Frit valg – også når vi bliver ældre

Ældre og pensionister i Roskilde har grund til at være meget tilfredse med et meget aktivt Ældreråd, der altid har positive og konstruktive høringssvar til kommunale forslag. Det er godt for Byrådet at have en sparringpartner af det format.

Også ÆldreSagen og de mange frivillige i vores mange forskellige foreninger, der samler vores seniorer, skal også roses for deres positive arrangementer og initiativer.

De fleste af os vil gerne kunne vælge gennem livet. Det kan være valg af skole, der passer til netop vores børn eller valg af bil, der passer til vores familie – og de mange andre valg, der er gennem livet.

Det frie valg kunne vi fra konservativ side også godt tænke os gjaldt i vores seniortilværelse. For mens der er mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører af hjemmepleje, så har vi stort set kun kommunale plejehjem at vælge imellem.

Flere private og erfarne aktører vil gerne bygge plejehjem i Roskilde. Det hilser vi velkomment. Da loven om friplejehjem blev vedtaget, gav det nogle helt nye muligheder for borgerne. Men også for kommunerne. For anlægsudgiften betales af det private plejehjem samtidig med, at prisen for en plejehjemsplads er det samme som på det kommunale plejehjem.

I Danmark er der stadig 53 kommuner, der ikke har private plejehjem – og dermed er der mange borgere, der afskæres fra det frie valg. Det vil vi konservative gerne lave om på. For frit valg er godt – og de forskellige plejehjem kan hente inspiration fra hinanden om, hvordan man giver både medarbejderne gode arbejdsvilkår og beboerne en alderdom fyldt med livskvalitet.

Ældresektoren er fyldt med bureaukrati og standardiseringer. Det vil vi gerne til livs, for mennesker er forskellige. Vi bliver ikke ens i vores ønsker og behov, blot fordi vi når en vis alder.

Mogens Hallager – Byrådsmedlem i Roskilde for de Konservative.

Klaus Aare Bang – Formand for Roskilde Konservative.