Et lægehus i Svogerslev. Ja, selvfølgelig. Men hvordan?

Svogerslevs manglende tiltrækning af et lægehus til Svogerslev er et symptom på et underliggende problem. Svogerslev er en vidunderlig landsby, der har en af landets bedste boldklubber, en af landets bedste spejdergrupper og et vidunderligt menighedsråd. Der er en 3-spors folkeskole, gode børneinstitutioner, en god SFO og klub m.m. Byen har god offentlig transport og nem adgang til motorvejen og vores lokale veje er nu mere sikre for cyklister, ældre og børn. Børnefamilierne er glade her.

Hvorfor er der ikke oprettet et lægehus i Svogerslev? Det er ikke fordi vi mangler et bibliotek eller en svømmehal. Læger ville blive tiltrukket af Svogerslev, hvis det var en mere dynamisk by med vækst og et aktivt handelsliv. Svogerslevs erhvervsliv kæmper. Både kroen og bodegaen gik konkurs. Svogerslev har et problem med sit boligudbud. Boligmarkedet er næsten stillestående. Der er næppe huse til salg. De ældre ønsker ikke at forlade Svogerslev, men der er ingen ledige seniorboliger i Svogerslev. Svogerslev skal have tilstrækkelig lokale seniorboliger, for at fasthold de ældre i Svogerslev mens deres parcelhuse er til salg til børnefamilier. Både de ældre og småbørnsfamilier er en stor patientgruppe i et lægehus.

Svogerslev har en ny Helhedsplan. Svogerslevs Helhedsplan er det værktøj, vi kan bruge til at skabe en dynamisk landsby. Jeg vil foreslå, at der tilføjes et dagsordenspunkt til et kommende PTU-møde for at se, hvilke dele af Helhedsplanen der kan fremskyndes inden for det nuværende budget, hvilke dele der kan bringes videre til næste års budget, og at se om dele, der ikke har budgetmæssige konsekvenser, såsom ændringer til lokale planer, kan prioriteres. Jeg tænker særlig på om by fortætning og udvikling i centrum. Jeg tror, at hvis vi kan tilbyde seniorboliger og genoplive vores boligmarked med nye børnefamilier, mens vi beholder vores ældre, vil vi være attraktivt for et lægehus.

Så vil læger eller regionen ringe til os snarere end os, der tigger og klager over mangel på lokale sundhedstjenester. Jeg vil sætte fokus på problems årsag i stedet fra symptombehandling.

Pierre Kary

Medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Medlem af Klima-og Miljøudvalg

Medlem af Plan-og Teknikudvalg

Vildere haver – vildere natur – vild natur hvor du bor.

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at være Danmarks vildeste kommune.

Kommunerne skal sende deres vildeste natur- og biodiversitetsprojekt, og og vinderen kåres i slutningen af 2022.

De vilde projekter vil bl.a. blive vurderet på idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter eller kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om den vilde naturs evner og egenskaber.

Og Roskilde skal naturligvis være med, for vi er allerede godt i gang, og vi arbejder med at realisere de fantastiske projekter, som medarbejdere, borgere, frivillige organisationer og oplevelseserhvervene har identificeret rundt om i kommune.

I den danske natur er biodiversiteten faldende. Det skyldes blandt andet, at den vilde natur har for lidt plads. Der er derfor brug for, at vi alle sammen gør noget aktivt, så vi kan slå benene op og nyde synet af naturen, som passer sig selv, og står i sin reneste og mest krogede form. Kort sagt – vi skal give plads til og tage hensyn til vores vilde naboer.

Vi tror på, at alle er interesserede i, at vi skal genoprette en balance i naturen, hvor der er bedre plads til bier og insekter, som dermed giver et mere rigt naturliv.

Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for slået græs myldrede det frem med sommerfugle og bier. Helt konkret 10 x så mange svirrefluer. Næsten 4 x så mange sommerfugle. Og mere end dobbelt så mange bier. I Roskilde har vi sat hele eller dele af vores parker mere fri, og vi begynder at se resultaterne med en naturrigdom, der begynder at pible frem.

Dansk natur har brug for mere plads. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse.

Vi skal have alle områder med, hvis vi virkelig skal rykke – lige fra vores egne private haver til offentlige områder såsom rundkørsler, grøftekanter, skolegårde og parker.

Der findes allerede mange steder, hvor man kan få råd om omlægning af haven, og selv hvis man er glad for en velfriseret græsplæne, så behøver man jo ikke inddrage hele haven til vild natur, men hvis bare en del af haven bliver vild, så gør det en forskel.

Vi håber, at vi kan være med til at inspirere til, at man går i gang med sit eget haveprojekt, og så skubber vi politisk på, for at vi får endnu flere kommunale projekter realiseret.

 

Mogens Hallager

Medlem af byrådet for Konservative

Karim Arfaoui

Medlem af byrådet for Socialdemokratiet

Mange ønsker senior andelsboliger i Jyllinge

På en kold og blæsende dag overrakte Jørgen Aare en buket blomster til medlem nummer 200, Margit Meisner, i Facebookgruppen ”Andelsboliger med elevator til Jyllinge”. Billedet er taget på Baunegårdsvej, lige i svinget ved hjemmeplejen. På denne mark kunne bygges et spændende senior-byggeri.

Der er ingen tvivl – interessen er enorm. Over 200 medlemmer har på lidt over en måned meldt sig ind i gruppen, og vurderingen er at ca. 150 af medlemmerne søger en senior bolig. Carit Pedersen, næstformand i Ældre Sagen Gundsø har udtalt, at seneste nyhedsbrev om dette emne er det mest læste i over et år.

Roskilde Nord mangler i den grad senior-boliger. Mange kvarterer i byerne er beboet af personer plus 60, og rigtig mange af dem ønsker en mindre bolig uden en have – eller med minimal have. Og de fleste ønsker ikke at flytte fra Jyllinge og Gundsømagle, da de har boet i området i det meste af deres liv og har deres netværk her.

Og det er vigtigt, at den næste bolig er etplans bolig eller bolig med elevator. Knæene bliver ikke bedre med alderen.

Det er grotesk, at der mangler omkring 150 senior boliger alene i nord, og det er endnu mere grotesk, at der ikke er nogen planer om at bygge dem.

Fordelene ved senior byggeri er mange:

Man hjælper hinanden i et sådant byggeri, og det gør at der kan spares på kommunens plejeressourcer.

Analyser her i Corona tiden viser, at ældre, der bor i senior fællesskaber, er langt mindre ensomme, og dermed har højere livskvalitet.

Så lad os få kigget på det, og lad os komme videre. Seniorerne i Nord er klar.

Carit Pedersen, Næstformand for Ældre Sagen Gundsø

Jørgen Aare, Ildsjæl og initiativtager

Mogens Hallager, medlem af Byrådet for de Konservative.

Forkert brug af sportens midler

Anlægsbudgettet til sport og idræt er reduceret til lidt under 15 millioner om året. Nu bliver det foreslået at nogle af pengene skal bruges til vedligehold og renovering af bestående anlæg, og det går bare ikke.

Normalt hører vedligeholdelse og renovering ellers ind under kommunens ejendomsforvaltning, der skal sørge for at bygninger og andre anlæg holdes i rimelig stand.

Det kniber lidt nogle gange – og en del af kommunens bygninger er i miserabel stand. Man bør kigge grundigt på de 550.000 kvm. bygninger kommunen ejer, og måske få frasolgt nogle af dem, så der er råd til at vedligeholdelse af de tilbageværende. Alle, der arbejder lidt med dette område ved at det er billigere at vedligeholde end at reparere forfald.

Hvis Roskilde Kommune skal være attraktiv og blive ved med at tiltrække nye beboere er det vigtigt at infrastrukturen er i orden, og det gælder faciliteter, veje, pasningsmuligheder etc.

Jeg må medgive Roskilde Idræts Union, der repræsenterer de mere end 30.000 idrætsudøvere i byen, at der skal kigges på området, så vi har faciliteter, der er up to date.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem og næstformand i Idræts- og kultur-udvalget.

Roskilde Konservative.

Erhvervslivet finansierer velfærden for os alle

 

Per Kristensen kommer i Roskilde Avis den 20.01.21 med den bandbulle over de lokale undersøgelser om kommunens erhvervsklima, hvor alle peger på, at vi kan gøre det bedre på en række områder som kommune. Herudover anklager han erhvervslivet og mig for at mangle samfundssind. Tak for kaffe. Så er der serveret

Men vi kan blive bedre. At have en selvtilfreds tilgang vil da være uambitiøst. Især, når den lokale erhvervsforening og de store brancheorganisationer påpeger konkrete muligheder for forbedring.

Godt 4.500 CVR-numre er blevet spurgt i Erhvervsforum Roskildes undersøgelse. Heraf ligger en række hvilende selskaber og enkeltmandsvirksomheder, holdingselskaber mm. 550 virksomheder har besvaret undersøgelsen. Det er det hidtil største grundlag at vurdere på. Kun godt 100 er fx med i Dansk Industris årlige undersøgelse, og den trækker ellers store overskrifter. Så der er faktisk et godt grundlag at vurdere ros og ris på.

Dernæst synes jeg ikke, at man kan tillade sig at kalde godt 60 millioner kroner, som erhvervslivet bidrager til i den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, for minimale. Mange butikker og erhvervslejemål får dermed ekstraordinære byrder, som man ikke får i andre kommuner. Hverken Høje-Taastrup, Lejre eller Solrød Kommuner er mig bekendt faldet sammen i velfærdsmodellen ved at opkræve det halve eller slet ingenting. Vi ved fra talrige undersøgelser, at skatter og afgifter betyder noget for virksomhedernes valg af placering, og dermed for investeringer i arbejdspladser og beskæftigelse.

Den offentlige og den private sektor er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Medarbejderne i den offentlige sektor løser uvurderlige samfundsopgaver og vi har meget at takke dem for. Samtidig skal vi huske, at det er de private virksomheder, der skaber finansieringen og fundamentet for, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag. Og det ønsker jeg som konservativ at bevare og udvikle.

Virksomhederne i Roskilde Kommune tager mange lærlinge, og de tilbyder mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet voksenlærlingepladser, flexjobs og opretter jobs med løntilskud. Det ligger dokumenteret i vores beskæftigelsespolitik og -planer. Det har intet med erhvervsklimaundersøgelserne at gøre, så her skyder Per Kristensen igen helt forbi.

Men ja, jeg vil gerne have flere private virksomheder til at løse opgaver for fællesskabet. Undersøgelser viser, at Roskilde Kommune kunne spare 60-70 mio kroner årligt på at lade private udføre en række opgaver, der i dag løses af kommunen. Penge, som vi kunne bruge på velfærd.

Jeg finder det helt forkert, at kommunale enheder skal tage brødet ud af munden på de lokale virksomheder. Eksempelvis som Beredskabet, der nu vil drive el- og VVS-installationsforretning. Kommunen skal vel heller ikke drive et landbrug og en gårdbutik for at producere mad til skoler og plejehjem? Hvis dét er Per Kristensens tilgang til den private sektor, ja så må vi være enige om at være uenige.

Lars Lindskov

Byrådsmedlem, gruppeformand Konservative

Formand, Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering

Lad os købe julegaverne lokalt i år

Af Naser Khader, beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti

Dagene er kolde og korte, men heldigvis inviterer december til hygge med varme drikke, familie og venner og masser af stearinlys. Det er sæsonen for gløgg, adventskranse og gaver, der skal pakkes ind.

Vi går en mørk tid igennem her om vinteren, og i år er den ekstra hård med restriktioner og corona. Det har ikke været et let år, og vi har brug for hinanden mere en nogensinde. Nedlukningen tidligere i år minder os om, at vi mennesker er sociale væsener, og vi har brug for fællesskabet. Julen er hjerternes fest. 

Det fællesskab er presset på grund af den økonomiske krise, vi har fået efter corona. Mange butikker har det hårdt, og butiksejere i Roskilde kæmper for livet. Men det er nu, at vi kan støtte hinanden ved at hjælpe de erhvervsdrivende ved at handle hos dem. 

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi køber vores julegaverne i de lokale butikker i kommunen i år. På den måde sikrer vi, at folk ikke mister deres jobs, samtidig med at det skaber mere arbejde. Vi går en lang mørk vintertid i møde, og selv om der er lys for enden af tunnelen i form af en vaccine, har vi stadig brug for at få skubbet gang i økonomien indtil da. 

Danskerne har fået udleveret tre ugers feriepenge, så vi kan gøre netop det. Den bedste måde vi kan hjælpe hinanden på i år, er nemlig at handle hos de erhvervsdrivende. 

