V og K: Nej til skattestigninger i Roskilde KommuneEt flertal i byrådet bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Radikale vil sætte skatterne op, fordi kommunen har ondt i økonomien.

Det drejer sig blandt andet om ejendomsskatten, der rammer både ejerboliger og lejeboliger, hvor flertallet vil sætte grundskylden op med fire promille. Herudover vil de øge den særlige erhvervsskat,
dækningsafgiften, med 8 millioner kroner.

Det siger Venstre og Konservative nej til.

Roskilde Kommune er en rig kommune med et solidt og voksende skattegrundlag. Beskatningsgrundlaget pr. indbygger udgør 205.000 kr., langt mere end eksempelvis Køge Kommune, der formår at styre økonomien med lavere udskrivningsprocent på personskatten, lavere grundskyldspromille på boliger og en dækningsafgift over for erhvervslivet på 0.

Med en omsætning på over tæt ved 7 milliarder kroner er det naturligvis muligt at prioritere det enorme beløb på en måde, der løser kommunens økonomiske udfordringer. Vel at mærke uden at ramme sårbare områder som specialbørn og ældrepleje. Indirekte skatteforhøjelser i form øget forældrebetaling til mad, SFO og klub, siger Venstre og Konservative ligeledes nej til.

Begge partier har forslag til, hvorledes økonomien rettes op uden skattestigninger. Det drejer sig blandt andet om en mere effektiv ejendomsdrift, større inddragelse af de private virksomheder i den kommunale opgaveløsning, mindre bureaukrati samt en mere håndfast prioritering af en række projekter. Disse forslag vil indgå i de budgetforhandlinger, der indledes på lørdag.

Lars Lindskov
Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Jette Tjørnlund
Gruppeformand Venstre