En læreraftale bør vente

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014Jan-Fischer-452x640

I Dagbladet d. 5. oktober antyder Enhedslistens byrådsgruppe, at De Konservative i Roskilde har indgået en hemmelig alliance med Socialdemokratiet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti om en aftale med Roskilde Lærerforening, der skal lægge loft over lærernes undervisningstid.

De Konservative i Roskilde kan afvise dette. Vi er ikke tilhængere af en sådan aftale.

I store træk gør folkeskolerne i Roskilde det godt. Fx viser tal fra Undervisningsministeriet, at Roskildes skoler er flot repræsenteret i den bedste halvdel af landets skoler, når det gælder evnen til at løfte eleverne fagligt. De Konservative ønsker ikke at sætte denne indsats over styr ved at indføre nye begrænsninger for skolernes arbejdstidsplanlægning.

Et ofte fremsat argument for en læreraftale er, at undervisningen bliver bedre, fordi lærerne sikres mere forberedelsestid. Men da dette netop sker på bekostning af undervisningstiden og fleksibilitet i planlægningen, tvivler De Konservative på, at det forholder sig så enkelt. Derfor mener vi, at en sådan sammenhæng bør undersøges nærmere, før den lægges til grund for et indgreb af så vidtgående karakter.

Derudover vil De Konservative gerne sikre skolerne ro til at fortsætte det gode arbejde. Folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014, medførte store omvæltninger, og det er først nu, at skolerne har fundet sig til rette på de nye vilkår. En læreraftale vil endnu en gang flytte fokus fra undervisning til planlægning og oparbejdning af nye rutiner, uden at det med sikkerhed kommer eleverne til gode.

Tiden er derfor ikke moden til en læreraftale.

Lars Lindskov – Byrådsmedlem – Roskilde Konservative

Jan Fischer – Uddannelsespolitisk ordfører – Roskilde Konservative