Det skal være utrygt at være indbrudstyv!

Foto CWN

Af Christian Wedell-Neergaard, folketingskandidat Sjælland C.

I de senere år er antallet af indbrud i private hjem faldet. Det toppede i 2009 med over 48.000 indbrud og er siden faldet til godt 36.000 indbrud i 2014. Det er en positiv udvikling, men 36.000 indbrud om året – eller 100 indbrud hver eneste dag – er fortsat et alt for højt antal.

Fordi indbrudstyveri er noget af det mest intimiderende, man kan blive udsat for. Et er, at forsikringen dækker værdien af de stjålne genstande og skader ved indbruddet, noget helt andet er den utryghed, der følger med indbruddet, fordi vildtfremmede mennesker har gennemrodet dine private ejendele.

Vi har selv et personligt ansvar for at forebygge indbrud. Der findes mange – også billige løsninger – der forebygger indbrud. Det gælder om at gøre det besværligt for tyven at komme ind, og også vanskeliggøre flugtvejene, når tyven skal ud igen. Se gode råd på Forsikring & Pensions hjemmeside.

Nabohjælp er en anden forebyggende foranstaltning, der har vist sig at være ret effektiv. Nabohjælp øger risikoen for, at indbrudstyven bliver opdaget, og det virker afskrækkende overfor mange indbrudstyve. Aftal derfor nabohjælp i ejendommen eller på villavejen. Hjælp hinanden og pas på hinanden.

Men udover hvad du og dine naboer kan gøre, har samfundet naturligvis også et ansvar for at opklare, forebygge og forhindre indbrudstyverier. Samfundets indsats og strafferammer skal afspejle, at vi simpelthen ikke vil finde os i indbrudstyverier og grove brud på den private ejendomsret.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at politiet tilføres 500 mio. kr. for at styrke indsatsen mod bander og organiseret indbrudskriminalitet. Straffen for indbrud skal gøres ubetinget, så alle indbrudstyve ryger direkte i fængsel. For at give et klart signal om, at vi ikke tolererer indbrud.

Udenlandske tyvebander må aldrig få frit spil i Danmark. Dømte forbrydere skal udvises, have indrejseforbud og afsone straffen i hjemlandet. Vi støtter et tæt europæisk politisamarbejde, så vi kan få sat en stopper for og fange de kriminelle bagmænd.

Fordi vi ikke vil finde os i indbrudstyverier. Fordi det skal være utrygt at være indbrudstyv i Danmark!