Stilstand er tilbagegang

janfischer

Balladen om den forliste lokalaftale for lærerne i Roskilde skygger for større og vigtigere udfordringer for kommunens skoler: Elevtallet falder, udviklingen af det faglige niveau stagnerer og tilstrømningen til privatskolerne sætter atter rekord.

I slutningen af januar udkom Kvalitetsrapport for skoleåret 2015 / 2016, der dokumenterer, at eleverne i Roskilde fortsætter med de flotte faglige resultater. På hovedparten af parametrene lever skolerne op til kommunens målsætninger, og det er i det lys, at den politiske modtagelse kan sammenfattes til: ”Godt nok”.

Sagen er bare, at ”godt nok” er en risikabel holdning, der er ved at udvikle sig til en sovepude. Læses rapporten med et kritisk blik, synes det gamle ordsprog ”stilstand er tilbagegang” at være rammende for skoleområdet i Roskilde: I 2014 placerede Roskilde sig på en delt 9. plads, mens det blev til en delt 8. plads i 2015. Sidste år landede Roskilde på en 10. plads, der deles med tre andre kommuner. Samlet set peger rapporten på, at Roskilde er ved at blive indhentet af udviklingen, fordi landsgennemsnittet stiger, mens Roskilde står stille. Det gælder generelt, men også specifikt for fagene matematik og dansk.

Derfor er det en skam, at midler til talentundervisning lever en omtumlet tilværelse i byrådet. På Konservativ foranledning afsattes midler til talentpleje i naturfag i skoleåret 2015 / 2016, men allerede året efter var et flertal i byrådet imod at fortsætte ordningen, der efterfølgende blev lukket ned. Heldigvis har enkelte af kommunens skoler deres egne talentforløb, men de gennemføres for lokale midler og derfor uden politisk opbakning.

Roskilde Konservative ønsker en moderne folkeskole med et højt fagligt niveau, fordi god uddannelse giver de uge mennesker et godt afsæt i livet, og derfor bør høj faglighed og talentundervisning atter gives politisk prioritet. Hver dag yder elever og lærere i Roskilde en flot indsats, og de bør ikke svigtes i et politisk spilfægteri om arbejdstid.

Jan Fischer

Uddannelsespolitisk ordfører