Har DF andet at byde på – ud over tilsvining og brok?

keld-holm_452x640

Det er faldet byrådsmedlemmerne for Dansk Folkeparti for brystet, at vort byrådsmedlem, Lars Lindskov, har undladt at stemme i forbindelse med fastsættelsen af kirkeskatten. Og i stedet for at spørge Lars Lindskov om, hvorfor han undlod at stemme, gives en omfattende tilsvining af Det Konservative Folkeparti i Roskilde.

Der spørges til, hvilke mål, de konservative i Roskilde har? De tre byrådsmedlemmer må have snorksovet til byrådsmøderne og i budgetforhandlingerne. Derfor vil jeg i korte træk ridse vores visioner for Roskilde Kommune op.

  •  Vi ønsker, at Roskilde Kommune skal være blandt landets bedste 10 kommuner mål på alle væsentlige parametre. Det gælder i forhold til kommunens kerneydelser, børneinstitutioner, dagpleje, folkeskole, social- og beskæftigelsesindsats, hjemmehjælp og plejehjem.
  • Vi ønsker at bidrage til et aktivt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv. Vi anerkender og bakker op om de mange frivillige ildsjæle, der bidrager til at gøre Roskilde til en spændende kommune at besøge, bo og arbejde i.
  • Vi ønsker at udvikle et aktivt og blomstrende erhvervsliv. Vi ønsker i samarbejde med vores mange uddannelses- og forskningsinstitutioner at sætte rammerne for en stærk iværksætter- og innovationskultur. Vi ønsker investeringer i infrastrukturen, så Roskilde er let tilgængelig for borgere, brugere og virksomheder.

Vi ønsker kort sagt en kommune i front, med udvikling og vækst som en forudsætning for at kunne finansiere fremtidens velfærd.

Se alt dette kunne de tre vrisne byrådsmedlemmer have fået svar på, hvis de havde gidet gå ind på vores hjemmeside. Men når DF’s mål nu engang er tilsvining, er dette naturligvis ikke interessant. Jeg gik til gengæld ind på Roskilde DF’s hjemmeside og Facebook-side for at læse mere om DF’s kommunalpolitik. Det blev jeg ikke klogere af, der står intet. Så kom frem af busken, DF Roskilde. Hvad går jeres kommunalpolitik ud på? Har I overhovedet nogen ud over tilsvining og brok?

Der er et klart rødt flertal i Roskilde Byråd. Sådan har vælgerne bestemt det, og det respekterer vi i Det Konservative Folkeparti. Men det afholder os ikke fra at søge indflydelse og tage medansvar for kommunens budget og udvikling. I modsætning til DF, der har mere travlt med at kritisere og tilsvine alt og alle, foretrækker vi at deltage aktivt og konstruktivt i kommunens planlægning og udvikling.

Og bare rolig: Vi har gud, konge og fædreland med i bagagen – men i en noget mindre skinger udgave end den, Dansk Folkeparti repræsenterer!

 

Keld Holm

Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening

Kildehusvej 31, 4000 Roskilde