Bedre forhold på opholdssteder – for voksne med udviklingshandicaps

Roskildes Byråd har besøgt Mariehusene, der er opholdssted for voksne mennesker med forskellige udviklingshandicaps. De fleste er rimeligt velfungerende.

Det største problem er at mange af dem bor på stedet fra de er 18 år – og resten af livet. Ud over Mariehusene er der blandt også tilbud på Toftebakken og St. Valbyvej.

I dag bor de i meget små boliger uden eget køkken og deler bad og toilet med andre, og det finder vi ikke acceptabelt.

Vi mener at disse mennesker skal have bedre forhold:

Afhængig af indretning med individuelle og fælles faciliteter kunne det være en bolig på min. 40-45 m2 med eget bad og trinette-køkken samt adgang til fællesfaciliteter, der understøtter beboernes behov.

For os er det vigtigt, at det enkelte menneske har et reelt frit valg mellem forskellige tilbud – ikke kun mellem kommunerne og regionernes tilbud.

Der er mange muligheder i offentligt-privat samarbejde, ikke kun i forhold til investeringer og opførelse af bygninger – men også i forhold til innovative løsninger til indhold og drift.

Hvis et flertal i byrådet insisterer på, at tilbud til borgerne skal være offentlige og kommunale, må vi omvendt insistere på, at disse tager udgangspunkt i brugernes behov og den oplevede kvalitet – og ikke i kassetænkning.

Forvaltningen bør derfor afsøge alle relevante muligheder – og ikke mindst inddrage brugere og pårørende i debatten, når der skal udarbejdet udbud med en brugeraccepteret kravspecifikation.

Med hensyn til at hjemtage borgere til kommunen er vores holdning også klar: Vores tilgang er generelt, at man skal forandre for at bevare – eller forandre for at forbedre. Hvis ikke vi kan tilbyde en borger bedre faciliteter i Roskilde Kommune end hvor vedkommende er nu, så skal vedkommende blive boende i kendte og trygge rammer.

Vi skal også tænke på, at mennesker med særlige behov og eller som enten fysisk eller psykisk er udsatte, kan have svært ved at kapere forandringer. Derfor er en hjemtagelse ikke altid godt for borgeren.

Så vi må altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ikke i kommunens.

Vi ser frem til forbedringer på hele området.

Roskilde konservative.

Lars Lindskov og Mogens Hallager