Konservative fodaftryk i budgetforlig for 2017

regnskab_4601[1]

Det Konservative Folkeparti har endnu en gang sat borgerlige fodaftryk på det budgetforlig, der fredag aften blev indgået mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Venstre og Konservative.

Vi har i forhandlingerne lagt vægt på, at Roskilde Kommune skal være en kommune i front, der tør satse på erhvervsudvikling, fremme af turisme, kultur- og idrætsaktiviteter, ligesom vi har lagt vægt på at styrke folkeskolen. Med et solidt rødt flertal og kun et konservativt mandat i byrådet har vi langtfra fået opfyldt alle vores krav, men vi har fået sat vigtige fodaftryk, der peger i den rigtige retning, mener Lars Lindskov, byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.

Det Konservative Folkeparti ønsker at sætte turbo på udviklingen af grønne erhverv og realiseringen af Risø Park, og det tager budgettet højde for, idet der etableres en særlig event- og erhvervspulje. Der etableres ligeledes en pulje til forbedring af detailhandlens vilkår, herunder forskønnelse af byrum, bynære legepladser og forbedrede adgangsforhold.

Det Konservative Folkeparti ser gerne, at større anlægsprojekter sker i offentlige-private partnerskaber, og det er i budgettet aftalt, at udviklingen af Roskilde Idrætspark sker som et offentligt-privat partnerskab.

Budgettet indeholder en række tiltag, der styrker kultur- og idrætslivet i Roskilde Kommune og sikrer et fortsat højt aktivitetsniveau. Der er afsat midler til en genopbygning og udvidelse af Ramsø Hallen, breddeidrætten styrkes, rytmik- og musikforståelsen styrkes, og der er afsat midler til gennemførelse af events som eksempelvis stjerneløb, lysfest og Go Orange.

På skoleområdet gives der nu mulighed for at afkorte skoledagen og konvertere understøttende undervisning til timer med to voksne lærere. Det har for Det konservative Folkeparti været vigtigt, at det er skolens ledelse, der beslutter, om denne mulighed skal benyttes. Trafiksikkerheden ved skolerne indgår også i budgetforliget, idet der er afsat midler til at sikre bedre trafikforhold omkring skolerne.

Budgetforliget sendes nu i høring, og Det Konservative Folkeparti er lydhør overfor konstruktive forslag, der gør et fornuftigt budgetforlig endnu bedre. Det Konservative Folkeparti vil loyalt arbejde indenfor budgettets rammer, men i det videre arbejde også vedholdende arbejde for, at Roskilde Kommune skal være i front og tiltrække nye borgere, virksomheder, turister og større indtægter.

 

Lars Lindskov, byrådsmedlem, gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Keld Holm, formand for den konservative vælgerforening