Workshop – Konservative visioner og budgetønsker 2016-2020.

111028%20Visionscirkel[1]meeting-2_452x640

Kære medlem,

Inden længe skal byrådet i gang med at forhandle budget for 2016, der også indeholder bud på aktiviteter i 2017-2020. Roskilde kommunes budget er på omkring 7 milliarder om året. Hovedparten er drift, kun omkring 200 millioner er anlæg. Hvad skal politikerne prioritere? Hvordan skal vores kommune indrettes? Få indflydelse på det konservative visions- og budgetudspil, når vi mødes til workshop og diskuterer “need to have” og “nice to have” – og hvilke positioner, vores parti skal indtage i budgetforhandlingerne.

Program:

Kl. 13.00 Velkomst og introduktion v/Keld Holm

Kl. 13.05 Præsentation bordet rundt – umiddelbare tanker og idéer fra deltagerne

Kl. 13.30 Oplæg om kommunens drifts- og anlægsbudget v/Lars Lindskov og temagruppetovholderne

Kl. 14.00 Drøftelse ved bordene – tovholderne for de nedsatte temagrupper er ved hver sit bord

Kl. 15.00 Præsentation og debat

Kl. 16.00 Tak for i dag.

Pris: Gratis entré. Alle medlemmer er velkomne – og tag gerne personlige gæster med.

Tilmelding: Senest den 18. juni til tovekeld@webspeed.dk eller tlf.: 4031 1694.

 

Keld Holm – Formand                                Lars Lindskov – Byrådsmedlem