Flere kommuner om at betale?

Som det er de fleste bekendt er sikringsarbejdet mod vand i Jyllinge Nordmark gået i stå.

Dette skyldes klager, juridiske spidsfindigheder og berøringsangst i klagenævn.

Nu skal der formentlig en anlægslov til at sætte arbejdet i gang igen.

Mens vi venter på denne anlægslov var det måske en ide at kigge lidt på betalingen af projektet. Som det er lige nu betaler Roskilde Kommune 50% og de berørte beboere betaler 50%

Men man burde måske tale med alle kommuner, der ligger opstrøms åen.

Værebro Å  udspringer i Smørmosen Nord for København- en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber igennem. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser Hvor kommer vandet fra, hvem skal betale for at styre det bedre, og hvordan samarbejder vi om at begrænse skader?.

Værebro Å er med tilløbende åer 87 km. lang.

Det er overraskende svært at finde udspringet – især, når man tænker på, hvor mange udfordringer der er med de store vandmængder i Værebro Å længere nede ad strømmen. Oplandet udgør mere end 150 km2,  og har mange af de problemer med klimarelaterede oversvømmelser, som teknikere, embedsmænd og politikere over hele Danmark forsøger at finde løsninger på i disse år. De klimarelaterede problemer fordrer et stort behov for samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Ofte bliver vand håndteret forskelligt i hver kommune, og geografisk tænker man sjældent videre end til kommunegrænsen.

Værebro Å løber igennem 8 kommuner. Disse kommuner burde være med til at betale sluse og sikringen mod åen. Diget mod fjorden skal stadig betales af Roskilde Kommune og beboerne.

Denne betalingsmodel ville spare Roskilde Kommune og hårdt prøvede beboere for en hel del penge.

Det skal dog siges at det er et generelt problem at opstrøms kommuner ikke har samme incitament for at sikre som nedstrøms kommuner. Man er ikke ked af at bygge meget mere, og vandproblemet bliver helt lovligt sendt videre. Det er ikke holdbart for Danmark.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem for Konservativt Folkeparti.

Religion må aldrig styre

Roskildes konservative kandidat Naser Khader er optaget af folkestyre og demokrati

– Religioner med præster og øvrige repræsentanter må aldrig bestemmeover et samfund. Det skal befolkningen selv gennem demokratiske valg.

Sådan forklarer den lokale konservative kandidat, da Roskilde Avis møder ham til et interview i Baptistkirken på Vindingevej.

– Alle skal selvfølgelig have lov til at tro på den Gud, som de vil, og de forskellige religioner må kunne arbejde for deres budskab indenfor demokratiets spilleregler.

– Men ingen af trosretningerne må bestemme, hvad andre skal mene og gøre, fordi de tror, at de selv sidder inde med en højere sandhed.

– Her går den helt afgørende grænse, hvor den danske grundlov giver os alle frihed og har været med til at skabe et af verdens bedste lande, forklarer

Naser Khader.

– Jeg er kommet her til et møde i Baptistkirken for at høre, hvad de kan fortælle. Desuden har jeg stor respekt for deres sociale arbejde, f.eks. med at

hjælpe trængende familier – uanset herkomst eller trosretning.

Ofte i Roskilde

Siden Naser Khader blev valgt til ny folketingskandidat for De Konservative i Roskilde, har han ofte været i byen. Til tider er det flere gange om

ugen, bl.a. når den tidligere landsholdskæmper træner i Roskilde Karate Klub.

Han kender desuden byen fra sine unge dage, hvor han fungerede som tolk ved et flygtningecenter i Algade.

– For nylig besøgte jeg en genbrugsvirksomhed i nærheden af Københavnsvej, hvor flere syriske flygtninge havde fået arbejde. Det er jo glimrende, når de klarer sig godt og på den måde er aktive. Så kan de bidrage til samfundet og lever ikke isoleret, indtil de en gang skal hjem, enten det nu er om ét eller 10 år.

Khader er optaget af at modvirke parallel-samfund i ghettoer. Efter hans opfattelse er integration ikke nok – han ønsker også en form for assimilation, så indvandrerne tager den danske kultur med dens normer til sig.

