Ja til grøn omstilling – for klimaets skyld

 

Roskilde Byråd har vedtaget ambitiøse mål for at fremme den grønne omstilling. På tværs af partierne er vi enige om at understøtte FN’s mål for bæredygtighed. Og det skal jo ikke kun være skåltaler og fromme ord. Der skal handling bag ambitionerne. Og det gælder jo ikke kun kommunens egne indsatser. Det gælder også virksomhederne, boligselskaberne og borgerne, der bor og virker i Roskilde Kommune. 

I 1970’erne etablerede man et tværkommunalt affaldsforbrændingsanlæg blandt kommunerne i Roskilde Amt. Det blev placeret i udkanten Roskilde og var faktisk startskuddet på en lang række lokale og innovative miljøvirksomheder, der i årtier har haft en positiv indvirkning på klimaet. KARA hedder i dag Argo og er synlig i landskabet gennem det ikoniske energitårn, der kan ses langt væk.  

Industriområdet rundt omkring Argo har gennem årene tiltrukket virksomheder, der behandler forskellige former for affald. Dansk Miljøforbedring A/S blev eksempelvis etableret i 2014 med ambitionen om at alt affald skal upcycles, så det kan genbruges og ikke havner på lossepladsen. Solum A/S er et andet eksempel på en virksomhed, der ud over byggeaffald også modtager organisk affald til kompost. Stærke eksempler på den grønne omstilling, som vi alle ønsker at fremme. 

Virksomheder som Damifo og Solum føder Argo med noget af det affald, der ikke kan genanvendes. Og den type virksomheder vil helt naturligt udvikle en vis mængde støv, støj og lugt. De behandler jo vores alle sammens affald. 

Men hvordan finder man ud af, hvem det er, der lugter en bestemt dag? Eller som støver en anden? Det kan man meget sjældent! 

Argo importerer eksempelvis affald fra England. Affaldet er emballeret i plastik og ligger udenfor. Når der går hul på plastikken, kan der komme en sødlig lugt. Sidste år var det Roskilde Tekniske Skole, der forårsagede et voldsomt lugt-udslip. Men helt paradoksalt er det ofte en helt tredje aktør – Solum, der får skylden for at lugte.  

Jamen, er det da ikke dét? Det har vi da læst på Facebook. Eller, ja det synes vi altså, at vi kan lugte – vi er faktisk helt sikre! 

Der er mange synsninger, men de lugtgener, der er fra Solum, kommer faktisk kun, når de vender komposten, og når vinden er en særlig retning. At udskamme Solum er at skyde helt forbi den ene gang efter den anden, når det faktisk er de offentlige institutioner, der oftest er årsagen til klagerne. 

Desværre tager de private virksomheder sjældent til genmæle. De er bange for at blive uvenner med politikere og forvaltning. Og så bliver de private virksomheder lette ofre i den offentlige debat og det politiske system. Ærgerligt af mange årsager. For det koster arbejdspladser i Roskilde Kommune. Og det hæmmer den grønne omstilling. 

Dansk Miljøforbedring flyttede efter flere års modstand sidste år til nabokommunen Høje-Taastrup, hvor de er vokset til nærmest det dobbelte, og hvor de stortrives. Jeg vil helst ikke se Solum rejse samme vej. Vi har brug for virksomheder, som Damifo og Solum, der er frontløbere i den grønne omstilling og som udvikler løsninger, der gavner klimaet og beskæftigelsen. 

Lugter de? Ja, indimellem. Støjer de? Ja, indimellem. Støver de? Ja, indimellem. Har vi brug for dem? Ja – hver eneste dag og i fremtiden. Og det er derfor, de ligger i industrikvarterer tæt på motorvej og tæt på de andre virksomheder inden for affaldshåndtering og energiforsyning. 

Solum har meddelt, at de har landet en kontrakt med en udenlandsk koncern, der gør det muligt at etablere et super-moderne anlæg til modtagelse og håndtering af plastaffald. Med en investering på op mod 300 mio. kroner kan Solum skabe 100 arbejdspladser og understøtter samtidig den grønne omstilling, som vi alle ønsker. 

Ikke mindst i dét lys synes jeg, vi som politikere og borgere skal hæve tolerance-barren et par nok og glæde os over, at de vil ligge i Roskilde Kommune – og udvikle løsninger, der effektivt og miljøvenligt håndterer alt det affald, vi som borgere og virksomheder producerer i tonsvis hver eneste dag året rundt. 

Selvfølgelig skal Solum overholde miljøtilladelser og være gode naboer. Det skal Vilvorde og Argo og alle de andre også. Så lad os sammen finde løsninger, der kan lade dem fortsætte med den grønne omstilling – samtidig med, at de konstant arbejder på at støve, støje og lugte mindre, så naboerne også kan være i deres hjem og på deres arbejdspladser. 

Lars Lindskov 

Medlem af Roskilde Byråd 

Gruppeformand, Konservative 

Formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering