Alle tiders…varmlufts-ballon!

IMG_4522_Lars_Lindskov_2014

De seneste uger har vi set Venstres nyvalgte Folketingskandidat i Roskilde sende et par balloner op omkring manglende erhvervsvenlighed ud på baggrund af undersøgelser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri.

Under paroler som ”vi tager ansvar og initiativ til nødvendige ændringer” og ”vi ser muligheder stedet for begrænsninger”, forsøger Lars-Christian Brask og hans lokale partiformand at give deres selvforståelse og store indsigt flyvehøjde. Desværre efterlader indlæggene et klart og tydeligt indtryk af, at det eneste, der giver deres balloner flyvehøjde, er en stor pose varm luft.

En enkelt politisk udmelding er Det Konservative Folkeparti imidlertid enig i. Og det er holdningen om, at konkurrenceudsættelse på en lang række områder vil kunne spare kommunen for unødvendige udgifter og samtidig levere en højere kvalitet i ydelserne til borgerne. Men herudover kommer de to ballon-skippere ikke med et eneste konkret forslag til, hvorledes Venstres vil medvirke til at forbedre den opfattede erhvervsvenlighed i Roskilde Kommune.

Det er korrekt, at vi ligger i midterfeltet i Dansk Byggeris tilfredshedsundersøgelser, og vi gennem en årrække har ligget i den tunge ende i Dansk Industris undersøgelse. Altså lige bortset fra 2015, hvor vi uvist af hvilken årsag hoppede op i den bedre halvdel. Nu er vi så ifølge undersøgelsen tilbage på det niveau, som vi har ligget på i en årrække. Det fik Lars-Christian Brask også en detaljeret information om på sidste uges møde i Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget, som han netop er kommet ind i. Men nu skal man jo ikke lade facts komme i vejen for en kontant udmelding i medierne.

Tilbage til undersøgelsen. Er den vurderede placering blandt andre kommuner god nok? Nej. Men der er som redegjort for på udvalgsmødet mange ting og paradokser, der gemmer sig i Dansk Industris tal. Der er også karakterer, der ganske enkelt ikke giver mening, hvilket Lars-Christian Brask også fik en orientering om på udvalgsmødet.

De seneste år har vi fra konservativ side gennem konstruktive forhandlinger med et flertal fået opbakning til at sænke dækningsafgiften på private ejendomme, og sidste år fjernede vi helt byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri. Venstre har i flere år glimret ved deres fravær og har meldt sig ud af budgetforligene, så uden Det Konservative Folkeparti var disse erhvervsvenlige tiltag ikke sket.

I 2013 fik vi også politisk opbakning til at etablere en erhvervsafdeling i Roskilde Kommune, hvis fokus er servicering af vores lokale virksomheder, herunder specielt på byggesager, hvilket har resulteret i kortere og mere kompetent sagsbehandling.

Vi har en positiv tilvækst af private arbejdspladser. Og vi har en højere etablerings- og overlevelsesrate for iværksættere i Region Sjælland, ja end i Danmark generelt (jfr. vaekstanalyse.dk).

Kan vi gøre det bedre? Ja det kan vi! Kan vi komme højere op på diverse tilfredshedsanalyser? Det kan vi muligvis, men er det dét, vi skal måle vores succes på?

Efter konservativ opfattelse skal vi udvælge os nogle få parametre, såsom tiltrækning af virksomheder, evne til konkurrenceudsættelse, øget anvendelse af offentligt-privat samarbejde, jobcenter-effektivitet, sagsbehandlingstider. Og så skal vi arbejde hårdt på at forbedre os på disse områder.

Vi skal måle vores succes på disse områder og vores evne til at kommunikere resultaterne. Så må vi se, om det forplanter sig i tilfredshed fra vores lokale virksomheders side.

Fra konservativ tide er vi optaget af konstruktiv handling, målbarhed og en fælles politisk opbakning til at markedsføre vores lokalsamfund og alle de kvaliteter, vi kan præstere. For dét bringer os videre.

Det gør sidelinjeeksperter og retningsforvirrede ballonskippere uden vilje eller evne til at deltage i konstruktive politiske forhandlinger ikke.

Lars Lindskov

Medlem af Roskilde Byråd

Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Formand Udvalget for vækst, Erhverv og Globalisering