I Det Konservative Folkeparti kæmper vi for, at resten af feriepengene udleveres til borgerne. Det er god konservativ politik, at folk skal kunne bestemme over deres egne penge – og nu er der virkelig brug for, at pengene kommer ud og arbejde. Desværre holder regeringen på danskernes egne penge i år, selv om der er hårdt brug for, at de bliver udløst. 

Selv om regeringen har glemt, hvor vigtigt erhvervslivet er for dansk økonomi, så har vi ikke. Økonomien holder hånden under os alle, så den skal vi passe på. Vi inviterer derfor alle til at handle hos de både store og små butikker i hele Roskilde kommune for på den måde tager vi os af hinanden og af fællesskabet. Det er den bedste måde vi kan fejre sæsonens lyspunkt. 

Glædelig jul.

Vi kræver erstatning til minkavlerne!

Det var en historisk og ufattelig trist dag, da regeringen fremlagde, at den vil aflive alle mink i Danmark. Mange familier stod pludselig med meldingen om, at hele deres livsværk og virksomhed var lagt i graven. Hvordan skal de nu forsørge deres familie, må mange have tænkt? Hvad skal de bruge deres arbejdsliv på? Og kan de komme igennem denne økonomiske krise?

Jeg forstår udmærket, hvorfor regeringen ønsker at sætte en stopper for coronavirussen og mindske smitten så meget som muligt. Selvfølgelig skal vi holde styr på COVID19 situationen – og det er selvfølgelig dybt alvorligt, når der eksisterer en trussel mod en vaccine. Uanset hvilken form for trussel, der er tale om.

Men her udraderer regeringen gør et helt erhverv. Man tager minkavlernes levebrød og sender adskillige familier ud i en stor økonomisk krise. De her familier står midt i en tragedie, og der er vores pligt at kompensere dem. Det vil vi i Det Konservative Folkeparti holde regeringen op på.

Det er svært at beskrive med ord hvilken situation, som de mange berørte familier står i. For os er det først og fremmest vigtigt at sikre, at minkavlerne ikke blot bliver tilbudt en nytteløs hjælpepakke, som de ikke kan bruge til noget. Eksempelvis ville et forslag om lønkompensation jo ærlig talt være helt på månen.

Minkavlerne skal have den økonomiske hjælp, som sikrer, at de kan komme på rette fod – og som kan gøre, at de kommer sikkert videre i deres liv. Det er dét, som vi kommer til at kæmpe for de forhandlinger, som der snart vil komme.

Jeg er utrolig ked af det på vegne af de her familier og minkavlere, og det mindste vi kan gøre, at da at få kompenseret dem, så de ikke lider unødig stort økonomisk tab.

Vi står overfor en krise – både sundhedsmæssigt og erhvervsmæssigt. Tingene skal hænge sammen, og derfor er det endnu vigtigere, at vi sørger for, at vores arbejde går hånd i hånd. Det er afgørende for os

Naser Khader, udenrigsordfører, Det Konservative Folkeparti

Farvel til en stor historisk stemme

Klaus Aare Bang, formand og Lars Lindskov, gruppeformand    

Den Konservative Vælgerforening og byrådsgruppe i Roskilde 

Ved Lotte Fangs død har vi mistet en kær partifælle, og Roskilde har mistet en betydningsfuld historisk stemme. Lotte Fang var en ildsjæl, der interesserede sig for alt med tilknytning til Roskildes historie, og hun er nok mest kendt for de mange byvandringer, hvor hun levende og engageret fortalte om stort og småt fra Roskildes lange historie.  

I 2001 stillede Lotte Fang op til byrådsvalget for Det Konservative Folkeparti, og sad i byrådet i de næste fire år. Det var især kulturområdet, der havde hendes interesse. Men Lotte Fang stillede sig også beredvilligt til rådighed ved medlemsarrangementer med lokalhistorie på programmet. Senest i august i år, hvor Lotte engageret og med kant fortalte om Gråbrødre Kloster og Vor Frue kirke.  

Lotte Fang var en flittig skribent, og hun har skrevet over 40 bøger, hæfter og skrifter om Roskildes historie. Mest kendt er nok bøgerne om Roskildes gader og stræder. I 2015 i en opdateret udgave, der omfatter gader og stræder i hele Roskilde Kommune. Et fornemt opslagsværk, hvis man er nysgerrig på kommunens gade- og vejnavne. 

