Det koster, men det er det værd

Salig Winston Churchill blev under anden Verdenskrig spurgt om man ikke skulle spare på kulturen? Han svarede: ”Nej, hvad skal vi så kæmpe for”? Og det var et klogt svar, fordi kulturen er sammenhængskraften i vores samfund.

Nu dukker diskussionen op i Roskilde, fordi det viser sig at Roskilde Kommune er den kommune i landet der bruger 3. mest pr. indbygger på området kultur og idræt.

Er det et mål at vi skal bruge mange penge på området? Nej, det er det ikke. Men det er et mål. at vi skal have god kvalitet i idræts- og kulturudbud.

Området er meget bredt, og tilfredsstiller mange borgere i kommunen. Det gælder lige fra børn, over voksne til seniorer.

Det dækker aftenskoler, foredrag, folkeoplysning, bibliotek (og vi er endda udvalgt til at være centralt bibliotek), bredde idræt, elite idræt, museer, musik, teater, sang etc.

Der er tilbud til enhver, og der er meget glæde forbundet hermed.

Roskilde vil gerne fremstå som en attraktiv kommune, og her hjælper det store udbud meget til at nå dette mål.

Desuden har kommunen fået lavet en analyse af hvad borgerne i kommunen har af interesser i området, både nu – men også fremtidige ønsker. Analysen indeholder også en tilfredshedsundersøgelse, og den viste generelt meget stor tilfredshed.

Så med analysen i hånden er vi klædt godt på til at imødekomme fremtidens ønsker – og gøre Roskilde Kommune endnu bedre.

Mogens Hallager

Konservative i Roskilde

Næstformand i Kultur- og idrætsudvalget