K: Naturligvis skal erhvervsservice og turismeopgaver konkurrenceudsættes

Ovenpå nogle hektiske budgetforhandlinger sidste uge, hvor Det Konservative Folkeparti igen satte tydelige borgerlige fodaftryk på budgettet, der skal præge Roskilde Kommunes fremtid, er byrådsarbejdet i gang igen.

På byrådets første møde efter sommerferien var et af punkterne konkurrenceudsættelse og udbud af erhvervs- og turismeservicen, der løses fra årsskiftet, når den igangværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde udløber. I forbindelse med udbudsprocessen af opgaven, der havde været behandlet tre gange i Erhvervs- og Vækstudvalget op til sommerferien, besluttede et flertal med stemmerne 15 mod 14 noget overraskende at støtte et forslag fra Enhedslisten om at hjemtage opgaven til kommunen.

Med to fraværende byrådsmedlemmer tippede det sædvanlige flertal i sagen, og efter tilbagemeldinger fra en række organisationsrepræsentanter og på opfordring fra flere sider besluttede den konservative udvalgsformand, Lars Lindskov, at syreteste det oprindelige og anbefalede udvalgsforslag om at prøve opgaven gennem et udbud.

– Udvalget besluttede helt tilbage i 2014 at opgaven skulle i udbud i 2017, en beslutning som udvalget har konfirmeret af flere omgange gennem det sidste år. Det var derfor både uforståelig og uacceptabel hasard med en vigtig opgave at skulle trække netop denne opgave ind i kommunen, siger Lars Lindskov og fortsætter:

– Nu er sagen tilbage på skinner og opgaven kommer i udbud, så vi kan få et bredt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag for hvorledes den fremtidige erhvervs- og turismeservice skal se ud. En sådan proces vil naturligvis også legitimere den fremtidige operatørs adgang til opgaven. Det undrer mig dog stadig, at Venstre for anden gang i træk stemmer sammen med Enhedslisten om at kommunalisere noget, der ligger hos private aktører.

Venstre sluttede sig under sidste uges budgetforhandlinger til Det Konservative Folkepartis pres på Socialdemokraterne og SF om at konkurrenceudsætte flere opgaver, og de to borgerlige partier fik i fællesskab indføjet en tekst i budgetforliget om, at der skal udfærdiges et katalog over mulige opgaver, der kan konkurrenceudsættes.

– Og knap var blækket tørt på forliget, for Venstre stemmer imod sig selv og for et dybt venstreorienteret forslag om, at opgaverne med erhvervsservice og turismebetjening skal være offentlig. Jeg undrer mig stærkt og håber, at det er en enlig svale, der har været på besøg, og som herefter flyver videre, så der ikke længere kommer klatter på det vigtige arbejde inden for erhvervs- og turismeopgaverne, siger Lars Lindskov.

Forsinkelsen af udbudsprocessen, som skulle have været i gang for sommerferien, medfører også at den nuværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde forlænges til 30. juni 2018, således at alle udbudsfrister kan overholdes og samtidigt give Udvalget for Vækst-, Erhverv og Globalisering den fornødne tid til at udvælge den bedste operatør til opgaven.

Yderligere information: · Gruppeformand, byrådsmedlem Lars Lindskov, larslin@roskilde.dk, mobil 30501979