Solceller i stedet for vindmøller

Ved det seneste budgetforlig takkede De Konservative nej til flere vindmøller i Roskilde, fordi generne fra nye landbaserede vindmøller er så betydelige, at vi må søge andre veje, når vi vil reducere udledningen af CO2.

I stedet for vindmøller ønsker De Konservative at styrke indsatsen for solceller, når Roskilde investerer i vedvarende energi. Det skyldes, at solenergi komplementerer vindenergi på en god måde, fordi solceller ofte producerer strøm, når vindmøllerne står stille og vice versa.

Samtidigt er solenergi et område i rivende udvikling, prisen er på vej ned, og nye muligheder er kommet til i form af ny teknik, bedre æstetik og tilskudsordninger. En hage ved solenergi er dog pladskravet, og derfor kan indsatsen med fordel tage udgangspunkt i eksisterende bygninger og samarbejde med private virksomheder.

Solceller på hustage forbindes sjældent med et kønt syn, men teknologien er nu så fremskreden, at diskrete og multifunktionelle løsninger vinder frem: Fx har solcellefilm til vinduer været kendt i et stykke tid, i 2016 vandt en dansk virksomhed en flot designpris for æstetikken i deres tagplader med integrerede solceller, og sidste år lancerede et hollandsk firma solceller, der til forveksling ligner almindelige hustegl.

Dette giver nye og bedre muligheder for at investere i solenergi, når kommunens bygninger skal renoveres eller bygges om. Dernæst bør det undersøges, om den fælleskommunale virksomhed Fors kan indgå samarbejde med lokale virksomheder, hvor der produceres solenergi fra virksomhedernes tagflader.

Det samlede potentiale i solenergiproduktion fra bygninger er derfor stort, og det kan nu gennemføres, uden at det ændrer nævneværdigt på bygningernes udtryk.

Jan Fischer

Byrådskandidat, Roskilde Konservative