S-tog mellem Roskilde og Køge?

Jan-Fischer-452x640

Af Jan Fischer, Bestyrelsesmedlem – Roskilde Konservatives Vælgerforening.

Roskilde har 85.000 indbyggere, mens Køge har 59.000. Der er 25 km fra Roskilde til Køge, og med regionaltog varer turen 26 minutter. Der er fire stop, og toget kører hver halve time. Lyngby-Taarbæk har 55.000 indbyggere, mens Hillerød har 49.000. Der er 25 km fra Lyngby til Hillerød, og med S-tog varer turen 21 minutter. Der er fire stop og toget kører hvert 10. minut.

For tiden behandler byrådet rapporten ”S-tog til Roskilde, Fordele og ulemper”, der fokuserer på togbetjeningen af Roskilde i forhold til København og mod ”vest”.

Jeg ser gerne, at det politiske arbejde løfter sig et niveau op, sætter Roskilde i centrum og gennemfører en 360-graders analyse af kommunens samlede behov for trafikforsyning. En sådan analyse vil fx skulle forholde sig til, at Roskilde er Region Sjællands folkerigeste kommune, mens regionens sygehusfunktioner koncentreres i Køge. Når det offentlige centraliserer og øger afstandene til sundhedsbetjeningen, er det for mig at se naturligt, at transportmulighederne forbedres af hensyn til patienter, pårørende og ansatte.

Dette er tilsyneladende ikke en politisk selvfølgelighed. Sygehuset i Køge skal vokse til at blive et universitetssygehus med ca. 4000 ansatte, hvilket er næsten tre gange så mange som i dag. Ser man på befolkningstallet i Køge, medfører dette et behov for at rekruttere fra et stort opland for at kunne sikre kvalitet i behandlingen og gennemføre forskning på et højt niveau. Skal en del af disse mennesker bo i Roskilde, bør de overveje at tage en anden vej end Køgevej, for her er trafikken ved at bryde sammen.

Der er derfor flere forhold, der taler for, at transportmulighederne mellem Roskilde og Køge bør styrkes, fx med hyppigere og hurtigere tog – et tiltag, der med stor sandsynlighed vil gavne mange mennesker.