Styrk talentundervisningen

Jan-Fischer-452x640

Folkeskolen har en god og lang tradition for at hjælpe elever med udfordringer i forhold til pensum. Hvis en elev fx får konstateret ordblindhed eller har behov for hjælp til matematik, så har de fleste skoler et beredskab, der umiddelbart kan træde i kraft.

Anderledes forholder det sig for de elever, der fagligt ligger et eller flere år foran deres alder. Selvom loven foreskriver, at alle elever skal undervises på det niveau de er på, så råder de færreste skoler over et system eller ressourcer til at udfordre de fagligt stærke elever.

Er der tale om et luksusproblem? Svaret er nej, fordi niveautilpasset undervisning har stor betydning for elevernes trivsel. Derudover medfører evnen til at udfordre de fagligt stærke elever en positiv effekt på det samlede læringsmiljø på skolerne, dvs. det kommer alle elever til gode.

Enkelte af Roskildes skoler eksperimenterer med talentforløb, men omfanget er beskedent og midlertidigt, bl.a. fordi erfaringerne er få, og ressourcerne skal findes inden for egen ramme. Ved sidste års budgetaftale fik de Konservative afsat 200.000 kroner til at styrke denne indsats i ét år, men fordelt på 17 skoler rækker dette ikke langt, og samlet set har talentundervisningen derfor trange kår i Roskilde.

De Konservative ønsker, at talentundervisning udvikles til at blive et naturligt element i kommunens skoler, fx som del af den understøttende undervisning, så skolerne kan omsætte de individuelle læringsmål for alle elever. Derfor vil de Konservative arbejde for at fremme talentområdet ved dette års budgetforhandlinger.

Jan Fischer – Bestyrelsesmedlem, Roskilde Konservative Vælgerforening – Gormsvej 28, 4000 Roskilde

Bragt i Dagbladet 22/8 og Roskilde Avis 26/8 – 2016