Skadestuer i Næstved og Roskilde

Jesper Gleitze Nielsenkeld-holm_452x640

Da regionsrådet i 2010 vedtog den nye sygehusstruktur blev det bl.a. begrundet med nærhed til borgerne til akutte tilbud samt den bedst mulige tilgængelighed for regionens borgere. På denne baggrund gav det den gang anledning til undren og kritik, at regionens mest befolkningsrige kommuner, Næstved og Roskilde, i den nye struktur ikke skulle have akutfunktioner.

Sygehusplanen fra 2010 forudsatte et befolkningsunderlag på 200.000 borgere for placeringen af et akutsygehus. Dette levede Holbæk Sygehus ikke op til, men man valgte alligevel at placere et akutsygehus dér med det argument, at de manglende ca. 16.000 borgere ville flytte til dette akutområde inden 2020. Denne forudsætning er meget langt fra at være opfyldt, også i 2020.

Men hvorfor grave i regionsrådets beslutning fra marts 2010? Der argumenteres for, at sygehusplanen er vedtaget, og at al diskussion om sygehusene derfor bør ske indenfor rammerne af planen. Svaret er, at nærhed og tilgængelighed til akutfunktioner med regionsrådets egne ord har betydelig vægt i sygehusplanen. Og her er det ikke rationelt, at 169.000 borgere i Næstved og Roskilde, godt 20% af regionens borgere, skal køre 30-50 km for at få behandlet akutte skader.

Det er i orden, at mere alvorlige og livstruende sygdomme behandles på specialiserede sygehuse, hvor man har samlet den faglige ekspertise. For i bund og grund handler det om at give patienterne den bedst mulige behandling. Men når det kommer til akutte skader, bør det i Næstved og Roskilde være muligt at få behandlet disse på en ordentlig og faglig forsvarlig måde.

Vi kræver derfor, at Næstved og Roskilde i fremtiden sikres ordentlige skadestuefunktioner, bemandet med sygeplejersker og læger i hele døgnet, og med tilhørende sengeafsnit, fordi nogle skader kræver, at man indlægges til observation.

Vi anerkender ikke et svar om, at det ikke er muligt indenfor sygehusplanens rammer. Det handler om prioritering, om nærhed og tryghed for patienterne i Næstved og Roskilde samt om rigtig mange sparede kørselsudgifter på de sjællandske veje.

 

Jesper Gleitze Nielsen – Formand for Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Næstved

Keld Holm – Formand for det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Publiceret i Dagbladet den 9. juni 2016