Urimelig dige-bremse

– Så har jeg fået at vide fra mine to udmærkede partifæller Lars Lindskov og Mogens Halager i byrådet, at Roskilde kommune også slås med

økonomien. Men det kan løses bl.a. ved at lade private firmaer klare nogle af de opgaver, som kommunen i dag selv udfører.

Naser Khader er ligeledes orienteret om, hvordan byggeriet af nye diger til sikring af beboerne i Jyllinge Nordmark mod nye oversvømmelser

nu er blevet bremset af et nævn efter klage fra enkelte naboer.

– Her mener jeg, det er urimeligt, at så få på så spinkelt et grundlag skal have lov til at bringe hus og hjem i fare for så mange, siger Naser Khader.

Sygehus og skadestue

I forbindelse med den aftale om et nyt sundhedssystem, som regeringen og DF er blevet enige om, diskuteres fremtiden for Roskilde Sygehus.

Med sit udspil lægger regeringen op til, at der skal være ’sundhedsklynger’ eller nærhedssygehuse omkring de 21 akuthospitaler i hele landet.

Problemet er så, at Roskilde ikke har det og ikke er nævnt i den skriftlige aftale.

– Men jeg har fra vores ordfører i forhandlingerne fået en garanti for, at Roskilde Sygehus skal bestå i fremtiden, siger Naser Khader.

Han mener også, at denne garanti omfatter en skadestue med læger hele døgnet, som Region Sjælland har besluttet at genoprette.

– Vi skal nok videreføre det samme, som der er nu, siger Khader.

Publiceret i Søndagsavisen Roskilde torsdag, den 11. april 2019

Danmarks bedste statsminister – Poul Schlüter – 90 år.

Poul Schlüter fylder 90 år i dag den 3. april

Kære Poul – du ønskes et stort tillykke med fødselsdagen og den runde dag.

Tak fordi du tog ansvaret som Danmarks statsminister i 1982-1993.

Du er ubetinget den bedste statsminister Danmark nogensinde har haft.

Med venlig hilsen

Roskilde Vælgerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

Chokerende nyhed

Danmark er meget bureaukratisk, det er ingen hemmelighed.

Men for beboere i Jyllinge Nordmark er det ved at tage fuldstændig overhånd.

For 5½ år siden blev ca. 230 huse i området oversvømmet af stormen Bodil, og siden er vi blevet ramt af 6 mindre eller større hændelser, der har gjort at vi skulle sikre os mod vandet med water tubes og sandsække.

Sideløbende har lokale beboere sammen med kommunen arbejdet på at få en permanent sikring af området op at stå.

Desværre har en stor mængde klagenævn og indviklede regler forsinket processen. Samtidig er klagenævnene flyttet til provinsen, og har mere eller mindre ligget ned.

I september sidste år gik arbejdet i gang, og vi er nu ca. halvvejs med vores sikring.

Men i går fik vi så meddelelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om at arbejdet skulle stoppes omgående fordi der lå en ubehandlet klage omkring primært Natura 2000, som kun vedrører en meget lille del af sikringen. Men alt arbejde skal stoppe,

0,09% af det område, der skal sikres, er Natura 2000 område. Men alligevel er vores kæmpe projekt sat helt i stå. Det betyder store forsinkelser – og endnu en vinter med nervøsitet, traumer, sandsække etc. – og oven i dette en kæmpe regning som Roskilde Kommune og beboerne skal betale.

Der kan være tale om flere millioner, der kunne have været anvendt bedre på velfærd.

Vi har i gennem processen talt med flere ministre og folketingsfolk, der har lovet at rydde op i dette bureaukrati, men intet er lykkedes, og vi står tilbage som gidsler.

I dag går Naser Khader til Miljøministeren for at prøve at skubbe til sagen.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem i Roskilde for de Konservative.

Mindeord – Jørn Rex

I det smukkeste solskin sagde vi fredag fra Gundsømagle Kirke et smukt farvel til Jørn Rex, der i flere år har været aktiv i Det Konservative Folkeparti – først i Gundsø vælgerforening, og siden kommunesammenlægningen i Roskilde vælgerforening.

Jørn var sammen med sin Birgit nogle af ildsjælene i Gundsømagle. Udover den nye Holmehøj-udstykning, der netop nu trækker nye borgere til kommunen, etablerede parret i 1988 lægehuset i Gundsømagle, der er indrettet i Birgits barndomshjem som 4. generation på gården.

Og de har fundet på mange andre gode ting – ikke mindst fordi Jørn var projektmager af Guds Nåde. Han havde altid gang i et eller andet. Og altid noget, der betød noget godt for andre.

Det var efter min mening derfor ganske velfortjent, at jeg sidste år indstillede dem til prisen som “Årets Borger 2017”. Desværre fik de ikke prisen – men jeg er glad for, at Jørn nåede at opleve, at vi er mange, der sætter pris på deres ufatteligt positive sind og altid gode humør. Og vi ved godt, at uden Birgit, så kunne Jørn ikke nå alt dét, han ville sætte i gang – så det var en fælles pris-indstilling af de to hjertevarme mennesker, som vi tydeligt kunne se kærligheden blomstrede imellem – år efter år.

Jørn blev 80 år. Det kunne man ikke se på ham. Han holdt sig ufatteligt godt – og var også åndsfrisk til det sidste.

Der bliver tomt i hjemmet på Hyldetoften nu. Men heldigvis har Birgit de næste tre generationer omkring sig. Og sammen med Odd Fellow-brødrene, partifællerne, vennerne og hele lokalsamfundet omkring sig håber jeg, at Birgit og familien kan mindes Jørn på en måde, hvor sorgen er til at bære – og gå fremtiden i møde vel vidende, at han efterlader smil og respekt omkring sit liv her i lokalsamfundet og på jorden.

På den konservative byrådsgruppes, Det Konservative Folkepartis og egne vegne vil jeg gerne sige tak til Birgit og familien for lån af Jørn – og hans idéer, viden og foretagsomhed, mens han var her.

Æret være Jørn Rex’ minde.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

 

Naser Khader afløser Brian Mikkelsen

En enig bestyrelse for den Konservative Vælgerforening i Roskilde, er glade for at kunne offentliggøre meddelelsen om, at vi indstiller Naser Khader til at afløse Brian Mikkelsen, som ny spidskandidat til Folketinget for Roskilde kredsen. Den endelige beslutning træffes på en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid.

 

Artikel fra sn.dk – den 4. september 2018

Afløseren for Brian Mikkelsen (K), der 21. juni i år forlod erhvervsministerposten og Folketinget for at blive direktør for Dansk Erhverv, er nu på plads.

Naser Khader er indstillet til at blive spidskandidat i Roskilde og Ringsted-Sorø kredsene med opbakning fra vælgerforeningerne i Sorø, Ringsted og Roskilde og skifter dermed fra Østjyllands Storkreds.

Han er blandt andet partiets integrationsordfører, retsordfører, forsvarsordfører og EU-ordfører og har en række andre ordførerskaber – bl.a. udenrigsordfører og medieordfører.

De Konservative i Sjællands Storkreds er i dag repræsenteret i Folketinget af Brigitte Klintskov Jerkel, der er opstillet i Slagelse og Greve-Solrød kredsene.

– Jeg havde selvfølgelig gerne set, at jeg var det eneste folketingsmedlem opstillet i kredsen, men Naser Khader er en stor profil kendt over hele landet, så det er en fordel for partiet. Jeg mener, vi kan supplere hinanden rigtig godt, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger Brigitte Klintskov Jerkel, der siden november 2016, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) optog Konservative og Liberal Alliance i regeringen, har været vikar for Brian Mikkelsen, fordi han blev erhvervsminister. Da Brian Mikkelsen forlod Folketinget i år, blev hun Brigitte Klintskov Jerkel fuldgyldigt medlem af Folketinget.

55-årige Khader har været folketingsmedlem siden 2001 – for Det Radikale Venstre frem til 2007, Ny Alliance 2007-2008, Liberal Alliance frem til 2009, og i perioderne 2009-2011 og efter en frivillig pause igen fra valget i 2015 for De Konservative.

Han er født i Damaskus og er søn af en palæstinensisk far og en syrisk mor. Han kom til Danmark som 11-årig. Han er uddannet cand.polit. og har desuden en master i teologi.

 

Mere service for pengene

Pressemeddelelse

 

 

Bedre folkeskole og ældre pleje, fokus på kultur, miljø og socialt udsatte samt øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen er centrale elementer i det konservative budgetudspil 

 Under det historiske slogan ”Borgerlige stemmer, der arbejder” har Det Konservative Folkeparti tradition for at tage medansvar for Roskilde Kommunes udvikling og økonomi. 

 • Det er ikke ensbetydende med, at vi er enige i alle elementer i de vedtagne budgetter gennem årene, men gennem målrettede udspil og konkrete forslag har vi sat solide borgerlige fingeraftryk på Roskilde Kommunes udvikling og økonomi. Det gælder såvel anlægsbudgettet på ca. 175 millioner kroner som driftsbudgettet på godt 6,5 milliarder, siger Lars Lindskov og Mogens Hallager, som udgør det konservative forhandlerteam ved årets budgetforhandlinger, der starter på Roskilde Rådhus mandag. 

 Den grønne tråd 

De konservative går til forhandlingerne med en række forslag, der skal sikre velfærd og vækst for både borgere og virksomheder, ligesom en stribe initiativer skal bakke op om foreninger og frivillige kræfter. Partiets forhandlere medbringer en række konkrete forslag til forbedring af folkeskolen og øget fokus på erhvervsuddannelser, klima og miljø, kultur og idræt, social- og ældreområdet samt erhverv og beskæftigelse. 

 • Roskilde Kommunes budget er vidt forgrenet og meget er aftalt i flerårige politiske aftaler. Men der er altid muligheder for indflydelse, hvis man kender sin besøgelsestid og ved, hvad der er vigtigst at prioritere i forhandlingerne, pointerer Lars Lindskov, der forhandler på vegne af Det Konservative Folkeparti for 13. gang. 
 • Den grønne tråd i det konservative budgetudspil for 2019 er ”Mere for pengene”. Folk betaler i forvejen rigeligt i skat, så med øgede krav og forventninger fra borgere og virksomheder skal vi løse opgaverne smartere samtidig med, at vi fastholder kravene til høj kvalitet i de løsninger, vi leverer, siger Lars Lindskov, der også er formand for byrådets Erhvervs- og Vækstudvalg. 

 Som et centralt punkt foreslår De Konservative øget anvendelse af private virksomheder i opgaveløsningen, ligesom de foreslår et §17.4-udvalg med repræsentanter fra private virksomheder nedsat til at se på, hvordan man kan nedbringe sygefraværet og den høje personaleomsætning, der hvert år koster Roskilde Kommune millioner af skattekroner og medfører et højt forbrug af vikarer og hyppigt skift af kontaktpersoner. 

 Serviceeftersyn af folkeskolerne 

 • Udviklingen i børnetallet er forskelligt rundt om i kommunen. Derfor skal vores skolestruktur løbende tilpasses. Vi tror ikke, det er nødvendigt at lukke skoler, men de skal drives smartere, lyder det fra Mogens Hallager, der også foreslår øget indsats over for børn med særlige behov. Både de, der er mest til de praktiske fag, og de, der har stærke boglige talenter. 

 Udover at være ordfører på skole- og børneområdet er Mogens Hallager også næstformand i byrådets Kultur- og Idrætsudvalg. Her foreslår den konservative byrådsgruppe, at der fortsat satses massivt på tilbuddene: 

 • Lige præcis kultur- og idrætsområdet berører alle borgerne på en eller anden måde – typisk gennem fritidsaktiviteter, aftenskoler, museer og biblioteker. Dét, der sikrer sammenhængskraften i samfundet, siger Mogens Hallager, der også foreslår, at folkebiblioteker og skolebiblioteker tænkes sammen i de mindre bysamfund, så de i højere grad kan anvendes som møde- og væresteder for borgerne. 

 Aldrig mere Bodil og Egon som uventede gæster 

Klimaforandringerne har haft stor betydning for mange borgere i Roskilde Kommune. Især de, der har Roskilde Fjord og Værebro Å som naboer. Her har oversvømmelser betydet hjemløshed og angst for mange ellers ressourcestærke borgere, der frygter for næste stormflod. Det er netop blevet offentliggjort, at kystsikringen vil blive dyrere end tidligere beregnet, og derfor foreslår De Konservative, at kommunen begrænser egenbetalingen fra borgene, og at fællesskabet øger sin andel, så alle borgere kan være trygge i eget hjem. 

 Men vand kan være smukt i de rigtige omgivelser. De Konservative foreslår således, at der arbejdes mere målrettet med grønne oaser i bysamfundene og at nogle af Roskilde bys mange kilder bliver afdækket. 