Roskildes mange kilder havde også Lotte Fangs bevågenhed. I 1993 skrev hun en bog om kilderne i Roskilde, og i de senere år var hun optaget af at få opbakning til forbinde kilderne med rindende vand, for derved at give kilderne en mere markant placering som en vigtig del af byens historie. Der blev med Lotte som initiativtager etableret et uformelt kildelaug, og vi vil fortsat arbejde på at realisere de tanker og idéer, som Lotte Fang stod for. 

Vi har mistet en kær partifælle, men først og fremmest har Roskilde mistet en flittig, engageret og stor historiefortæller. Tak til Lotte Fang. Tak for din ildhu, din flid og dit store engagement.  

Æret være dit minde. 

Det koster, men det er det værd

Salig Winston Churchill blev under anden Verdenskrig spurgt om man ikke skulle spare på kulturen? Han svarede: ”Nej, hvad skal vi så kæmpe for”? Og det var et klogt svar, fordi kulturen er sammenhængskraften i vores samfund.

Nu dukker diskussionen op i Roskilde, fordi det viser sig at Roskilde Kommune er den kommune i landet der bruger 3. mest pr. indbygger på området kultur og idræt.

Er det et mål at vi skal bruge mange penge på området? Nej, det er det ikke. Men det er et mål. at vi skal have god kvalitet i idræts- og kulturudbud.

Området er meget bredt, og tilfredsstiller mange borgere i kommunen. Det gælder lige fra børn, over voksne til seniorer.

Det dækker aftenskoler, foredrag, folkeoplysning, bibliotek (og vi er endda udvalgt til at være centralt bibliotek), bredde idræt, elite idræt, museer, musik, teater, sang etc.

Der er tilbud til enhver, og der er meget glæde forbundet hermed.

Roskilde vil gerne fremstå som en attraktiv kommune, og her hjælper det store udbud meget til at nå dette mål.

Desuden har kommunen fået lavet en analyse af hvad borgerne i kommunen har af interesser i området, både nu – men også fremtidige ønsker. Analysen indeholder også en tilfredshedsundersøgelse, og den viste generelt meget stor tilfredshed.

Så med analysen i hånden er vi klædt godt på til at imødekomme fremtidens ønsker – og gøre Roskilde Kommune endnu bedre.

Mogens Hallager

Konservative i Roskilde

Næstformand i Kultur- og idrætsudvalget

Kom med på holdet

Hvis du allerede i dag stemmer konservativt – eller går med overvejelser om at gøre det ved et af de kommende valg, så kunne et medlemskab af Det Konservative Folkeparti være en god chance for, at være med i et fællesskab – der ud over det politiske, også rummer mange gode og berigende relationer – og tætte venskaber.

Med et medlemskab, så har du også mulighed for at være en del af en vælgerforening, eller blive valgt til bestyrelsen m.v. – og dermed være med til at forme de politiske beslutninger i din kommune – eller region med gode konservative budskaber, samt have mulighed for at samarbejde med en folketingskandidat eller folketingsmedlem, på det landspolitiske – eller EU-politikken sammen med vores EU politiker i parlamentet.
Jeg har haft fornøjelsen i mit 11 årige medlemskab af partiet, at være en del af det lokalpolitiske, med start som alm. medlem, bestyrelsesmedlem, næstformand og nu formand for den lokale vælgerforening i Roskilde.
Uanset hvor man befinder sig i vælgerforeningen, så bliver du hørt og inddraget i dialogen.
Du er naturligvis altid velkommen til at være et helt almindelig medlem, som bare ønsker at støtte Det Konservative Folkeparti og dets værdier – og gerne som en god ambassadør for partiet.
Uanset hvilken niveau du ønsker at være medlem på, så er du hjertelig velkommen.
Så derfor håber jeg – at du har lyst til at benytte dig af medlemstilbuddet, som betyder at det først års medlemskab – kun koster 100 kr.
Jeg håber, at vi mødes et eller andet sted derude – og meget gerne – hvor vi begge er medlem af Det Konservative Folkeparti.
Tilmelding sker via dette link: www.konservative.dk/bliv-medlem
Klaus Are Bang – Formand – Det Konservative Folkeparti’s Vælgerforening i Roskilde