Høringssvar – Værdigt seniorliv – værdige boliger til ældre

Høringssvar

Ros Drøm – planstrategi 2023-2027

Værdigt seniorliv – værdige boliger til ældre

Der bliver flere og flere ældre borgere i Roskilde Kommune. Derfor undrer det os, at
senioregnede boliger næsten intet fylder i den fremlagte planstrategi.
Der tales om senior bofællesskaber, med et ønske om at udbygge det.
Men hvad med dem der blot ønsker en mindre bolig, når de bliver ældre – men stadig
bo privat for sig selv og ikke i et bofællesskab?

Vi har en stor boligmasse i Roskilde Kommune, som særligt rækker ud til familier /
flere personer der bor sammen. Men vi har mange ældre som har boet i ejerbolig –
hus/rækkehus – men som har brug for at komme til en mindre bolig. De kan ofte selv
købe og finansiere boligen, men der er ganske få boliger på markedet. Mange ønsker
at blive i nærområdet, hvor de har deres netværk, derfor er der brug for flere typer af
senioregnede boliger i alle bydelene i Roskilde Kommune.

Med blandet boligmasse får vi også mangfoldigheden i alle bydelene, hvor man kan
have glæde af hinanden, når man har lyst til at være social og i fællesskaber.
Når de ældre flytter ud af de store huse / lejligheder, kan børnefamilierne flytte ind –
og på den måde holder vi liv i bydelene.

Der skal være mulighed for både eje, leje, andel – individuelle og bofællesskaber. Vi
mennesker er forskellige og derfor skal boformerne også være det.
Vi foreslår derfor, at Roskilde Kommune sammen med private aktører, arbejder
ihærdigt på både at udstykke nye arealer til at bygge nye på samt ombygge
eksisterende boliger til senioregnede boliger.
.
Høringssvar indsendt af
Roskilde Konservative Vælgerforening