Vælgerforeningens bestyrelse

Jane Lerke

Formand

Selvstændig

Mob:  +45 2749 0208

Mail: janelerke@privat.dk

Tillidshverv og interesser

 • Pressekontakt
 • Medlem af kampagneteamet i Roskilde konservative
 • Medlem af bestyrelsen hos Det Konservative Folkeparti – Storkreds Sjælland
 • Medlem af Regionsfølgegruppen – Region Sjælland

Jesper Kejlhof

Næstformand

Administrationschef

Mob: +45 4072 7067

Mail: jesper@kejlhof.dk

Tillidshverv og interesser

 • Suppleant – Skatteankenævnet
 • Medlem af kampagneteamet i Roskilde konservative
 • Arrangementsansvarlig
 • Formand for Børns Voksenvenner Roskilde
 • Menighedsrådet, Roskilde Domkirke
 • Folkeoplysningsudvalget, Roskilde Kommune

Steen Bager

Steen Bager

Bestyrelsesmedlem, Økonomiansvarlig og medlemssekretær

Statsautoriseret revisor – Partner

Tillidshverv og interesser

 • Bestyrelsesmedlem i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab
 • Medlem af kampagneteamet i Roskilde konservative

Keld Holm

Bestyrelsesmedlem og sekretær

Pens. direktør

Tillidshverv og interesser

 • Pressekontakt
 • Medlem af kampagneteamet i Roskilde konservative
 • Formand i Roskilde Museumsforening
 • Medlem af Odd Fellow Logen Kong Hroar
 • Lægdommer i Rigsretten

Klaus Aare Bang

Bestyrelsesmedlem 

CEO

Tillidshverv og interesser

 • Medlem af kampagneteamet i Roskilde konservative
 • Næstformand i bestyrelsen hos Det Konservative Folkeparti – Storkreds Sjælland
 • Næstformand i bestyrelsen hos CLAVIS sprog & kompetence
 • Medlem af bestyrelsen i Jyllingehallerne
 • Medlem af Dansk Industri’s (DI) Telepolitiske udvalg

Ole Hermann

Bestyrelsesmedlem

Økonomidirektør

Tillidshverv og interesser

 • Medlem af arrangementsgruppen

Mette Krogh

Bestyrelsesmedlem

Ingeniør, Auditor

Tillidshverv og interesse

 • SoMe og Web-master
 • Mentor i Mentornet Roskilde, Dansk Flygtningehjælp
 • Medlem af arrangementsgruppen

Erik Andersen

Bestyrelsesmedlem

Landmand

Tillidshverv og interesser

 • Suppleant – Hegnssyn Syd
 • Medlem af kampagneteamet i Roskilde konservative

Frederik Wie Johansen

Bestyrelsesmedlem

Stud. jur.

Tillidshverv og interesser

Henrik Bjørn Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Isenkræmmer

Tillidshverv og interesser

 • Lægdommer ved retten i Roskilde

Niels Ingemann Møller

1. Suppleant

Selvstændig

Tillidshverv og interesser

 • Kasserer i Roskilde Tennis klub

Signe Gabrielsen

2. Suppleant

Studerende på Roskilde Katedralskole

Tillidshverv og interesser

 • Bestyrelsesmedlem Roskilde KU
 • Medlem af hovedbestyrelsen KU

Lasse Eg Guldberg

KU’s repræsentant

Studerende – Roskilde Handelsskole

Tillidshverv og interesser

 • Formand for Konservativ Ungdom Roskilde
 • KU repræsentant i storkreds bestyrelsen
 • Økonomiudvalgsmedlem i KU
 • Hovedbestyrelsesmedlem i KU
 • Medlem af arrangementsgruppen