Genindfør starthjælpen for asylmodtagere.

Foto CWN

 

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

Siden 2010 er antallet af flygtninge ifølge FN steget med ca. 35%, fra 40 mio. i 2010 til 55 mio. i 2015. Et stort antal flygtninge kommer fra konflikter og borgerkrige i lande som Afghanistan, Somalia, Syrien, Irak og Sudan. Bådflygtninge over Middelhavet udgør et særligt – og tragisk – kapitel. Her er både tale om reelle flygtninge og migranter, der rejser på grund af fattigdom og en udsigtsløs tilværelse i hjemlandet. Kynisk udnyttet af menneskesmuglere.

Hvordan hjælper vi bedst flygtningene? For det må stå ret klart for enhver, at Europa, herunder Danmark, ikke kan give de mange millioner flygtninge og migranter asyl. Europa er i forvejen præget af høj arbejdsløshed og i mange lande også af ganske tunge og tilsyneladende uløselige integrationsproblemer.

I Danmark har den nuværende regering lempet såvel asyl- som familiesammenføringsreglerne i flere omgange. Det har betydet, at asylstrømmen til Danmark er blevet tredoblet i perioden 2011-2014, og udgifterne til asyl er ligeledes tredoblet, fra 2,8 mia. kr. i 2011 til 9,2 mia. kr. i 2015.

Der langt fra de 35% i stigningen i antal flygtninge på verdensplan til tredoblingen i asylstrømmen til Danmark. Regeringens lempelser har gjort Danmark til en asylmagnet. Stigningstakten i asyludgifterne indebærer, at vi om få år har udgifter på over 15 mia. kr. til asylmodtagere, og hertil kommer så stigende udgifter til integration. Det er ganske enkelt ikke holdbart.

Flygtninge, der kommer til Danmark, skal behandles ordentligt. Ingen tvivl om det. Men der er ingen grund til, at de danske velfærdsydelser i form af kontanthjælp og børnepenge træder i kraft fra den dag, der bevilges asyl. Starthjælpen for asylmodtagere bør genindføres, og der bør stilles klare krav til asylmodtagerene om danskkundskaber og jobparathed, før velfærdsydelser som kontanthjælp og børnepenge kan komme på tale.

Det vil reducere udgifterne til asylmodtagelsen og lette asylpresset på Danmark. Og nogle af disse sparede udgifter kan vi i stedet bruge på at hjælpe flygtningene i nærområderne. Det vil hjælpe flere, herunder især fattige flygtninge, der ikke har råd til at betale en kynisk menneskesmugler for en dødsensfarlig transport fra Afrika til Europa.