Vær konstruktiv, Merete Dea Larsen!

keld-holm_452x640

Det er vigtigt for Roskilde, at kommunen kan tiltrække private investorer, der er villige til at skyde penge i projekter, som bidrager til at skabe udvikling og fremgang til gavn for kommunens borgere. Det er ligeledes vigtigt, at sådanne udviklingsprojekter tager hensyn til bestående værdier, ikke mindst belært af 1960’ernes udvikling – eller snarere ødelæggelse – af mange bycentre rundt om i de danske byer.

Vi kan ikke bare lade stå til og intet foretage os. For så sander alt til, og vi bliver alle fattigere. Omvendt skal vi ikke bare udvikle på livet løs uden hensyn til omkostningerne. Det er derfor, at vi konservative ofte taler om at forandre for at bevare. At vi på den ene side ønsker udvikling og fremgang, og på den anden side ønsker at tage hensyn til vores værdier, vores natur, landskaber, bymiljøer, o.s.v.

Disse principielle overvejelser med baggrund i Dansk Folkepartis Merete Dea Larsens opfordring i Roskilde Avis den 18. marts til at hjælpe med til at presse borgmesteren i sagen om Højskolegrunden på Thomas Bredsdorffs Alle i Himmelev. Jeg vil gerne understrege, at jeg er enig med Merete Dea Larsen i, at udgangspunktet for de videre overvejelser må være Lokalplan 507 fra 2008, der bevarer den gamle højskole, og som tillader nybyggeri i form af boliger med skyldig hensyntagen til de omkringliggende boligarealer.

Men så hører enigheden med Merete Dea Larsen også op. Frem for at gå efter borgmesteren, vil jeg opfordre Merete Dea Larsen til i byrådet at arbejde konstruktivt for at nå frem til et fælles udgangspunkt for de videre drøftelser med PenSam, der ejer højskolebygningen og grunden. Denne opfordring gælder ikke blot Merete Dea Larsen og Dansk Folkeparti, men alle partier i byrådet.

Det er vigtigt, at der i byrådet skabes bred enighed om projekter som eksempelvis højskolegrundens udnyttelse. For med alt for meget politisk ståhej og polemik skræmmer byrådet simpelthen private investorer bort til gavn for andre kommuner, men til skade for Roskilde Kommune. Så derfor er besindighed og vilje til fælles fodslag vigtigt, også i forhold til at finde en fornuftig løsning i spørgsmålet om højskolegrundens fremtid.

Jeg kan forstå af Merete Dea Larsens indlæg, at hun, efter at hun er blevet folketingsmedlem, ikke længere lader sig kue. I virkeligheden en interessant oplysning, der efterlader en række spørgsmål til Merete Dea Larsen om hendes arbejde i byrådet før hun blev folketingsmedlem. Jeg vil undlade at stille sådanne spørgsmål, men blot konstatere, at det er byrådet, der er ansvarlig for at finde en bæredygtig løsning vedr. højskolegrunden, ikke borgmesteren alene.

Så derfor opfordringen til Merete Dea Larsen. Gå nu konstruktivt ind i sagen i arbejdet i byrådet og bidrag til konsensus fremfor at kaste rundt med love og paragraffer i en personlig vendetta mod borgmesteren.

 

Keld Holm

Formand – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

 

Publiceret i Roskilde Avis den 29. marts 2016