DF vil sætte udviklingen i stå

Jan-Fischer-452x640

I efteråret blev der indgået en historisk aftale om økonomien for Roskilde Kommune i 2016. Alle partier i byrådet blev enige og sendte et flot signal om en kommune, der på en god måde er i stand til at håndtere de mange og forskelligartede hensyn. Men blækket på papiret er knapt tørt, før Dansk Folkeparti (DF) truer med at forlade aftalen.

Anledningen er regeringens omprioriteringsbidrag, der får mærkbare konsekvenser for kommunens økonomi fra 2017 og frem. Af denne årsag har byrådets partier (inklusiv DF) igangsat en proces med analyser og vurderinger af, hvordan de økonomiske udfordringer kan håndteres. Dette arbejde peger bl.a. på muligheden for at indstille den automatiske stigning i udgifterne til ældreområdet som følge af at kommunens befolkning bliver ældre. Med andre ord: DF ønsker at bryde den nuværende aftale og genåbne budgetforhandlingerne for 2016, fordi de er utilfredse med en foreslået en-blandt-mange-besparelse for 2017 og frem! Hvordan kan man overhovedet tænke på at ville bryde en så vigtig og igangværende aftale, fordi man ikke kan lide det fremtiden byder? Hvis en aftale ikke længere kan regnes for en aftale, afsporer DF en sund og stabil udvikling for Roskilde, hvor fremtiden bygges på brede politiske forlig.

Samarbejdet på rådhuset er dog ikke det eneste område, hvor DF ønsker at kortslutte udviklingen. I Roskilde Avis d. 12. februar, kræver Merete Dea Larsen (medlem af Roskilde Byråd for DF) at ældreområdet friholdes for konsekvenserne af regeringens omprioriteringsbidrag, samtidig med at området tilføres midler fra den såkaldte ældremilliard. I praksis betyder det, at ældreområdet skal have i pose og sæk, mens de øvrige investeringer i Roskildes fremtid må holde massivt for. For tiden oplever Roskilde en årlig befolkningstilvækst på ca. 1 %, hvilket er en beskeden, men sund udvikling, der fremover giver kommunen et større økonomisk råderum, end hvis tilvæksten havde være nul eller mindre. En udvikling som denne følger af løbende investeringer over et bredt spektre, der giver en balanceret udvikling af kommunen til glæde for alle borgere, men på det punkt vil DF tilsyneladende heller ikke være med længere.

Jan Fischer

Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bestyrelsesmedlem af Roskilde Konservative Vælgerforening

Publiceret i Dagbladet, den 16. februar 2016