Pressemeddelelse – Flere events til Roskilde

birgit-pedersen[1]IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

SF og Konservative har fundet sammen om tre konkrete forslag i forbindelse med de netop påbegyndte budgetforhandlinger i Roskilde Kommune. De to partier enige om, at Roskilde kommunes folkeskoleelever skal have en kortere skoledag, at Roskilde skal være vært for flere og større events samt at brugen af el-køretøjer skal fremmes

Normalt er der langt mellem Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, men et mangeårigt samarbejde i Roskilde Byråd om kultur- og idrætstiltag bliver nu styrket og udvidet på en række områder, hvor de to partier er enige om at påvirke udviklingen i Roskilde Kommune.

Større events indenfor kultur- og erhverv

  • Roskilde Kommune er kendt for en række store attraktioner inden for kulturarv og historie såsom domkirken, vikingeskibsmuseet og nu også det ny-indviede rockmuseum, Ragnarock. Men Roskilde rummer også en række andre tiltag inden for det kulturelle område, der fortjener støtte, siger Birgit Pedersen, der er formand for kultur- og idrætsudvalget.

Her nævner Birgit Pedersen eksempler på tiltag, der understøtter Roskilde Kommunes visioner og profil inden for musik- og kulturlivet som Roskilde Synger, Lysfesten og Go Orange. Tiltag, som SF-udvalgsformanden vil bringe ind i budgetforhandlingerne. Hun har på forhånd sikret sig støtte fra Det Konservative Folkeparti, der tidligere har været alliancepartner på SF for at sætte ekstra fart i kommunens investeringer i det lokale musik- og kulturliv.

  • En kommune af Roskildes størrelse og profil skal i højere udstrækning kunne tiltrække større events til byen og området. Musik, kultur og idræt er vi i forvejen rigtig stærke til og de erfaringer kan bruges inden for erhvervsområdet, siger Lars Lindskov, der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Han nævner DM i Skills, som i mange år har været afholdt i Jylland og som Roskilde kommune af økonomiske årsager valgte at trække sig fra tidligere i år.

  • Erhvervsuddannelserne er en vigtig del af Roskilde Kommunes uddannelsestilbud, og der mangler fokus på de unges muligheder inden for de erhvervsfaglige uddannelser. Vi er simpelthen nødt til at afsætte en større pulje til større events, der kan sætte Roskilde på landkortet. Det kan være DM i Skills, Schubertiade, Tour de France, motorløb eller andet, der kan tiltrække turister og erhvervsturister til området siger Lars Lindskov.

Kortere skoledage

Et andet område, de to partier er enige om at rejse i budgetforhandlingerne er, at folkeskolereformen har medført urimeligt lange skoledage for eleverne. Selvom de to partier har forskellige forslag til, hvordan man løser udfordringerne, så er partierne enige om, at flere lærere i indskolingen, bedre tilbud inden for SFO og en anderledes model for lektiecaféer skal drøftes i budgetforhandlingerne.

  • Vi har ikke lagt os fast på en fælles model, men vil lægge det ud til decentrale løsninger på de enkelte skoler, siger Birgit Pedersen og Lars Lindskov.

Flere el-køretøjer

Miljø- og energiområdet er et tredje politisk område, som de to folkepartier har på dagsordenen både nationalt og lokalt.

  • Det viser sig, at de offentlige udbud inden for indkøb af biler på det kommunale område ikke omfatter el-køretøjer. Det vil vi gerne have sat fokus på, så Roskilde Kommune i højere grad anvender 2-, 3- og 4-hjulede el-køretøjer eksempelvis i hjemmeplejen, inden for park- og veje, beredskabet samt andre områder, hvor kommunen kan gå foran med et godt eksempel til glæde for miljøet og klimaet, siger Birgit Pedersen og Lars Lindskov op til forhandlingerne.

Budgetforhandlerne fra partierne i Roskilde Byråd har indledende forhandlinger i disse dage inden førstebehandling af 2017-budgettet, der er på byrådets dagsorden onsdag den 31. august.

Yderligere information:

  • Birgit Pedersen, byrådsmedlem Socialistisk Folkeparti, birgitp@roskilde.dk, mobil 27 51 61 48
  • Lars Lindskov, byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti, larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79