Styrk forsvaret

Foto CWN20081210-205255-pic-529372158[1]

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

Danmark har, som de fleste andre NATO-lande sparet på militærudgifterne. Det hænger sammen med murens fald og den kolde krigs ophør. I det seneste forsvarsforlig skal udgifterne reduceres med 2,7 mia. kr., således at de samlede udgifter i 2017 udgør ca. 20 mia. kr. svarende til 1,2% af bruttonationalproduktet.

Men trusselsbilledet har med Putins Rusland ændret sig til det værre. Rusland har oprustet mens NATO-landene har nedrustet. Rusland udviser i dag en truende adfærd i mange henseender, herunder annekteringen af Krim og den militære aggression i det østlige Ukraine.

På NATO-topmødet i Wales i september 2014 enedes medlemslandene derfor om over nogle år at øge forsvarsudgifterne til ca. 2% af bruttonationalproduktet. Hvis Danmark skal leve op til dette, betyder det, at forsvarsudgifterne fra 2017 over nogle år skal øges fra 20 til 34 mia. kr.

Det er mange penge, og selvom Danmark med de øvrige NATO-lande alene underskrev en hensigtserklæring om at øge forsvarsudgifterne, forpligter det os til at styrke forsvaret og øge udgifterne, når det nuværende forsvarsforlig udløbet i 2017.

Der ligger også en klar forpligtelse til at sørge for, at vi uddanner og udruster vores soldater ordentligt. Derfor vil jeg styrke forsvaret. Det er der et reelt behov for, og det koster.