 • Det behøver ikke at være i stil med Århus Å, der har skabt et helt fantastisk leben i Smilets By, men når vi nu er velsignet med så mange fantastiske kilder under vores fødder, så synes vi, at de med fordel kan bringe liv og oplevelser til både borgere og turister, der får endnu mere smukt at se på under deres besøg, siger Mogens Hallager. 

 Mere offentligt-privat samarbejde 

For at sikre høj kvalitet og mere nytænkning i opgaveløsningerne foreslår den konservative byrådsgruppe, at man i højere grad inddrager de private virksomheder i opgaveløsningen. Det gælder eksempelvis opførelsen af et nyt plejehjem i Østervangskvarteret i Roskilde samt et nyt p-hus på Schmeltz plads i Roskilde bymidte, som partiet foreslår opført i offentligt-privat samarbejde ligesom det kommende stadion i byen. 

 • Flere undersøgelser peger på, at vi ved at lade private løse en række opgaver, så kan vi få mere for pengene. Helt konkret mellem 60-80 millioner kroner hvert eneste år, så det er ikke småpenge, vi taler om, siger Lars Lindskov, der blandt andet foreslår, at private virksomheder kan stå for vedligehold af kunstgræsbaner, it og lønadministration, sociale botilbud, ejendomsdrift og en række andre opgaver, der i dag løses af kommunen. 

 De sårbare skal have en hånd 

Pengene, der kan spares på blandt andet de tekniske og administrative områder, foreslår De konservative, at man anvender på samfundets mest sårbare. 

 • Der er både sårbare børn og unge, der har brug for en tidlig indsats, ligesom vores veteraner ofte er helt overset i debatten om bistand til de ledige eller sårbare unge. I samarbejde med virksomhederne bør vi også se på, hvordan vi kan få flere i flexjob eller skånejobs. Det skylder vi alle, der har brug for en hjælpende hånd, når livet går dem imod, siger Mogens Hallager. 

 Endelig foreslår De konservative, at der igangsættes en række analyser, der skal afdække muligheder og behov inden for områder, som partiet finder vigtige. Blandt andet detailhandelsanalyse for Røde Port-projektet og parkeringsforhold i bymidten samt afdækning af udviklingsmulighederne for Sank Hans. Herudover ønsker partiet yderligere analyser for områder, der kan løses af private virksomheder, eksempelvis flexkørsel med Dantaxi i stedet for bus samt drift af kommunens ejendomme. 

 Budgetforhandlingerne fortsætter tirsdag og onsdag under førstebehandlingen. Hvis partierne når til enighed i løbet af de tre døgn, som førstebehandlingen af budgettet forventes at tage, kommer det i høring, hvor borgere, organisationer og foreninger kan komme med kritik og forslag inden andenbehandlingen og vedtagelsen i oktober. Sideskift 

