Seniorboliger bekæmper ensomhed

Kommunen har et ansvar for at forebygge en farlig folkesygdom – Ensomhed. Kommunen skal tage denne sygdom og dens konsekvenser mere alvorligt. Ensomhed fører til mange andre sygdomme, der kan forebygges.

Meget forskning viser, at social isolation og ensomhed har en alvorlig indvirkning på ældre menneskers fysiske og mentale sundhed, livskvalitet og deres levetid. Effekten af social isolation og ensomhed på dødeligheden kan sammenlignes med andre veletablerede risikofaktorer såsom rygning, fedme og fysisk inaktivitet.

Sociale forbindelser af høj kvalitet er afgørende for vores mentale og fysiske sundhed og vores velvære. Social isolation og ensomhed er vigtige, men forsømte faktorer for ældre menneskers sundhed.

At skabe en mere ældrevenlig kommune ved blandt andet at forbedre tilgang til seniorboliger/seniorbofællesskaber, kan også bidrage til at reducere social isolation og ensomhed. Kommunens nye planstrategi og kommuneplan kan fremme større social forbindelse og fællesskab.

Vi fra Det Konservative Folkeparti ser de ældre som værdifulde medlemmer af vores samfund, der har optjent retten til at vælge, hvor de vil bo, og hvem de vil bo sammen med.

Vi foreslår, at seniorboliger skal opprioriteres for at forebygge både den angst, som seniorer står over for, når de skal videre i livet og måske har mistet en ægtefælle eller blot ønsker mindre at passe og vedligeholde.

Trine Borre, Mogens Hallager og Pierre Kary, Byrådsmedlemmer  – Roskilde Byråd – Det Konservative Folkeparti