Det starter i folkeskolen

images[2]

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

Det er vigtigt for vort samfund, at alle gives lige mulighed for at leve et godt liv. Forstået sådan, at vi får mulighed for at udnytte og arbejde med de talenter, som vi hver for sig besidder. Det er et forældreansvar at opdrage børnene, men i udviklingen af børnenes evner spiller folkeskolen en afgørende rolle.

Folkeskolereformen fra 2013 har til hensigt at give børnene bedre faglige kundskaber og dermed bedre muligheder for at vælge videre forløb, når de 10 års skolegang er tilendebragt. Alt for mange forlader i dag folkeskolen som funktionelle analfabeter, og det kan hverken den enkelte eller samfundet være tjent med.

Jeg vil pege på fire forhold, der er afgørende for, at vi får det løft af folkeskolen, som der er et klart behov for.

For det første skal skolelederens ledelseskompetence og ansvar styrkes, hvilket reformen også lægger op til. Og hvis skolelederen ikke lever op til ansvaret, skal hun/han udskiftes.

For det andet skal lærerne have et fagligt løft. Alle lærere skal uddannes på universitetsniveau, som det sker bl.a. i Finland, der topper Pisa-undersøgelserne.

For det tredje skal der være faste rammer, en klar struktur og disciplin. Børn har brug for klare rammer og en fast struktur i dagligdagen. Og der skal være ro i klassen, når der undervises.

For det fjerde skal eleverne løbende testes i deres færdigheder, og hjælpes dér, hvor det kniber. Der skal gives karakterer, gerne gennem hele skoleforløbet.

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at folkeskolen får det nødvendige kvalitetsløft, der sikrer en bedre folkeskole i fremtiden. Men et kvalitetsløft er ikke tilstrækkeligt. Der skal kulturændringer til. I alt for mange år har folkeskolen været præget af en misforstået omsorgskultur og ansvarsforflygtigelse. Det skal ændres.

Fordi folkeskolen spiller en nøglerolle i samfundets udvikling. Det er hér, børnene skal have fodfæste for at klare sig godt senere i livet. Det er hér, at det for alvor starter.