Faktaboks: Elementer i det konservative budgetudspil 

 • De 18 folkeskoler bevares, men der foretages tilpasning af strukturen og øget inddragelse af skolebestyrelserne i udviklingen af skolernes kvalitet 
 • Der skal afsættes midler til talentpleje og stimulering af de bogligt stærke elever. Også de erhvervsfaglige uddannelser og vejledningen skal styrkes – blandt andet gennem styrkelse af produktionsskolen og eventet Fagenes Dag, der var en stor succes i 2017. Et projekt ”Fra CPR til CVR” skal samtidig inspirere eleverne i folkeskolen til at interessere sig for iværksætteri. Det kan eksempelvis ske gennem samarbejde med erhvervsorganisationerne, virksomhederne og åben skole. 
 • Flere private aktører skal inviteres til at byde på de offentlige opgaver. Eksempler er drift af kommunens 400 ejendomme på i alt 50.000 m2. Hvis man kan sænke udgifterne til ejendomsdrift med 10%, f.eks. gennem energioptimering og digitalisering, så kan kommunen spare 25-30 mio. hvert eneste år. 
 • Flere anlægsopgaver skal løses i Offentligt-Privat Samarbejde. Partiet peger på et nyt plejehjem som afløser for Asterscentret samt et nyt p-hus på Schmeltz Plads i Roskilde. Modellen anvendes også ved stadion i Rådmandshaven. Denne model vil lette kommunens anlægsbudget. 
 • Herudover kan en række private aktører løse opgaver inden for anlæg og vedligehold af kunstgræsbaner, sandkasser i institutioner og gummibelægninger på atletikanlæg, ligesom man gør i andre kommuner som Høje-Tåstrup, Gentoge og Lyngby-Tårbæk. Også administrative opgaver som løn, regnskab og HR kan med fordel kan løses af specialister. Dansk Industri vurderer eksempelvis, at Roskilde Kommune kan spare mellem 60-80 mio. hvert år og med højere kvalitet til følge.
 • De Konservative foreslår, at kravene til ungdomsboliger gøres mere fleksible. Eksempelvis gennem lidt mindre areal til boligen og større andel på fællesarealer, ligesom man har gjort på Frederiksberg. 
 • Trafiksikkerhed og infrastruktur skal styrkes. Blandt andet gennem øget anvendelse af grøn bitu-asfalt, der er mere skånsom for miljøet end traditionel asfalt. Herudover foreslår partiet øget anvendelse af støjsvag asfalt ved boligområder, eksempelvis i Vindinge. 
 • Under overskriften ”Mindre Grimt Mere Grønt” foreslår partiet en fortsættelse anti-graffitti-indsatsen, som partiet fik med i budgetforliget sidste år ligesom der skal etableres flere grønne oaser i byerne. Et konkret forslag er at afdække flere af kilderne i Roskilde, så de kan skabe liv og trivsel for borgere, gæster og turister. 
 • De Konservative foreslår, at skolebibliotekerne f.eks. i Vindinge og Svogerslev i højere grad anvendes som møde- og væresteder. Det kan blandt andet ske gennem samtidig anvendelse som folkebiblioteker i stedet for en bogbus. Ligesom fastholdelse af pulje til forsamlingshusene i landsbyerne skal dette tiltag understøtte og fremme livet i Roskilde Kommunes bysamfund. 
 • De Konservative ønsker at fremme erhvervsvenligheden, blandt andet ved opkøb af mere jord til erhvervsgrunde. Herudover en forhøjelse af kravet om bankgaranti til en million kroner for de håndværksvirksomheder, der løser renoverings- og byggeopgaver på kommunens ejendomme og institutioner. 
 • Hver femte bolig i Roskilde Kommune er allerede i dag en almen bolig. Derfor foreslår De Konservative, at der fremover skal satses på andelsboliger og ejerboliger, så mangfoldighed bliver fremmet. Eksempelvis kan en del af de almene boliger i Roskilde Vest konverteres til andels- og ejerboliger, mens der så kan bygges almene boliger f.eks. på Lindegården. Dermed fastholdes, at der er med 20% almene boliger er boliger for alle typer borgere, mens mangfoldigheden styrkes. 
 • Med op til 13-14 sygedage i gennemsnit per medarbejder om året og en personaleomsætning i flere områder på mellem 15-20% koster sygefravær og hyppige skift af medarbejdere kommunen mange penge. Partiet foreslår derfor, at der nedsættes et §17.4-udvalg, hvor kommunens ledelse, arbejdsmarkedets organisationer samt private aktører inddrages i et arbejde med at afdække, hvordan trivslen blandt medarbejderne kan øges. Hvis sygefraværet kan nedsættes med blot 20% vil kommunen ifølge De Konservative kunne spare omkring 30 millioner kroner og borgerne vil få bedre service. 
 • Det Konservative Folkepartis budgetforslag sikrer en økonomi i balance, hvor der ikke opereres med skattestigninger, men derimod mere effektiv anvendelse af borgernes og virksomhedernes skattekroner. Partiet er klar til at indgå konstruktivt i årets budgetforhandlinger 

 Yderligere information: 

K-ønsker: Grønne oaser og juniorpædagoger sættes i gang

Det Konservative Folkeparti i Roskilde fik til budgettet for i år, flere ønsker med i budgetaftalen.

Et par af aftalerne i budget 2018,  var etablering af grønne oaser i lokale by miljøer, og etablering af forsøg med juniorpædagoger i daginstitutioner.

Nu gennemføres disse.

I Ågerupområdet og i boligområdet Dommervænget etableres der nu, grønne oaser i forbindelse med Zebrabyprojekterne, til glæde for de lokale beboere, og en generel forskønnelse af områderne.

