Flere kommuner om at betale?

Som det er de fleste bekendt er sikringsarbejdet mod vand i Jyllinge Nordmark gået i stå.

Dette skyldes klager, juridiske spidsfindigheder og berøringsangst i klagenævn.

Nu skal der formentlig en anlægslov til at sætte arbejdet i gang igen.

Mens vi venter på denne anlægslov var det måske en ide at kigge lidt på betalingen af projektet. Som det er lige nu betaler Roskilde Kommune 50% og de berørte beboere betaler 50%

Men man burde måske tale med alle kommuner, der ligger opstrøms åen.

Værebro Å  udspringer i Smørmosen Nord for København- en af de danske åer, der skaber forskellige klimaudfordringer for de kommuner, den løber igennem. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser Hvor kommer vandet fra, hvem skal betale for at styre det bedre, og hvordan samarbejder vi om at begrænse skader?.

Værebro Å er med tilløbende åer 87 km. lang.

Det er overraskende svært at finde udspringet – især, når man tænker på, hvor mange udfordringer der er med de store vandmængder i Værebro Å længere nede ad strømmen. Oplandet udgør mere end 150 km2,  og har mange af de problemer med klimarelaterede oversvømmelser, som teknikere, embedsmænd og politikere over hele Danmark forsøger at finde løsninger på i disse år. De klimarelaterede problemer fordrer et stort behov for samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Ofte bliver vand håndteret forskelligt i hver kommune, og geografisk tænker man sjældent videre end til kommunegrænsen.

Værebro Å løber igennem 8 kommuner. Disse kommuner burde være med til at betale sluse og sikringen mod åen. Diget mod fjorden skal stadig betales af Roskilde Kommune og beboerne.

Denne betalingsmodel ville spare Roskilde Kommune og hårdt prøvede beboere for en hel del penge.

Det skal dog siges at det er et generelt problem at opstrøms kommuner ikke har samme incitament for at sikre som nedstrøms kommuner. Man er ikke ked af at bygge meget mere, og vandproblemet bliver helt lovligt sendt videre. Det er ikke holdbart for Danmark.

Mogens Hallager

Byrådsmedlem for Konservativt Folkeparti.