Generalforsamling – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

11-650x400[1]

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til ordinær generalforsamling med følgende

Dagsorden

1.Valg af dirigent.

2.Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formand Keld Holm.

3.Godkendelse af det reviderede regnskab v/kasserer Anne-Marie Kristensen.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.

6.Byrådsgruppens beretning v/byrådsmedlem Lars Lindskov.

7.Personvalg

  1. a) Valg af formand. Keld Holm er på valg.
  2. b) Valg af næstformand. Klaus Aare Bang er på valg.
  3. c) Valg af indtil 10 bestyrelsesmedlemmer 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Anne-Marie Kristensen, John Skov Larsen, Jesper Kejlhof, Martin Lang og Ove Boh Larsen. 3 bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Hans-Bo Hyldig, John Jacobsen og Jan Fischer.
  4. d) Valg af to suppleanter.
  5. e) Valg af delegerede til partiets landsråd samt suppleanter for disse.
  6. f) Valg af to revisorer og suppleanter for disse.

8.Politisk drøftelse.

9.Eventuelt.

Bedste hilsener

Keld Holm

Formand