Besøg Risø DTU

Risoe_campus[1]
Under navnet tomenergikommisionens Forsøgsanlæg Risø blev anlægget oprettet i 1955 som en offentlig forskningsinstitution, der skulle forske i den fredelige udnyttelse af atomenergi. I 1985 blev a-kraften taget helt ud af den danske energiplan, og den sidste af Risøs tre reaktorer DR1
blev lukket i 2001. Herefter skiftede istitutionen navn til Forskningscenter Risø. Vælgerforeningens Klima- & Energi-gruppe har sikret
os adgang til anlægget, så vi kan komme bagom de sikrede porte.
●Hvad sker der på Risø i dag?●Hvad skal der ske med atom-affaldet?●Hvem tager beslutningen?●Hvad erstatus?●Og hvad sker der med Risø Park-planerne om at etablere 4-5000 arbejdspladser baseret på reentech- og cleantech-virksomheder på området øst
for hovedvej A6 over for Risø?
Disse og mange andre spørgsmål får vi mulighed for selv at stille og få svar på, når vi besøger det kende forskningssted, der ligger strategisk placeret i Roskilde Kommune.
Program:
Dato:               4. september 2015
13.45-14.00    Vi mødes ved hovedindgangen
14.00-16.00   Velkomst v/formand Keld Holm og en repræsentant fra Risø DTU.
                         Herefter rundvisning med mulighed for spørgsmål og debat.
16.00              Tak for i dag (hvis der er stemning for det, kan arrangementet evt.fortsætte med socialt samvær på et af Roskildes etablissementer).
Bemærk: Pga deltagerbegrænsning tildeles pladser efter først-til-mølle.