Religion må aldrig styre

Roskildes konservative kandidat Naser Khader er optaget af folkestyre og demokrati

– Religioner med præster og øvrige repræsentanter må aldrig bestemmeover et samfund. Det skal befolkningen selv gennem demokratiske valg.

Sådan forklarer den lokale konservative kandidat, da Roskilde Avis møder ham til et interview i Baptistkirken på Vindingevej.

– Alle skal selvfølgelig have lov til at tro på den Gud, som de vil, og de forskellige religioner må kunne arbejde for deres budskab indenfor demokratiets spilleregler.

– Men ingen af trosretningerne må bestemme, hvad andre skal mene og gøre, fordi de tror, at de selv sidder inde med en højere sandhed.

– Her går den helt afgørende grænse, hvor den danske grundlov giver os alle frihed og har været med til at skabe et af verdens bedste lande, forklarer

Naser Khader.

– Jeg er kommet her til et møde i Baptistkirken for at høre, hvad de kan fortælle. Desuden har jeg stor respekt for deres sociale arbejde, f.eks. med at

hjælpe trængende familier – uanset herkomst eller trosretning.

Ofte i Roskilde

Siden Naser Khader blev valgt til ny folketingskandidat for De Konservative i Roskilde, har han ofte været i byen. Til tider er det flere gange om

ugen, bl.a. når den tidligere landsholdskæmper træner i Roskilde Karate Klub.

Han kender desuden byen fra sine unge dage, hvor han fungerede som tolk ved et flygtningecenter i Algade.

– For nylig besøgte jeg en genbrugsvirksomhed i nærheden af Københavnsvej, hvor flere syriske flygtninge havde fået arbejde. Det er jo glimrende, når de klarer sig godt og på den måde er aktive. Så kan de bidrage til samfundet og lever ikke isoleret, indtil de en gang skal hjem, enten det nu er om ét eller 10 år.

Khader er optaget af at modvirke parallel-samfund i ghettoer. Efter hans opfattelse er integration ikke nok – han ønsker også en form for assimilation, så indvandrerne tager den danske kultur med dens normer til sig.

Urimelig dige-bremse

– Så har jeg fået at vide fra mine to udmærkede partifæller Lars Lindskov og Mogens Halager i byrådet, at Roskilde kommune også slås med

økonomien. Men det kan løses bl.a. ved at lade private firmaer klare nogle af de opgaver, som kommunen i dag selv udfører.

Naser Khader er ligeledes orienteret om, hvordan byggeriet af nye diger til sikring af beboerne i Jyllinge Nordmark mod nye oversvømmelser

nu er blevet bremset af et nævn efter klage fra enkelte naboer.

– Her mener jeg, det er urimeligt, at så få på så spinkelt et grundlag skal have lov til at bringe hus og hjem i fare for så mange, siger Naser Khader.

Sygehus og skadestue

I forbindelse med den aftale om et nyt sundhedssystem, som regeringen og DF er blevet enige om, diskuteres fremtiden for Roskilde Sygehus.

Med sit udspil lægger regeringen op til, at der skal være ’sundhedsklynger’ eller nærhedssygehuse omkring de 21 akuthospitaler i hele landet.

Problemet er så, at Roskilde ikke har det og ikke er nævnt i den skriftlige aftale.

– Men jeg har fra vores ordfører i forhandlingerne fået en garanti for, at Roskilde Sygehus skal bestå i fremtiden, siger Naser Khader.

Han mener også, at denne garanti omfatter en skadestue med læger hele døgnet, som Region Sjælland har besluttet at genoprette.

– Vi skal nok videreføre det samme, som der er nu, siger Khader.

Publiceret i Søndagsavisen Roskilde torsdag, den 11. april 2019