De lokale skatteankenævn eksisterer endnu

I de såkaldt ”gode gamle dage” blev borgernes selvangivelser lignet af de lokale skatteinstanser, der var forankret i kommunerne. Hvis man som borger eller selvstændig ikke var enig, kunne man klage til Ligningskommissionen, der kunne vurdere, om skattekontoret eller borgeren havde ret i, hvor meget der kunne trækkes fra i skat og hvor meget, der i givet fald skulle betales ud fra den forelagte dokumentation.

Siden skiftede Ligningskommissionen navn til Skatteankenævnet, der ligeledes typisk var et af i hver kommune. I takt med de stadigt mere komplicerede skatteregler og –love kom der tværkommunale sekretariater for skatteankenævnene, hvor der var samlet dygtige skattefolk, som ud fra faglige kriterier kunne gennemgå dokumenterne fra både skatteinstanser og klagere. Skatteankenævnene var fortsat besat af lægfolk, der var udpeget af de politiske partier i hver kommune. Dermed fik man sikret, at den gængse retsopfattelse i samfundet og kendskabet til de lokale forhold kom med, når en sag med uenighed mellem myndigheder og borgere skulle vurderes og afgøres.

De senere år er der sket mange ændringer i skatteinddrivelsen. Ved kommunalreformen i 2006 blev opgaverne med at ligne borgerne overført fra kommuneren til staten, og i dag lignes borgere og selskaber fra store skattecentre rundt om i landet. De kommunale skatteankenævn er ligeledes blevet ændret. Lokalt er der nu ikke længere skatteankenævn i Ramsø, Gundsø, Roskilde og Lejre med 5-7 medlemmer i hver, men kun ét nævn, der dækker Lejre-Roskilde og som består af 5 personer udpeget af partierne i de 2 nye storkommuner.

Jeg har nu prøvet at være formand for det lokale skatteankenævn i to perioder. Dels i Gundsø i 2002-2007, dels i det fælles skatteankenævn for Lejre-Roskilde fra 2014, og jeg kan se en markant forskel blot på de få år, der er gået siden jeg blev bekendt med klageprocesserne. For nævnsmedlemmer, der har deltaget i mange år, er forskellene enorme.

SKAT har været igennem markante omlægninger i de senere år. Jeg er overbevist om, at medarbejderne gør deres bedste, men noget er gået galt i processen. Ikke mindst fordi der stort set ikke kommer klager fra borgerne til behandling i nævnene længere. Ikke fordi der ikke er nogen, der klager, men fordi de hober sig op et eller andet sted i systemet.

Jeg har sammen med andre formænd og repræsentanter fra de lokale Skatteankenævn været til formandsmøder og møder i regi af Foreningen af Danske Skatteankenævn, og meldingen er stort set den samme over hele landet; Møder bliver aflyst på grund af manglen på sager til behandling – eller gennemføres med blot 1-2 sager pr. møde. Tidligere var der mindst 5-10 sager til behandling pr. møde.

Der ligger ved seneste opgørelse, jeg kender til, næsten 1.800 sager i Skatteankestyrelsen, der ventede på at blive processet og sendt ud i landet skatteankenævn. Det betyder, at der burde ligge 30-40 sager i Lejre-Roskilde, hvor borgere og virksomhedsejere venter på en afgørelse på en klage. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Sammen med de lokale repræsentanter i Lejre-Roskilde har jeg derfor gennem det seneste år henvendt mig både til Skatteankestyrelsen og til vores respektive folketingsmedlemmer om at få set nærmere på forholdene i klagesystemet. For det er ikke godt nok, at staten kan ligne borgeren til at skulle af med en bestemt pose penge i skat, men hvis borgeren ikke er enig og klager, så sker der ikke noget.

Hvis du er borger i Lejre eller Roskilde og ikke er enig i den skat, du er blevet opkrævet, bør du overveje at klage. Og du kan roligt bede om at få den behandlet i dit lokale skatteankenævn. Vi er klar til at læse dokumentationen, og vi er klar til at møde dig, hvis du personligt vil møde os og tale din sag. Du kan læse mere om, hvordan du klager på Skatteankestyrelsens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lars Lindskov

Det Konservative Folkeparti,

Formand for Skatteankenævnet i Lejre-Roskilde