For mange sygedage koster kassen

Roskilde Kommune indtager en lidet flatterende placering blandt de 15 kommuner i Danmark med flest sygedage. 13,2 sygedage pr. medarbejder i 2016 i forhold til et gennemsnitligt antal sygedage på 12,0 for samtlige 98 kommuner. Det lyder ikke af meget, men hvis kommunen kunne nedbringe sygefraværet til landsgennemsnittet, ville det resultere i en besparelse på godt 13 mio. kr. hvert år.

Hvis kommunen yderligere havde den ambition at havne i top 10 blandt kommuner med færrest sygedage, skulle sygefraværet nedbringes til 10,5 sygedage pr. medarbejder. Det ville give en besparelse på ca. 30 mio. kr. hvert år. Det er ganske tankevækkende, at man kan styrke driftsregnskabet med 30 mio. kr. ved at reducere sygefraværet med 2,7 dage.

Vi vil her undlade at skrue yderligere op for ambitionerne, og eksempelvis målsætte efter sygefraværet i den private sektor. For det resulterer blot i en diskussion om forskelle mellem de to sektorer. Den diskussion tager vi gerne en anden gang. Vi vil bare oplyse, at et kommunalt sygefravær på linje med den private sektor ville resultere i en årlig besparelse i størrelsesordenen 60 mio. kr.!

Hvordan får kommunen reduceret sygefraværet? Af kommunens personalepolitiske redegørelse for 2017 fortælles om de indsatser, som kommunen gennemfører for at nedbringe sygefraværet, bl.a. dialog mellem leder og medarbejder ved sygefravær, konsulentbistand til afdelinger med højt sygefravær og særlig fokus på gravide og deres fravær. Og senest ”Ha det godt” kampagnen i tilknytning til årets parkstafet. Alt sammen meget godt, men vi tror ikke, at det rykker tilstrækkeligt til at få nedbragt sygefraværet.

Al erfaring taler for, at der er en klar sammenhæng mellem ordentlig ledelse og sygefravær. Med ordentlig ledelse mener vi en målrettet, synlig og motiverende ledelse, der inddrager medarbejderne og skaber et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads. En ledelse, der har fokus på medarbejderne, ikke kun, når de er syge, men hele tiden – hver dag. Fokus må derfor rettes mod ledelsen i kommunen, fra kommunaldirektør over afdelingsdirektører til lederne ude i de enkelte afdelinger.

Det er kommunaldirektøren, der har hovedansvaret for, at ledelsen af kommunens medarbejdere fungerer optimalt og i overensstemmelse med ovenstående ledelseskrav. Og ansvaret for, at ledere, der ikke slår til, udskiftes med ledere, der kan. Og også ansvaret for, at den enkelte leder ude på arbejdspladserne har det nødvendige råderum og kompetence til at lede. Herunder at afskedige medarbejdere med for mange sygedage over et længere tidsrum.

Roskilde Kommune har for mange sygedage. Det er borgernes penge, der spildes, og derfor må problemet tages seriøst og sygefraværet nedbringes. Vi har intet belæg for at mene, at kommunens ledere er mindre kompetente end i andre kommuner. Men vi har tilstrækkeligt indsigt i ledelse til at pege på, at ordentlig ledelse, der motiverer medarbejderne og sikrer et godt arbejdsmiljø, klart bidrager til at nedbringe sygefraværet. Og det skal ned i Roskilde Kommune, for det koster kassen

 

Klaus Aare Bang                                                                   Mogens Hallager

 Formand Roskilde Konservative                                        Byrådsmedlem Konservative