Roskilde Ungdomsskole gennemfører i efteråret et kursusforløb (juniorpædagoger) for drenge i 7-9. klasse, hvor de bliver forberedt til at komme ud i Dagtilbud, og efter kursusforløbet får drengene mulighed for at komme ud i praktikforløb. Ideen med juniorpædagoger, er at drengene kan tilfører legen et nyt tempo, og en anden vinkel end de faste pædagoger gør.

Roskilde Konservative arbejder konstant på at udvikle vores kommune, og dette er eksempler på konservative forslag som nu bliver ført ud i livet.

I disse dage arbejder Det Konservative Folkeparti ihærdigt på, at få endnu flere gode forslag med i budgettet for 2019.

Lars Lindskov, byrådsmedlem Roskilde Konservative

Jesper Kejlhof, næstformand Roskilde Konservative

 

Mere saft og kraft til lokalsamfundene

Pressemeddelelse

 

 

Nærhed, engagement og sammenhængskraft er nøgleordene i et af de konservative udspil i de igangværende budgetforhandlinger, hvor partiet foreslår lokalbiblioteker som nye samlingspunkter

Svogerslev og Vindinge mistede ligesom mange andre lokalsamfund deres folkebiblioteker i forbindelse med effektiviseringer og centraliseringer. I forbindelse med budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2019 foreslår Det konservative folkeparti, at man genopliver biblioteksfunktionen i flere byer.

Styrkelse af lokalsamfundene

 • I en række af Roskilde Kommunes bysamfund er forudsætningerne for den lokale sammenhængskraft blevet svækket. Dels er detailbutikkerne lukket og erstattet af større indkøbscentre i de største bysamfund, dels er de tidligere fælles mødesteder som biblioteker og væresteder forsvundet eller lukket. Den udvikling vil vi gerne have vendt, så vi også fra politisk hold understøtter lokalsamfundene og gennem forskellige tiltag bidrager til den tiltrækningskraft som mange borgere, foreninger og ildsjæle udviser, siger det konservative byrådsmedlem Mogens Hallager, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

Læg skolebiblioteker og folkebiblioteker sammen

Den konservative byrådsgruppe vil i budgetforhandlingerne konkret foreslå, at man anvender skole­bibliotekerne på en ny måde, så de også kan anvendes som lokale folkebiblioteker og som lokale borgerservicecentre i en række byer.

 • Vi udbygger i Svogerslev og Vindinge, men deres biblioteker blev for år tilbage lukket og erstattet af en bogbus. Dét har måske nok kunnet fungere som en brugbar løsning i en periode, men nu hvor vi udbygger netop disse byer med nye boliger og tiltrækker indbyggere, synes vi, man skal tænke nyt og se på, om ikke de eksisterende skolebiblioteker relativt let kan anvendes som folkebiblioteker og måske internetcaféer, borgerserviceskranker og væresteder i forskellige sammenhænge, siger Mogens Hallager.

Tænk nyt og smartere

I Viby er der vedtaget en udviklingsplan, der blandt andet omfatter flytning og modernisering af Viby Bibliotek. Den plan bakker den konservative byrådsgruppe fortsat op om. Samtidig mener partiet, at der ligesom i Vindinge og Svogerslev kan tænkes nyt i den nordlige del af kommunen.

 • Jyllinge skole er gennem en årrække blevet udvidet til at kunne rumme 1.000 elever og var på et tidspunkt landets største skole. Nu går udviklingen i børnetallet den anden vej, og vi står med en enorm skole, der ifølge prognoserne vil få flere og flere tomme lokaler. Den vedtagne helhedsplan indeholder flytning af folkebiblioteket i Bygaden til en helt ny bygning ved siden af Jyllingehallerne, hvor Kulturskolen også skal huses. Det er jo lidt tosset at bruge over 30 millioner af skatteydernes penge på at bygge nyt, hvis folkebiblioteket kan flytte ind på Jyllinge Skole sammen med Kulturskolen, mener Mogens Hallager og Lars Lindskov, der forhandler på den konservative byrådsgruppes vegne

Det konservative folkeparti mener, at tiltaget vil styrke saften og kraften i lokalsamfundene til de samme eller færre penge end i dag.

 • For os er det livskvaliteten og sammenhængskraften, der skal drive processen og ikke kun gold økonomi, siger Mogens Hallager.