Plads til udvikling – også i en krisetid

 

Det konservative folkeparti går til budgetforhandlingerne med opfordring til at tænke i udvikling og fremtid med fokus på den gode historie om Roskilde Kommune som et godt sted at leve og virke hele livet. Herudover står borgernes frie valg højt på det konservative budgetprogram på linje med sårbare grupper, kultur og miljø.

På trods af Corona-pandemiens påvirkning af mange erhverv, så viser de seneste beskæftigelsestal en vækst i lokale jobs. Op til sommerferien steg beskæftigelsen i Roskilde Kommune med næsten 900 til over 33.000 fuldtidsansatte. Derfor maner de konservative til besindighed med krisestemningen, når byrådets partier mødes til de årlige budgetforhandlinger, der i år starter mandag morgen på rådhuset.

 • Indbyggerne og virksomhederne i Roskilde Kommune betaler meget i skat. Derfor skal vi levere en god service i høj kvalitet, siger Lars Lindskov, der er gruppeformand og chefforhandler for de konservative.

Kvalitet i byudviklingen

I det konservative budgetudspil er der en række markeringer, hvor fokus er på helheder og udvikling. Det gælder blandt andet bolig- og byudvikling, hvor de konservative vil væk fra politiske diskussioner om enkeltbygninger og projekter, der trækker i langdrag.

 • Nu skal vi i gang med at udvikle det smukke Sankt Hans. Og vi skal have besluttet rammerne og placeringen for et besøgscenter til Domkirken, der jo sammen med Vikingeskibsmuseet er internationale turistmagneter. Dem skal vi fra kommunal side have rykket meget hurtigere på. Det må ikke tage lige så lang tid som Musicon, stadion og svømmehal, der jo er ved at udvikle sig til farcer.
 • Derfor skal vi have private udviklere med finansiel tyngde og erfaring ind langt tidligere i forløbet, siger Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe i den forgangne uge spillede ud med et visionært forslag om en komplet og fuldt finansieret idrætsby, der skal erstatte det nedslidte stadion i Rådmandshaven tæt på Kildegården og Kongrescentret.

På plan- og udviklingsområdet har de konservative endvidere et ønske om flere erhvervsarealer, så de lokale virksomheder ikke risikerer at flytte ud af kommunen, når de vokser.

 • Og så koster høflighed og service jo som bekendt ikke noget. Vi ser gerne en højere grad af smidighed i den kommunale forvaltning. Især inden for private byggesager, hvor ventetiden er urimeligt lang, siger Lars Lindskov, som til gengæld fremhæver, at erhvervsbyggesager generelt ekspederes hurtigt og godt.

Sårbare grupper

Men der er også små budgetønsker, hvor de konservative især har øje for de udsatte befolkningsgrupper.

 • Der sker ikke nok på området for vores veteraner, selvom vi tidligere har fået sat penge af i budgettet til det ukendte antal hjemvendte soldater, der bor i kommunen. Også sorggrupper for børn og unge bør vi se på igen. Og endelig skal vi se på vores botilbud, hvor især de psykiatriske tilbud ikke er målrettet nok efter alder og diagnose, påpeger Mogens Hallager fra den konservative byrådsgruppe.

Frit valg gennem hele livet

De konservative ønsker flere valgmuligheder mellem offentlige og private tilbud til borgerne.

 • Blot fordi man bliver ældre, får man jo ikke nødvendigvis samme behov og ønsker til hverdagen. Derfor foreslår vi, at et af de kommende plejehjem opføres som friplejehjem eksempelvis som dét, der blev opført i Frederikssund sidste år og som også er på vej i Helsingør, siger Mogens Hallager og fortsætter:
 • Vi er ikke tilfredse med den forskelsbehandling, som socialdemokraterne har udøvet over for børnefamilierne de seneste år. Der er forskellige takster og tilskud til SFO, ligesom der er forskel på institutioner og private dagplejere. Vi ønsker at mindske forskellene. Man skal ikke straffes, fordi man vælger et alternativ til det kommunale tilbud, fastslår Mogens Hallager, som også ønsker at få større anerkendelse til de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel i mange foreninger og organisationer.

Miljø og grønne oaser

For de konservative forhandlere står grøn trivsel højt på dagsordenen. Det gælder eksempelvis fritlægning af en eller flere af Roskildes mange kilder og etablering af grønne oaser i både Roskilde og flere landsbyer samt forskønnelse af indfaldsvejene til både Roskilde, Svogerslev og flere landsbyer.

 • Vi skal værne om miljøet og naturen. Derfor skal vi anvende færre pesticider i kommunen, så vi ikke forurener vores grundvand flere generationer frem, siger Pierre Kary, som er konservativ repræsentant blandt andet i Klima- og Miljøudvalget. Han ønsker også at fremme den grønne dagsorden inden for genanvendelse:
 • Nu har vi muligheden for at få et af de mest moderne anlæg til behandling af plastaffald placeret i kommunen. Den slags skal vi fremme, ligesom vi skal fastholde og tiltrække virksomheder, der kan omdanne affald til ressourcer, som kan indgå i nye produkter, understreger Pierre Kary, som også ønsker fokus på solceller og ladestandere til el-biler flere steder i kommunen.

Pengene er i systemet

Byrådets partier har forud for budgetforhandlingerne fået tilsendt en række informationer fra forvaltningen, så de sammen med nøgletal fra Kommunernes Landsforening og en række organisationer har kunnet sammenligne med andre kommuner med inspiration til, hvordan man kan få bedre service og højere kvalitet for skattekronerne.

 • Tallene viser eksempelvis, at hvis vi gjorde tingene lige så effektivt som de kommuner, som vi sammenligner os med, så ville vi kunne levere den samme service som eksempelvis Herning og Næstved for 400 millioner kroner mindre end vi bruger i dag, fortæller Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe peger på andre muligheder for at finansiere både nye ønsker og en genopretning af kassebeholdningen, der er under pres:
 • Roskilde Kommune ejer flere end 500.000 kvadratmeter bygninger. Forvaltningen har peget på, at hvis vi kan styre dem mere effektivt, så kan vi hente 30 millioner årligt. Og ifølge Dansk Industri kan vi hver eneste år hente mellem 60 og 70 millioner kroner ved at lade vores virksomheder løse flere af kommunens opgaver. Så pengene er altså i systemet. Vi skal bare bruge dem mere effektivt, understreger Lars Lindskov, som sammen med Pierre Kary og Mogens Hallager udgør det konservative forhandlerteam på rådhuset, når budgetdrøftelserne går i gang mandag morgen på Roskilde Rådhus.

Borgerlige stemmer, der arbejder

Det konservative folkeparti har sammen med Venstre beregnet et borgerligt budgetudspil og har også været i dialog med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

 • Jeg skal ikke foregribe forhandlingerne i de kommende dage, men det er absolut min opfattelse, at vi har en række fælles standpunkter, som vi bør kunne samles om. Eksempelvis at holde skatterne i ro og ikke at låne til drift. Men der er mange fælles elementer på tværs af byrådets partier, som vi plejer at kunne fodslag om. Vi er i hvert fald fra konservative indstillet på at finde løsninger og bidrage, hvor det er muligt, siger Lars Lindskov.