Erhvervslivet finansierer velfærden for os alle

 

Per Kristensen kommer i Roskilde Avis den 20.01.21 med den bandbulle over de lokale undersøgelser om kommunens erhvervsklima, hvor alle peger på, at vi kan gøre det bedre på en række områder som kommune. Herudover anklager han erhvervslivet og mig for at mangle samfundssind. Tak for kaffe. Så er der serveret

Men vi kan blive bedre. At have en selvtilfreds tilgang vil da være uambitiøst. Især, når den lokale erhvervsforening og de store brancheorganisationer påpeger konkrete muligheder for forbedring.

Godt 4.500 CVR-numre er blevet spurgt i Erhvervsforum Roskildes undersøgelse. Heraf ligger en række hvilende selskaber og enkeltmandsvirksomheder, holdingselskaber mm. 550 virksomheder har besvaret undersøgelsen. Det er det hidtil største grundlag at vurdere på. Kun godt 100 er fx med i Dansk Industris årlige undersøgelse, og den trækker ellers store overskrifter. Så der er faktisk et godt grundlag at vurdere ros og ris på.

Dernæst synes jeg ikke, at man kan tillade sig at kalde godt 60 millioner kroner, som erhvervslivet bidrager til i den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, for minimale. Mange butikker og erhvervslejemål får dermed ekstraordinære byrder, som man ikke får i andre kommuner. Hverken Høje-Taastrup, Lejre eller Solrød Kommuner er mig bekendt faldet sammen i velfærdsmodellen ved at opkræve det halve eller slet ingenting. Vi ved fra talrige undersøgelser, at skatter og afgifter betyder noget for virksomhedernes valg af placering, og dermed for investeringer i arbejdspladser og beskæftigelse.

Den offentlige og den private sektor er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Medarbejderne i den offentlige sektor løser uvurderlige samfundsopgaver og vi har meget at takke dem for. Samtidig skal vi huske, at det er de private virksomheder, der skaber finansieringen og fundamentet for, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag. Og det ønsker jeg som konservativ at bevare og udvikle.

Virksomhederne i Roskilde Kommune tager mange lærlinge, og de tilbyder mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet voksenlærlingepladser, flexjobs og opretter jobs med løntilskud. Det ligger dokumenteret i vores beskæftigelsespolitik og -planer. Det har intet med erhvervsklimaundersøgelserne at gøre, så her skyder Per Kristensen igen helt forbi.

Men ja, jeg vil gerne have flere private virksomheder til at løse opgaver for fællesskabet. Undersøgelser viser, at Roskilde Kommune kunne spare 60-70 mio kroner årligt på at lade private udføre en række opgaver, der i dag løses af kommunen. Penge, som vi kunne bruge på velfærd.

Jeg finder det helt forkert, at kommunale enheder skal tage brødet ud af munden på de lokale virksomheder. Eksempelvis som Beredskabet, der nu vil drive el- og VVS-installationsforretning. Kommunen skal vel heller ikke drive et landbrug og en gårdbutik for at producere mad til skoler og plejehjem? Hvis dét er Per Kristensens tilgang til den private sektor, ja så må vi være enige om at være uenige.

Lars Lindskov

Byrådsmedlem, gruppeformand Konservative

Formand, Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering