Meninger, myter og Merete

Et indlæg fra Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti her i Roskilde Avis om ”prestigeprojekter”, hvor en række af byrådets partier bliver nævnt, rejser nogle spørgsmål, der påkalder sig et svar.

Lad os få proportionerne på plads

Indledningsvis – blot for proportionernes skyld: Roskilde Kommunes anlægsbudget er ca. 175 mio. årligt. Driftsbudgettet er på ca. 6,8 milliarder. Så i den periode, som Merete Dea Larsen mener, at alt er gået galt på grund af det daværende budgetflertal, har vi brugt knap 900 mio. på anlægsudgifter (børnehaver, skoler, veje og stier, biblioteker, kapitalindskud til almene boliger, idrætsanlæg, plejehjem og meget andet) – mens der er brugt næsten 35 MILLIARDER på driftsbudgettet.

Hvad er kernevelfærd?

Kærlig pleje og omsorg af vores ældre og samfundets svageste har Dansk Folkeparti ikke patent på. Det er også en god konservativ mærkesag. Men vores opfattelse af velfærdssamfundet og kommunal kernevelfærd rækker videre end det vigtige social- og ældreområde.

Vi mener således, at klima og miljø også er kernevelfærd. For både vi og de kommende generationer skal trygt kunne drikke vand fra hanen og færdes i en grøn og ren natur. Gode pasningstilbud til vores mindste – og gode uddannelser til vores børn og unge er også kernevelfærd. For en tryg start på livet skaber de bedste forudsætninger for et langt og godt liv. Kultur- og fritidstilbud er også kernevelfærd. For kultur- og fritidsoplevelser bidrager til sammenhængskraften i vores samfund – og de bidrager til folkesundheden både fysisk og mentalt.

Turistattraktioner er ikke prestigeprojekter

Vores store og små turistattraktioner er nemlig ikke meningsløse udgifter og ”prestigeprojekter”, som Dansk Folkeparti til bevidstløshed fremfører. Oplevelsesøkonomien – drevet af turistlokomotiver som Domkirken, Rockmuseet, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum, Roskilde Festival og mange andre – bidrager til at skabe omkring 2.300 jobs i Roskilde Kommune. Og sammen med følgeerhvervene omsætter de for 1,6 mia. årligt. Provenuet er godt 600 mio. årligt, så turismen er vigtig for vores lokalsamfund. Faktisk bidrager kultur og turisme til finansieringen af vores kernevelfærd.

Derfor skal Roskilde Kommune sikre gode og attraktive rammevilkår for vores detailhandel og erhvervsliv, der skaber arbejdspladser – og som udgør fundamentet for finansieringen af vores velfærdssamfund.

Et parkeringshus – der i øvrigt pga grundsalg var selvfinansierende og som detailhandelen efterlyste. Og en svømmehal, der skal indfri det enorme behov for mere vandkapacitet – til breddeidrætten og skolerne, handicappede, børnefamilier og ældre samt til elitesvømmerne, der kører rundt på hele Sjælland for at komme i vandet – kan aldrig blive prestigeprojekter.

Hvordan vi kan få styr på driftsbudgettet skal jeg vende tilbage til i et andet indlæg. Men indtil da er jeg nødt til at tage afstand fra Meretes meninger og myter, der efterhånden er blevet til fem høns. Det er ganske enkelt ikke en korrekt fremstilling, hvilket de faktuelle tal og byrådsvedtagelser klart dokumenterer.

Lars Lindskov – Gruppeformand – Det Konservative Folkeparti