en farlig folkesygdom – Ensomhed. Kommunen skal tage denne sygdom og dens konsekvenser mere alvorligt. Ensomhed fører til mange andre sygdomme, der kan forebygges. Meget forskning viser, at social isolation og ensomhed har en alvorlig indvirkning på ældre menneskers fysiske og mentale sundhed, livskvalitet og deres levetid. Effekten […]

Styrk de nære sundhedstilbud – men drop den forvirrende knopskydning!

Med strukturreformen i 2007 kom mange behandlinger langt væk for mange borgere. Det er rigtig godt med et professionelt og erfarent læge- og sundhedspersonale ved specialoperationer og -behandlinger på supersygehusene. Men tiden har vist, at vi fortsat har brug for et stærkt og nært sundhedsvæsen. Behandlinger tæt på borgerne Derfor skal vi værdsætte og prioritere […]

Adgang til læger for alle – eller ideologisk benspænd?

  De fleste af os er vokset op med en familielæge i vores lokalsamfund. En person, der kender ens helbredstilstand, bolig- og familieforhold – og som kan se livsforløbets skavanker i en sammenhæng. En person, der kan sende os videre til en kollega eller på sygehus, hvis der er behov for særlige kompetencer til at […]

Det Konservative Folkeparti siger ‘nej tak’ til usikker retssikkerhed på Sundheds- og omsorgsområdet

I maj blev der stillet forslag om at øge sagsbehandlingstiderne for de borgere, som har brug for hjælp fra afdelingen for Sundhed- og omsorg. Det er dem som har brug for hjælp til hjælpemidler som gangstativer, handicapkompenserende ydelser, og praktisk hjælp samt personlig pleje. Det Konservative Folkeparti siger pænt ‘nej-tak’. Det gør vi fordi, vi […]

Skal vi bruge pengene på sundhed eller mursten?

Skal vi bruge pengene på sundhed eller mursten? I 2018 brændte det regionale vaskeri i Holbæk. Forsikringssummen var på ca. 100 mio. kroner. Med et nedbrændt vaskeri henvendte Region Sjælland sig til de private virksomheder og spurgte, om de kunne springe til og løse opgaven med vask af sygehusenes linned, indtil man fandt ud af, […]

Værdigt seniorliv – med frie valg

Blot fordi man bliver ældre, får man jo ikke automatisk de samme ønsker og behov for praktisk hjælp, omsorg og boligindretning som naboen. Og blot fordi man har taget en uddannelse inden for social- og sundhedsfagene, skal man jo ikke være afskåret fra at kunne vælge mellem flere arbejdspladser med forskellige kulturer, ledelsesformer og karrieremuligheder, […]

Borgerligt budget 2023

Det Konservative Folkepartis i Roskilde Byråd – gruppeformand Lars Lindskov udtaler: “Som byråd har vi en særlig forpligtelse til at gøre vores yderste for at understøtte de nuværende tilbud til borgerne – og sammen med private virksomheder, frivillig e og foreninger udvikle nye tilbud, der kan gøre det lettere at bo, arbejde og leve her […]

Konservative i Roskilde klar til budgetforhandlinger 

  Massive investeringer i skole- og børneområdet  Den konservative byrådsgruppes hovedgreb i et budget for Roskilde Kommune er en tidligere og større indsats for børn og unge, bedre ældreomsorg, beskyttelse af miljø og grundvand, flere frie valg for borgerne, styrkelse af de nære sundhedstilbud, fokus på både elite og brede i kultur- og idrætstilbud, mindre […]

Formandsskifte – Den konservative vælgerforening i Roskilde

Der var vagtskifte på formandsposten hos Roskilde Konservative, der i tirsdags afholdt generalforsamling i Roskilde Museums nye foredragssal i Sankt Ols Stræde i Roskilde. Efter 5 år på formandsposten valgte Klaus Aare Bang, Jyllinge at træde et skridt tilbage. Som ny formand valgtes med akklamation Jane Lerke, Svogerslev. Jane Lerke er 54 år og er […]