Mere saft og kraft til lokalsamfundene

Pressemeddelelse

 

 

Nærhed, engagement og sammenhængskraft er nøgleordene i et af de konservative udspil i de igangværende budgetforhandlinger, hvor partiet foreslår lokalbiblioteker som nye samlingspunkter

Svogerslev og Vindinge mistede ligesom mange andre lokalsamfund deres folkebiblioteker i forbindelse med effektiviseringer og centraliseringer. I forbindelse med budgetforhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2019 foreslår Det konservative folkeparti, at man genopliver biblioteksfunktionen i flere byer.

Styrkelse af lokalsamfundene

  • I en række af Roskilde Kommunes bysamfund er forudsætningerne for den lokale sammenhængskraft blevet svækket. Dels er detailbutikkerne lukket og erstattet af større indkøbscentre i de største bysamfund, dels er de tidligere fælles mødesteder som biblioteker og væresteder forsvundet eller lukket. Den udvikling vil vi gerne have vendt, så vi også fra politisk hold understøtter lokalsamfundene og gennem forskellige tiltag bidrager til den tiltrækningskraft som mange borgere, foreninger og ildsjæle udviser, siger det konservative byrådsmedlem Mogens Hallager, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

Læg skolebiblioteker og folkebiblioteker sammen

Den konservative byrådsgruppe vil i budgetforhandlingerne konkret foreslå, at man anvender skole­bibliotekerne på en ny måde, så de også kan anvendes som lokale folkebiblioteker og som lokale borgerservicecentre i en række byer.

  • Vi udbygger i Svogerslev og Vindinge, men deres biblioteker blev for år tilbage lukket og erstattet af en bogbus. Dét har måske nok kunnet fungere som en brugbar løsning i en periode, men nu hvor vi udbygger netop disse byer med nye boliger og tiltrækker indbyggere, synes vi, man skal tænke nyt og se på, om ikke de eksisterende skolebiblioteker relativt let kan anvendes som folkebiblioteker og måske internetcaféer, borgerserviceskranker og væresteder i forskellige sammenhænge, siger Mogens Hallager.

Tænk nyt og smartere

I Viby er der vedtaget en udviklingsplan, der blandt andet omfatter flytning og modernisering af Viby Bibliotek. Den plan bakker den konservative byrådsgruppe fortsat op om. Samtidig mener partiet, at der ligesom i Vindinge og Svogerslev kan tænkes nyt i den nordlige del af kommunen.

  • Jyllinge skole er gennem en årrække blevet udvidet til at kunne rumme 1.000 elever og var på et tidspunkt landets største skole. Nu går udviklingen i børnetallet den anden vej, og vi står med en enorm skole, der ifølge prognoserne vil få flere og flere tomme lokaler. Den vedtagne helhedsplan indeholder flytning af folkebiblioteket i Bygaden til en helt ny bygning ved siden af Jyllingehallerne, hvor Kulturskolen også skal huses. Det er jo lidt tosset at bruge over 30 millioner af skatteydernes penge på at bygge nyt, hvis folkebiblioteket kan flytte ind på Jyllinge Skole sammen med Kulturskolen, mener Mogens Hallager og Lars Lindskov, der forhandler på den konservative byrådsgruppes vegne

Det konservative folkeparti mener, at tiltaget vil styrke saften og kraften i lokalsamfundene til de samme eller færre penge end i dag.

  • For os er det livskvaliteten og sammenhængskraften, der skal drive processen og ikke kun gold økonomi, siger Mogens Hallager.