Det kommende P-hus på Sortebrødre Plads

1d906e4[1]

Er et P-hus nødvendigt, svaret er ja. Derfor var det med stor glæde for Det Konservative Folkeparti af et flertal af Byrådet stemte for at lade et sådan opføre.

P-huset vil være med til at kunne tilbyde handelslivet i Roskilde en ekstra service til de handelende m.fl. som får en lettere mulighed for at kunne parkere, når dagens indkøb eller andre gøremål skal ordnes i indre Roskilde.

Der er mange fordele ved et P-hus, og det var derfor at Det Konservative Folkeparti valgte at stemte for bl.a. ud fra følgende:

  • Vi ønsker (som allerede nævnt) bedre parkeringsforhold for handlende m.fl.
  • Vi ønsker et mangfoldigt og rigt butiksliv og en levende by.
  • Vi ønsker færre biler der kører rundt og leder efter p-pladser.
  • Vi ønsker at tiltrække så mange kunder fra oplandet som overhovedet muligt, og understøtte. Roskildes image som en driftig og attraktiv handelsby.
  • Vi er parate til at forfølge disse mål, ved at investere de nødvendige ressourcer.

Selvfølgelig er alt ikke lige efter vores ønsker mht. placering i området, udformningen og bedre adgangsveje i projektet. Det kunne vi sagtens have ønskes os anderledes, men nu er det således af politik indeholder store mængder kompromiser, og fordelene var større end ulemperne og set i lyset af at Roskilde skal bibeholde – og gerne udbygge – det gode handelsliv, så er et P-hus med at til at understøtte dette.

Det er derfor underligt at konstatere, at det lokale Venstre sammen med Dansk Folkeparti vender tommelfingeren nedad, og spiller fornærmet. Ydermere for Venstres vedkommende, så er de tal som Venstre henviser til mht. antal p-pladser, helt ude af proportioner og direkte fejlagtige.

I Roskilde Avis den 13. januar 2016 skriver Gruppeformanden for Venstre Bent Jørgensen, at det ikke er kommer 200 ekstra p-pladser – ud over de allerede 439 offentlige p-pladser – men derimod kun 60. Det er helt korrekt at der kun kommer 60 p-plader, men det er kun under fase 2 af byggeriet, grundet at under denne fase er stort set hele området i brug som byggeplads.

Nu er det dog således, af der findes flere faser af byggeriet – der er både en fase 3 og 4 – og for hver fase stiger antallet af p-pladser, for til sidst af ende med et samlet antal på mellem 601 og 701 p-pladser, hvilket svarer til omkring 170 – 262 ekstra p-pladser. Tallene er oplyst af Roskilde Kommune.

Det betyder at Bent Jørgensens regnestykke om at hver p-plads koster 1,5 mio. kroner (regnet ud fra en samlet pris for P-huset på 84 mio. kroner) på ingen måde holder stik. Beløbet vil blive (hvis der kun kommer 170 p-pladser) ca. 494.000 kroner pr. p-plads, og ca. 320.000 kroner pr. p-plads, hvis der kommer 262 p-pladser, hvilke må betegnes som rimelige priser.

Det er da derfor synd hvis Bent Jørgensens regnestykke har været et afgørende lod på vægtskålen for, at både Venstre og Dansk Folkeparti vendte tommelfingeren nedad, og dermed stemte nej til forslaget.

Klaus Aare Bang

Næstformand –Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde

Bragt i Dagbladet (Roskilde) den 1. februar 2016