Du kan ikke spise mursten!

 Foto CWNwall-175622__180[1]

 

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

 

Mange samfundsøkonomer er fortalere for, at boligbeskatningen følger boligpriserne, fordi det giver staten stabile og løbende skatteindtægter. Problemet er blot, at den enkelte husejer i områder med kraftigt stigende ejendomspriser risikerer at komme i en alvorlig økonomisk klemme.

 

Det ses i dag i områder med en stærkt stigende grundskyld, hvor den enkelte husejer risikerer at måtte gå fra hus og hjem, fordi han bliver flået af den stigende grundskyld. Det er helt grotesk og ganske uacceptabelt. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti en fastfrysning af grundskylden.

 

Det vil skabe tryghed for de børnefamilier, som har investeret i hus og som har mange udgifter til børnepasning m.v., og det vil skabe tryghed for de ældre, som hele livet har sparet op i boligen. Den stigende grundskyld er en meget hård belastning for boligejernes økonomi.

 

Det er der en anden god grund til, nemlig SKAT’s mange fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Det er simpelthen en skandale af rang, at alt for mange husejere betaler for meget i ejendomsskat, fordi SKAT har sat ejendomsværdien for højt.

 

Ikke nok med, at SKAT erkender, at man i alt for mange tilfælde vurderer forkert. Det burde jo indebære, at SKAT selv tog initiativ til at rette ejendomsvurderingerne, og tilbagebetalte skatten til de borgere, der har betalt for meget.

 

Sådan spiller klaveret ikke. Det er op til den enkelte husejer at klage over ejendomsvurderingen, og så igangsættes en langtrukken og bureaukratisk procedure, der måske først finder sin afklaring i Landsskatteretten. Man efterlades med indtrykket af, at borgeren er til for staten, og ikke omvendt.

 

En sådan beskatning bør naturligvis tage højde for, at et huskøb finansieres af penge, der i forvejen er betalt skat af. Hertil kommer, at beskatning af eventuelle værdistigninger først bør ske, når ejendommen sælges og man står med pengene i hånden. Som det er i dag, betaler husejeren skat af en værdistigning, der ikke er realiseret. Det er helt urimeligt. Du kan nemlig ikke spise mursten!