Bygaden 28 – Ændring af beslutning og hvem skal betale.

En gruppe borgere med politisk støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet går ind for en bevarelse Bygaden 28 i Jyllinge, til tid og evighed.

Dette til trods for at Roskilde Byråd har besluttet, at bygningen skal rives ned for at gøre plads til Fjordforbindelsen. Denne er i skrivende tidspunkt er ved at blive etableret, og skal munde ud i en fjordudsigt, så Roskilde Fjord kommer een i møde, når man bevæger sig ind i Jyllinge via Parkvej, i stedet for at man mødes af de to gavle på Bygaden 28. Arkitektonisk er bygningerne ikke noget at råbe hurra for, og om dens historie berettiger til en bevarelse, er diskutabelt.

Beslutningen er truffet efter en lang proces indledt i 2012 med afholdelse af dialogmøder, borgermøder og workshops med borgere, institutioner, foreninger m.fl. i Jyllinge, og sidenhen vedtaget som beslutning af Roskilde Byråd i oktober 2016, hvor man vedtog Handleplan 2017-20.

Hvis man nu leger med tanken om at Bygaden 28 bevares, så er der et stort og meget afgørende spørgsmål som presser sig på – finansieringen, hvordan er dette tænkt ind i planen?

I forbindelse med de forskellige støtter af projektet, så er der ingen som berører det finansielle aspekt i projektet. Hvem skal komme med investeringen til renoveringen, inventar og ikke mindst hvem skal bidrage med økonomien til den daglig drift til en café, afholdelse af arrangementer eller lignende, som er på ønskesedlen. Disse spørgsmål ud fra den betragtning, at kommunens økonomi er rimelig stram, og at der er mange andre ting, som kommunen skal bruge penge på.

Eller er der tale om at stedet skal fungere som forsamlings/medborger/kulturhus, hvor alle kan leje sig ind og holde arrangementer og fester, og dermed blive en kommunal konkurrent til de allerede eksisterende private udbydere, Søfryd, Bondestuen, restauranten på Havnen, cafeen i Jyllinge Centret samt den kommende café i Jyllingehallerne, når den igangværende genopførelse er færdiggjort?

De eksisterende private aktører ligger alle sammen i forbindelse med et sted, hvor der i forvejen er trafik af mennesker, eller de har andet på menukortet end kaffe, kage og måske sandwich. Hvis behovet og økonomien havde været tilstede, var der sikkert for år tilbage, åbent noget tilsvarende et lignende sted i byen. Dette er ikke tilfældet og det er jo nok fordi der ikke er økonomisk grundbund for drive et sådant sted. Bondestuen som ligger længere oppe af Bygaden, lukkede for en del år siden deres sommer-isbod, da der ikke var nok kunder til at det kunne løbe rundt, selv i den varmeste sommerperiode.

Derfor mener jeg, at det rimelige må være at støtterne, underskriverne samt partierne (V, Ø, I og Å) til at begynde med, fremlægger en plan der indeholder en finansiering af hele projektet.

Ellers vil jeg foreslå at støtterne, underskriverne rejser finansieringen og køber stedet, renoverer og driver det for egne midler og konkurrerer på lige fod med de andre private aktører.

Klaus Aare Bang
Formand – Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Roskilde