Samarbejde og synlige resultater

Kommunalpolitik handler om at få indflydelse og opnå resultater, der er til gavn for borgerne på kort og på langt sigt.  

 Roskilde Konservative har med kun et ud af 31 mandater fået gennemført en række tiltag, dels på eget initiativ, dels i et samarbejde med andre partier i byrådet. Her kan bl.a. nævnes: 

 • Byudviklingsplaner i Jyllinge, Roskilde og Viby, der skaber sammenhæng 
 • Et nyt stadion med ungdomsboliger som offentligt/privat partnerskabsprojekt 
 • 50 m svømmebassin i den nye svømmehal 
 • Flere p-pladser ved etableringen af et p-hus i Roskilde bymidte 
 • Øgede bevillinger til infrastruktur og indkøb af mere bæredygtigt asfalt 
 • Konkurrenceudsættelse af diverse services til private, professionelle aktører 
 • Nedsættelse af den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, i tre omgange 
 • Fjernelse af byggesagsgebyrer for erhvervslivet 
 • Forøget bevilling på 5 mio. kr. til erhvervs- og turismeindsatsen 
 • Flere midler til talentundervisning 
 • Finansiering af overdækning af minibyen 
 • Julebelysning i gågaden og H.C. Andersen-bænken i Skomagergade 
 • Øget indsats imod graffiti 
 • Flere midler til interesse varetagelse i forhold til sygehus, togdrift og statslige arbejdspladser 
 • Flere midler til puljer indenfor fagudvalgene til borgernære projekter   
 • Målrettet indsats til nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær 

 Resultater, der understøtter vort mål om en attraktiv kommune nu og i fremtiden. Din kommune – hele livet! 

et vil vi målrettet arbejde videre på i de kommende fire år. Med et styrket mandat kan vi opnå endnu flere resultater.

Sæt X ved liste C – den 21. november 2017 

Borgerlige stemmer, der arbejder!