Talentpleje i folkeskolen

4725414-det-er-trttende-med-alle-de-meninger-om-folkeskolen--[1]

I Roskilde Kommunes budget for 2016 arbejdes som i tidligere år med 1 % produktivitetsforbedringer, som vil frigøre 25 – 30 millioner kroner. De Konservative i Roskilde foreslår, at en del af disse penge anvendes til at styrke ”talentplejen” i folkeskolen i bred forstand, således at flere fag og flere årgange omfattes heraf.

De Konservative ønsker, at ”talentpleje” med tiden bliver et naturligt element i folkeskolen, fordi det styrker kvaliteten af undervisningen og kommer elever og lærere til gode. Generelt gælder, at der er elever på alle klassetrin, der er klar til at modtage mere viden i et eller flere fag, end den planlagte undervisning umiddelbart kan tilbyde. Når en skole imødekommer dette, medfører det en gladere skoledag for eleven, der samtidigt opnår et højere fagligt udbytte. ”Talentpleje” kan endvidere medføre lettelser i lærernes arbejde med de øvrige elever, og meget taler derfor for, at ”talentpleje” ikke kun bør tilbydes i de naturvidenskabelige fag og til de ældste elever, men ideelt set tilbydes i alle fag og på alle klassetrin.

Med den nye skolereform tilbringer eleverne mere tid sammen med deres lærere end nogensinde før. Dette peger på, at ”talentpleje” til dels er et spørgsmål om planlægning, såfremt skolen har den nødvendige kapacitet; men tilføres området ressourcer og samtænkes med lovgivningens nye krav om individuelle læringsmål, kan ”talentpleje” udvikles til et vigtigt gode for skolen som helhed.

Jan Fischer

Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening