Venstre og Konservative styrker det politiske parløb

 

Det politiske samarbejde mellem de to store borgerlige partier i Roskilde Byråd går rigtig godt, og derfor gåVenstre og Konservative derfor igen i år til budgetforhandlinger med et fælles udspil. I forbindelse med kommunalvalget næste år har de to partier allerede før sommerferien aftalt teknisk valgforbund for at sikre indflydelse for flest mulige borgerlige stemmer 

Kommuneplanen, der indeholder mål og rammer for Roskilde Kommunes udvikling i de kommende 12 år, er netop vedtaget. I et fælles udspil fra Venstre og Konservative blev en række ændringsforslag vedtaget af hele byrådet, og det er blot det seneste eksempel på resultater, der er skabt i et tæt og koordineret samarbejde mellem de to store borgerlige partier. 

Fælles budgetudspil 

Sidste år præsenterede de to partier et fælles budgetudspil, der viser en anden vej at gå end Socialdemokraterne. Blandt andet med øget fokus på erhverv og turisme, kultur, skole og børn, ældreområdet, miljø og en ny, stabil økonomisk kursOg når byrådets partier mødes til budgetforhandlinger i slutningen af måneden, vil de to partier igen fremsætte en række fælles udspil til Roskilde Kommunes husholdningsbudget for det kommende år. Heri vil der blandt andet være konkrete initiativer til kickstart efter Corona-nedlukningen, der har påvirket mange virksomheder, foreninger og institutioner i kommunen samt en række grønne initiativer med fokus på klimaudfordringerne. 

Valgteknisk samarbejde 

Som følge af det intensiverede politiske samarbejde besluttede de to partier derfor også allerede før sommerferien at indgå teknisk valgforbund i forbindelse med kommunalvalget næste år i november. 

  • I politik er der ikke to år eller to valgperioder, der er ens. Alle partier skal søge at opnå indflydelse med de mandater, de har. Og nogle gange er man enige, andre gange ikke. Heller ikke mellem os. Det ser vi jo også på landsplan. Men vores tillidsfulde samarbejde på det politiske plan skaber tydelige resultater, og derfor er det naturligt også at sikre de borgerlige vælgere størst mulig indflydelse gennem et valgteknisk samarbejdelyder det samstemmende fra Jette Tjørnelund, der er gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd, og Lars Lindskov, der er formand for den konservative byrådsgruppe. 

Klar til systemskifte 

Hvis de landspolitiske tendenser med fremgang til V og K også holder lokalt, skulle det være realistisk med en god fremgang til begge partier ved næste års kommunalvalg. Den forventede fremgang ønsker de to borgerlige partier at omsætte til politisk indflydelse og en ny retning for kommunen. 

  • Nu har vi prøvet den socialdemokratiske måde at drive Roskilde Kommune på i 12 år. Og selvom vi både på skift og hver for sig har taget medansvar for budgetter og store projekter undervejs, så vil vi gerne en anden vej, siger Jette Tjørnelund og Lars Lindskov og uddyber: 
  • Eksempelvis større valgfrihed for borgerne, bedre rammevilkår for virksomhederne, større fokus på at udvikle kvalitet i de kommunale tilbud på de store velfærdsområder. Og ikke mindst orden i økonomien med overskud på det kommunale budget og lavere gældsætning af borgerne, hvilket vi har fremlagt både politik, planer og budget for, påpeger de to lokale partiledere. 

De to store borgerlige partier er klar til at byde flere partier velkommen i både det politiske og det valgtekniske samarbejde. 

  • Selvom der er sonderinger og aftaler mellem forskellige allerede nu, kan der ske meget i løbet af et valgår. Med VK som akse er vi derfor klar til at udvide kredsen af partier, så vi kan trække byrådet, politikken og økonomien i en mere bæredygtig retning i fremtiden, understreger Jette Tjørnelund og Lars Lindskov. 

Yderligere oplysninger: 

  • Gruppeformand for Venstre: Jette Tjørnelund, mail jettet@roskilde.dk, mobil 40 17 93 84 
  • Gruppeformand for Konservative: Lars Lindskov, mail larslin@roskilde.dk, mobil 30 50 19 79