Et lægehus i Svogerslev. Ja, selvfølgelig. Men hvordan?

Svogerslevs manglende tiltrækning af et lægehus til Svogerslev er et symptom på et underliggende problem. Svogerslev er en vidunderlig landsby, der har en af landets bedste boldklubber, en af landets bedste spejdergrupper og et vidunderligt menighedsråd. Der er en 3-spors folkeskole, gode børneinstitutioner, en god SFO og klub m.m. Byen har god offentlig transport og nem adgang til motorvejen og vores lokale veje er nu mere sikre for cyklister, ældre og børn. Børnefamilierne er glade her.

Hvorfor er der ikke oprettet et lægehus i Svogerslev? Det er ikke fordi vi mangler et bibliotek eller en svømmehal. Læger ville blive tiltrukket af Svogerslev, hvis det var en mere dynamisk by med vækst og et aktivt handelsliv. Svogerslevs erhvervsliv kæmper. Både kroen og bodegaen gik konkurs. Svogerslev har et problem med sit boligudbud. Boligmarkedet er næsten stillestående. Der er næppe huse til salg. De ældre ønsker ikke at forlade Svogerslev, men der er ingen ledige seniorboliger i Svogerslev. Svogerslev skal have tilstrækkelig lokale seniorboliger, for at fasthold de ældre i Svogerslev mens deres parcelhuse er til salg til børnefamilier. Både de ældre og småbørnsfamilier er en stor patientgruppe i et lægehus.

Svogerslev har en ny Helhedsplan. Svogerslevs Helhedsplan er det værktøj, vi kan bruge til at skabe en dynamisk landsby. Jeg vil foreslå, at der tilføjes et dagsordenspunkt til et kommende PTU-møde for at se, hvilke dele af Helhedsplanen der kan fremskyndes inden for det nuværende budget, hvilke dele der kan bringes videre til næste års budget, og at se om dele, der ikke har budgetmæssige konsekvenser, såsom ændringer til lokale planer, kan prioriteres. Jeg tænker særlig på om by fortætning og udvikling i centrum. Jeg tror, at hvis vi kan tilbyde seniorboliger og genoplive vores boligmarked med nye børnefamilier, mens vi beholder vores ældre, vil vi være attraktivt for et lægehus.

Så vil læger eller regionen ringe til os snarere end os, der tigger og klager over mangel på lokale sundhedstjenester. Jeg vil sætte fokus på problems årsag i stedet fra symptombehandling.

Pierre Kary

Medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Medlem af Klima-og Miljøudvalg

Medlem af Plan-og Teknikudvalg